தொழுகை கேள்விபதில் தொகுப்பு

தொழுகை கேள்வி பதில் தொகுப்பு

உளூ மற்றும் தூய்மை

தூய்மை செய்த பிறகு சிறுநீர் கசிந்தால்?

தொழுகைக்கு முன் சிறுநீர் மற்றும் காற்றை அடக்கலாமா? 

உளூ நீங்கியது போல் உணர்ந்தால்?

உளூ தொழுகைக்கு மட்டும் உரியதா?

காயம் பட்டவர்கள் எப்படி குளிப்பது?

தூக்கம் உளூவை முறிக்குமா?

குளிப்பு கடமையான நிலையில் தயம்மும் செய்யலாமா?

குழந்தையின் சிறுநீர் ஆடையில் பட்டு விட்டால்?

இல்லறத்தில் ஈடுப்பட்டால் ஆடையைக் கழுவ வேண்டுமா?

சாட்ஸ் அணிந்து உளூ செய்யலாமா?

பாங்கு மற்றும் இகாமத் சட்டங்கள்

ராகம் போட்டு பாங்கு சொல்லலாமா?

தனியாக தொழுதால் பாங்கு அவசியமா?

உளூச் செய்யும் போதும் பாங்கு சப்தத்தைக் கேட்கும் போதும் பெண்கள் தலையை மறைக்க வேண்டுமா?

பாங்குக்கு உளு அவசியமா?

பாங்கு சொல்லும் போது இருபுறமும் திரும்ப வேண்டுமா?

பெண்கள் பாங்கு சொல்லலாமா?

அஸ்ஸலாத்து கைருன் மினன்னவ்ம் கூற ஆதாரம் உண்டா?

ஹய்ய அலஸ்ஸலாத் என்பது சரியா ஹய்ய அலஸ்ஸலாஹ் என்பது சரியா?

பாங்கு சொல்லும் போது படுத்துக் கிடக்கலாமா?

பாங்குக்கு முன் தொழலாமா?

பாங்கை பதிவு செய்து பாங்காகப் பயன்படுத்தலாமா?

செருப்பணிந்து பாங்கு சொல்லலாமா?

பாங்கு சொல்லும் போது கைகளால் காதுகளை மூட வேண்டுமா?

இகாமத் சொல்ல மறந்துவிட்டால்

பள்ளிவாசல் சட்டங்கள்

மதீனா பள்ளியில் தொழுவதன் நன்மைகள் யாவை?

பள்ளிவாசல் கட்ட பிறமதத்தவர்களிடம் நிதியுதவி பெறலாமா?

அருகில் மத்ஹப் பள்ளி மட்டுமே இருந்தால்?

ஷிர்க்கான செயல்கள் நடக்கும் பள்ளியில் தொழலாமா?

அனைத்து பள்ளிகளையும் புறக்கணிப்பது சரியா?

பர்ளு தொழுத இடத்தில் சுன்னத் தொழலாமா?

காபாவுக்குள் தொழலாமா?

கஃபாவில் தொழுவது மார்க்கச் சொற்பொழிவைக் கேட்பது இரண்டில் எது சிறந்தது?

கஃபாவுக்குள் தொழும் முறை என்ன?

இஃதிகாஃப் ஒரு நாள் இருக்கலாமா?

தொழுகை நேரங்கள்

தடை செய்யப்பட்ட நேரத்தில் கடமை அல்லாத தொழுகையைத் தொழலாமா ?

தொழக் கூடாத மூன்று நேரங்கள்?

ஃபஜ்ரு நேரம் வருமுன் ஃபஜ்ரு தொழலாமா?

பெல்ஜியம் நாட்டவர் நேரத்தைக் கணித்து தொழுவது சரியா?

மூன்று நேரங்களில் ஏன் தொழக்கூடாது?

நேரம் வருவதற்கு முன் தொழலாமா?

விடுபட்ட முன் சுன்னத் தொழுகைகளை பின்னர் தொழலாமா?

தொழக்கூடாத நேரங்களில் கிரகணத் தொழுகை தொழலாமா?

களாத் தொழுகை உண்டா?

