நிலையில் கை கட்டுதல்

ருகூவில் இருந்து எழுந்தபின் கைகளைக் கட்ட வேண்டுமா? 

ருகூவில் இருந்து எழுந்தவுடன் கைகளைத் தொங்கவிடாமல் கைகளைக் கட்டிக் கொள்ள வேண்டுமா? அது தவ்று என்றால் ஆதாரங்களுடன் தெளிவுபடுத்தவும்.

தொடர்ந்து படிக்க September 16, 2012, 5:18 PM

கஃபதுல்லாஹ் வில் இமாமிற்கு எதிர்புரம் நின்று தொழுகின்றார்களே இது சரியா ?

 

கஃபதுல்லாஹ் வில் இமாமிற்கு எதிர்புரம் நின்று தொழுகின்றார்களே இது சரியா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

January 18, 2014, 4:46 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top