கபடம் நிறைந்த கேள்விகள்

 கபடம் நிறைந்த கேள்விகள்

 

 

ஒன்பது கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்லப்பட்டு விட்டது. கேள்வி எழுப்பியவர்கள் இது வரை தவறை ஒப்புக் கொள்ளவும் இல்லை. மறுப்பும் சொல்லவில்லை  கபடம்நிறைந்த கேள்விகள்

Published on: May 17, 2010, 12:26 AM Views: 2206

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top