சூரியன் மறையாத பகுதிகளில் நேரத்தை நிர்ணயிப்பது எப்படி?

வேலை பார்க்கும் இடத்தில் தொழ இயலாவிட்டால்

ஆடை

இல்லறத்தில் ஈடுப்பட்டால் ஆடையைக் கழுவ வேண்டுமா?

கஃபாவில் தொழுவது மார்க்கச் சொற்பொழிவைக் கேட்பது இரண்டில் எது சிறந்தது?

பெண் குழந்தையின் சிறுநீர் ஆடையில் பட்டு விட்டால்?

தொழுகையில் ஆடை கிழிந்துவிட்டால்

தொப்பி அணிதல்

தொப்பி அணிந்து தொழும் நன்மைகள் யாவை?

தொப்பி அணிவது பற்றி ஹதீஸ் உண்டா?

தொப்பி தலைப்பாகை அணிய வேண்டுமா?

தொழுகையில் ஓதுதல்

தொழுகையில் குர்ஆனைப் பார்த்து ஓதலாமா?

தொழுகையில் குர்ஆனை தமிழில் ஓதலாமா?

சபித்து குனூத் ஓதுவது தடுக்கப்பட்ட செயலா?

சில ரக் அத்களில் சப்தமாகவும் சில ரக் அத்களில் சப்தமில்லாமலும் ஓதி இமாம் தொழுவிப்பது ஏன்? 

சுப்ஹு தொழுகையில் இமாம் குனூத் ஓதினால்?

வித்ரில்குனூத் எப்போது ஓதவேண்டும்?

ருகூவிற்குப் பிறகு என்ன கூறவேண்டும்?

முதல் இருப்பில் ஓத வேண்டியவை?

தஹஜ்ஜுத் தொழுகையில் என்ன ஓதவேண்டும்?

அல்ஹம்து சூராவுடன் துணை சூரா ஓத வேண்டுமா?

அல்ஹம்து ஓதாமல் தொழலாமா?

போர் நேரத்தில் குனூத் ஓதலாமா?

தொழுகை செயல்முறை

தொழுகையில் மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டால்?

தனியாக தொழும் போது சப்தமாக ஓதலாமா?

ஃபஜர் தொழுகையை எவ்வளவு நீட்டலாம்?

விரலசைக்காமல் தொழுதால் தொழுகை கூடுமா?

அத்தஹிய்யாத் ஓத ஆதாரம் உண்டா?

நிலையில் கை கட்டலாமா?

தொழுகையில் அமரும் சரியான முறை எது?

காலோடு காலை ஒட்டி நிற்க வேண்டுமா?

உருவம் வரைந்த சட்டை அணிந்து தொழலாமா?

கைகளை ஊன்றி எழுவது நபிவழியா?

ஸஜ்தாவில் தரையில் பட வேண்டியவை

நிலையில் கைகளைக் கட்டுவது நபிவழியா?

தொழுகையில் அமரும் சரியான முறை எது?

தொடர்ந்து விரல் அசைக்க ஆதாரம் உண்டா?

கடமையான, உபரியான தொழுகை முறையில் வித்தியாசம் உண்டா?

ஜம்வு தொழுகையில் முரண்பாடு ஏன்?

அல்ஹம்து சூராவுடன் துணை சூரா ஓத வேண்டுமா?

மூன்று தடவைக்கு மேல் சொரியக்கூடாதா?

ஸஜ்தா ஸஹ்வு எப்படிச் செய்வது?

ஸஜ்தாவில் பட வேண்டிய உறுப்புக்கள் யாவை?

தொழுகையில் உலக எண்ணம் ஏற்பட்டால்?

தொழுகையில் பார்வை எங்கே இருக்க வேண்டும்?

தொழுகையில் பேசி விட்டால் என்ன செய்வது?

ஸஜ்தாவில் குர்ஆன் ஓதலாமா?

விரலசைத்தல்

விரல் அசைத்தல் நபிவழியா?

தொடர்ந்து விரல் அசைக்க ஆதாரம் உண்டா?

