ஆறு நோன்பு

ஆறு நோன்பு
ஆறு நோன்பு வைப்பது நபி வழியா?
ரமலான் முடிந்த உடன் தொடர்ந்து தான் வைக்க வேண்டுமா?
ஷவ்வால் மாதத்தில் எப்போது வேண்டுமனாலும் வைக்கலாமா?
இங்கே கிளிக் செய்யவும்நோன்புசுன்னத்தான நோன்புகள்ஆறு நோன்புநோன்பின் சட்டங்கள்நோன்பு

Published on: September 17, 2009, 9:23 PM Views: 7780

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top