ஷைஃபுத்தீன் ரஷாதியுடன் விவாத ஒப்பந்


கடந்த 25 ஆண்டுகளாக பல மேடைகளில் விவாதச் சவடால் விட்டுவிட்டு நம்மிடமிருந்து ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருந்த ஷைஃபுத்தீன் ரஷாதியுடன் விவாத ஒப்பந்தம் இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய 26.08.12 அன்று நடைபெற உள்ளது.

அது குறித்த பி.ஜே மற்றும்
ஷைஃபுத்தீன் ரஷாதி ஆகியோருக்கிடையே நடைபெற்ற கடிதப்போக்குவரத்துக்களை கீழே தருகின்றோம்

1. 17.7.2012 அன்று ஷைஃபுத்தீன் ரஷாதி அனுப்பிய கடிதம்  Click Here to download

2. 30.7.2012 அன்று தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அனுப்பிய பதில் கடிதம்
Click Here to download

3. 13.8.2012 அன்று ஷைஃபுத்தீன் ரஷாதி அனுப்பிய கடிதம்
Click Here to download

4. 17.8.2012 அன்று தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அனுப்பிய பதில் கடிதம்
Click Here to download

5. 19.8.2012 அன்று ஷைஃபுத்தீன் ரஷாதி அனுப்பிய கடிதம்
Click Here to download

6. 19.8.2012 அன்று தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அனுப்பிய பதில் கடிதம்
Click Here to download

7. 20.8.2012 அன்று ஷைஃபுத்தீன் ரஷாதி அனுப்பிய கடிதம் Click Here to download

8. 25.8.2012 அன்று தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அனுப்பிய பதில் கடிதம் Click Here to download


Published on: August 20, 2012, 11:05 PM Views: 990

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top