சுத்ரா தடுப்பு

தொழும் போது முன்னால் தடுப்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா?

தொழுபவருக்கு குறுக்கே செல்லலாமா?

தொழுகைக்கு சுத்ரா கிடைக்காவிட்டால்? 

ஜமாஅத் தொழுகை சட்டங்கள்

ஜமாஅத் தொழுகையில் பயணி இரண்டு ரக்அத்துடன் முறிக்கலாமா?

இணைகற்பிக்கும் இமாம்! மத்ஹபின் தீர்ப்பு என்ன?

இமாம் மீது சந்தேகம் வந்தால்?

பித்அத் செய்யும் இமாமைப் பின்பற்றுவது எப்படி கூடும்?

இணை கற்பிக்கும் இமாமை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

தொழுது கொண்டிருக்கும் போது இகாமத் சொல்லப்பட்டால்?

இமாமை முந்தினால் என்ன தண்டனை?

ஜமாஅத் தொழுகையில் சேர கடைசி வாய்ப்பு எது?

ஜமாஅத்துக்கு செல்லாமல் வீட்டில் தொழுதால் அது செல்லாதா?

இணை கற்பிக்கும் இமாமை விட்டு விலகி தனியாகத் தொழலாமா?

பெண்கள் ஆண்களுக்கு இமாமத் செய்யலாமா?

இணை கற்பிக்கும் இமாமைப் பின்பற்றலாமா?

வீட்டில் ஜமாஅத்தாகத் தொழலாமா?

முதல் வரிசையில் சிறுவர்கள் நிற்கலாமா?

மூன்றுபேர் ஜமாஅத்தாக தொழும் போது எவ்வாறு அணிவகுக்க வேண்டும்?

கணவன் மனைவி ஜமாஅத்தாக தொழலாமா?

ஜமாஅத் தொழுகைக்கு அதிக நன்மை ஏன்?

வீட்டில் இருந்து கொண்டு இமாமைப் பின்பற்றலாமா?

தாயத்து போடுபவரைப் பின்பற்றி தொழலாமா?

இமாமின் தக்பீரை எதிரொலிக்கலாமா?

முன் வரிசையில் நிற்பவரை இழுக்கலாமா?

வஜ்ஜஹ்து ஓத நேரம் கொடுக்காவிட்டால்?

இகாமத் சொன்ன பிறகு சுன்னத் தொழலாமா?

பித்அத் செய்யும் இமாம்?

தொழுகையில் பெண்கள் வரிசை எப்படி அமைய வேண்டும்

மூன்று ரக் அத்துடன் ஸலாம் கொடுத்து விட்டால்?

இமாம் சப்தமிட்டு ஓதும் தொழுகையில் அல்ஹம்து ஓத வேண்டுமா?

மூன்றுபேர் ஜமாஅத்தாக தொழும் போது எவ்வாறு அணிவகுக்க வேண்டும்?

ஜமாஅத் தொழுகைக்கு அதிக நன்மை ஏன்?

பித்அத் செய்யும் இமாம்?

ஜமாஅத் தொழுகையில் அல்ஹம்து ஓத முடியாவிட்டால் ருகூவுக்குச் செல்லலாமா?

பத்து வயதுச் சிறுவன் தொழுகை நடத்தலாமா?

இகாமத் சொன்ன பிறகு சுன்னத் தொழலாமா?

முன் வரிசையில் நிற்பவரை இழுக்கலாமா?

முதுகைத் தொட்டு ஜமாஅத்தில் சேரலாமா?

வீட்டில் ஜமாஅத்தாகத் தொழலாமா?

முதல் வரிசையில் சிறுவர்கள் நிற்கலாமா?

தாயத்து போடுபவரைப் பின்பற்றி தொழலாமா?

மஃமூம் இமாமாக ஆகலாமா?

இரவுத் தொழுகையைப் பின்பற்றி இஷா தொழலாமா?

சில ரக்அத்களில் சப்தமாகவும் சில ரக்அத்களில் சப்தமில்லாமலும் ஓதி இமாம் தொழுவிப்பது ஏன்? 

