கஃபதுல்லாஹ் வில் இமாமிற்கு எதிர்புரம் நின்று தொழுகின்றார்களே இது சரியா ?

 

கஃபதுல்லாஹ் வில் இமாமிற்கு எதிர்புரம் நின்று தொழுகின்றார்களே இது சரியா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

January 18, 2014, 4:46 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top