கடன்கள் இருக்கும் நிலையில் ஹஜ் செய்யலாமா?

? கடன் இருந்தால் ஹஜ்ஜுக்குச் செல்லக் கூடாது என்று சிலர் கூறுகின்றார்கள். ஒருவர் வீட்டு வகைக்காக லோன் வாங்கியிருந்தாலோ அல்லது வேறு எந்தக் கடன் இருந்தாலோ ஹஜ் செய்யலாமா?

தொடர்ந்து படிக்க January 11, 2015, 7:01 AM

வட்டி வாங்குபவரின் நோன்புக்கஞ்சி ஹலாலா

வட்டி வாங்குபவரின் நோன்புக்கஞ்சி ஹலாலா

பள்ளிவாசலில் நோன்பு திறக்க தரும் உணவுகளை உண்ணலாமா? காரணம் வட்டி வாங்குபவர் கூட அதை வழங்கி இருக்கலாமே?

தொடர்ந்து படிக்க August 20, 2013, 5:15 PM

நல்லறங்களுக்காக மூன்றில் ஒருபகுதி செலவிட வேண்டுமா?

நல்லறங்களுக்காக மூன்றில் ஒருபகுதி செலவிட வேண்டுமா?

மொத்த வருமானத்தில் செலவு போக மார்க்கப் பணிக்காக மூன்றில் ஒரு பங்கு செலவு பண்ண வேண்டுமா? அல்லது மொத்த வருமானத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு செலவு பண்ண வேண்டுமா?

தொடர்ந்து படிக்க August 20, 2013, 4:46 PM

பெற்றோரைக் கவனிக்காதவருக்கு சொத்துரிமை உண்டா

பெற்றோரைக் கவனிக்காதவருக்கு சொத்துரிமை உண்டா

இறந்த போன கணவரது சொத்தில் (சுய சம்பாத்தியம்) பங்கு பிரிப்பது எவ்வாறு?

தொடர்ந்து படிக்க August 10, 2013, 1:32 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top