இமாம் ருகூவில் இருக்கும்போது வருபவர் கைகளைக் கட்டிவிட்டுத் தான் சேரவேண்டுமா?

இமாம் இருப்பில் இருக்கும் போது சேர்ந்தால் என்ன ஓத வேண்டும்?

இஷா ஜமாஅத்துடன் சேர்ந்து மக்ரிப் தொழலாமா?

பஜ்ரு ஜமாஅத் நடக்கும் போது சுன்னத் தொழலாமா?

அத்தஹிய்யாத் இருப்பில் ஜமாஅத்தில் சேர்பவர் என்ன செய்ய வேண்டும்?

இரண்டாம் ஜமாஅத்துக்கு ஆதாரம் உண்டா?

முதல் ஜமாஅத்தின் நன்மை இரண்டாம் ஜமாஅதுக்கு உண்டா?

லுஹர் தொழாதவர் அஸர் ஜமாஅத்தில் சேரலாமா?

இமாம் உட்கார்ந்து தொழுவித்தால்?

பெண்கள் ஜும்ஆவை பள்ளியில் தொழலாமா?

பள்ளியில் பெண்கள் ஜும்ஆ தொழலாமா?

பெண்கள் பாங்கு சொல்லலாமா?

தொடர் உதிரப்போக்குள்ளவர் தொழுவது எப்படி?

கணவன் மனைவி ஜமாஅத்தாக தொழலாமா?

பெண்கள் வீட்டில் ஜனாஸா தொழுகை நடத்தலாமா?

பெண்கள் லுஹர் அசர் தொழுகைகளில் சப்தமாக ஓதுவது ஏன்

பெண்கள் ஆண்களுக்கு இமாமத் செய்யலாமா?

பெண்களுக்கு ஜனாஸா தொழுகை உண்டா?

ஜும்ஆவின் சட்டங்கள்

ஜும்ஆவை பள்ளிவாசலில் தான் தொழ வேண்டுமா?

இரண்டாம் குத்பா கிடைத்தால் ஜும்ஆ நன்மை கிடைக்குமா?

ஜும்ஆவை தாமதமாக தொழலாமா?

ஜும்ஆத் தொழுகைக்கு 40பேர் அவசியமா?

பள்ளியில் பெண்கள் ஜும்ஆ தொழலாமா?

ஜும்ஆ நேரத்தில் கடையை மூட வேண்டுமா?

உரை நிகழ்த்தியவர் தான் தொழுவிக்க வேண்டுமா?

ஜும்ஆவுக்கு இரண்டு பாங்கு உண்டா?

இமாம் உரை நிகழ்த்தும் போது ஸலாம் கூறலாமா?

ஒரு பள்ளியில் இரண்டு ஜும்ஆக்கள் நடத்தலாமா?

ஜும்ஆவுக்கு காரணம் என்ன

வேலையின் காரணமாக ஜும்ஆ தொழாமலிருப்பது குற்றமா?

ஜும்ஆவில் நீண்ட துஆ ஓதவேண்டுமா?

பயணிகள் தொழுகை ஜம்மு கஸர்

காலுறை மீது எத்தனை நாட்கள் வரை மஸஹ் செய்யலாம்?

ஜம்வு கஸர் எங்கே எப்போது செய்யலாம்?

பயணத்தில் கஸர் செய்தல்?

மழையின்போது ஜம்வு செய்து தொழலாமா?

ஜம்வு தொழுகையில் முரண்பாடு ஏன்?

இரண்டு தொழுகைகளை முற்படுத்தி ஜம்வு செய்ய ஆதாரம் உண்டா?

மழையின்போது ஜம்வு செய்து தொழலாமா?

இரண்டு தொழுகைகளை முற்படுத்தி ஜம்வு செய்ய ஆதாரம் உண்டா?

ஹஜ்ஜில் மட்டும் தான் சுருக்கித் தொழ முடியுமா?

சுருக்கி தொழுவதின் சட்டம் என்ன?

சுன்னத்தான தொழுகை செயல்முறை

இரண்டிரண்டாக தொழுவதா? நான்கையும் ஒரு ஸலாமில் தொழுவதா?

இரவுத் தொழுகையைப் பின்பற்றி இஷா தொழலாமா?

ஹாஜத் தொழுகை உண்டா?

முன் பின் சுன்னத்துகள்

முன் பின் சுன்னத்கள் யாவை?

பர்ளு மட்டும் தொழுதால் போதுமா?

விடுபட்ட முன் சுன்னத் தொழுகைகளை பின்னர் தொழலாமா?

பர்ளு தொழுத இடத்தில் சுன்னத் தொழலாமா?

வித்ரு தொழுகை

வித்ருக்குப் பின் தொழலாமா?

வித்ரு தொழுகை குறித்த இஸ்லாத்தின் சட்டம் என்ன?

வித்ரு குனூத்துக்கு ஆமீன் கூறலாமா?

வித்ருத் தொழுகையில் இரண்டாம் ரக்அத்தில் இருந்து எழும்போது கைகளை உயர்த்த வேண்டுமா?

குனூத் எப்போது ஓதலாம்?

வித்ரு குனூத்தில் கைகளை உயர்த்த வேண்டுமா

பெருநாள் தொழுகை

 பெருநாள் தொழுகைக்கு இரு உரைகள் உண்டா?

பெருநாள் தொழுகை தக்பீரில் கைகளை உயர்த்துதல்?

பெருநாள் தொழுகை தக்பீர் எத்தனை?

தஹஜ்ஜுத், தராவீஹ்

தஹஜ்ஜுத் தொழுகையில் என்ன ஓதவேண்டும்?

மக்காவில் இருபது ரக்அத் ஏன்

தஹஜ்ஜுத் தொழுகையின் நேரம் எது

கிரகணத் தொழுகை

கிரகணம் தெரியாத ஊர்களில் கிரகணத் தொழுகை தொழலாமா?

தொழக்கூடாத நேரங்களில் கிரகணத் தொழுகை தொழலாமா?

இஷ்ராக் தொழுகை

இஷ்ராக் தொழுகை இஸ்லாத்தில் உண்டா?

மழைத் தொழுகை

மழைத்தொழுகையில் பெண்கள் கலந்து கொள்ளலாமா?

நவீன பிரச்சனைகள்

நாற்காலியில் அமர்ந்து தொழுலாமா?

வின் வெளிப்பயணத்தில் கிப்லாவை எப்படி நோக்குவது?

பெல்ஜியம் நாட்டவர் நேரத்தைக் கணித்து தொழுவது சரியா?

தொழுகையை ஒலி பெருக்கி மூலம் நடத்தலாமா?

மக்காவில் தொழுவதை இங்கிருந்து பின்பற்றலாமா?

பிற சட்டங்கள் 

சிறுவர்களுக்கு வணக்கங்கள் அவசியமா?

ஜனாஸா தொழுகை சட்டங்கள்

குளிப்பு கடமையானவர் ஜனாசாவை குளிப்பாட்டலாமா?

ஜனாஸா தொழுகையில் ஒரு ஸலாம் கொடுக்கலாமா?

அசர் தொழுகைக்குப் பின் ஜனாஸா தொழலாமா?

காயிப் ஜனாஸா எப்போது தொழவேண்டும்?

பெண்கள் வீட்டில் ஜனாஸா தொழுகை நடத்தலாமா?

பெண்களுக்கு ஜனாஸா தொழுகை உண்டா

ஜனாஸாவை மீண்டும் அடக்கும் போது தொழுகை நடத்த வேண்டுமா?

துஆவின் சட்டங்கள்

துஆவில் கைகளை உயர்த்தலாமா?

அத்தஹிய்யாத் இருப்பில் தமிழில் துஆ செய்யலாலாமா?

தொழுகைக்கும் துவாக்கள் நிறைவேறுவதற்கும் சம்மந்தம் இருக்கிறதா?

சூரியன் மறையும் போது தொழுது துஆ செய்யலாமா?

தொழுகைக்கு வெளியே சஜ்தா செய்து துஆ செய்யலாமா?

Published on: August 10, 2012, 1:37 PM Views: 71430

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top