நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த ஆண்டு பிறந்தார்கள்?

நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த ஆண்டு பிறந்தார்கள்?
நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த ஆண்டு பிறந்தார்கள் என்பதை ஹிஜ்ரத் ஆண்டின் கணக்கின் அடிப்படையில் நபிகளார் பிறந்த ஆண்டைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.
தற்போது ஹிஜ்ரி 1433 ஆண்டாகிறது. நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹிஜ்ரத் செய்து 1433 ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளது. நபிகளார் நாற்பது வயதில் இறைத்தூதராகிறார்கள். இறைத்தூதரான பிறகு 13 வருடங்கள் மக்காவில் இருந்தார்கள். அதன் பின்னரே ஹிஜ்ரத். செய்தார்கள். எனவே அவர்கள் பிறந்த வருடத்தை அறிந்து கொள்ள 1433 உடன் 53 வருடத்தை நாம் கூட்ட வேண்டும். கூட்டினால் 1486 வருடங்கள். 
தற்போது உள்ள 2012 வருடத்தில் 1486 ஐ கழித்தால் 526 கிடைக்கும்.
நபிகளார் பிறந்து 1486 வருடங்கள் என்பது சந்திரகணக்கின்படி உள்ளதாகும். கி.பி. என்பது சூரிய வருடக்கணக்கில் உள்ளதாகும். எனவே
சந்திரக் கணக்கை சூரியக்கணக்கிற்கு மாற்ற வேண்டும்.
சந்திர கணக்கின் படி வருடம் என்பது 354.37 நாட்களாகும். இதில் சூரிய வருடத்தைக் கழித்து பார்த்தால் 365-354=11 நாட்கள் வித்தியாசம் வருகிறது. வருடத்திற்கு 11 நாட்கள் வித்தியாசம் என்றால் 1486 வருடங்களுக்கு 1486 ல 11=16346 நாட்களாகும். இதை சூரிய கணக்கின்படி வகுத்தால் 16346-365=44.78 ஆகும்.
44 வருடங்கள் வித்தியாசம் வருகிறது. இதை 526 உடன் கூட்டவேண்டும். கூட்டினால் நபிகளாரின் பிறப்பு சூரிய கணக்கின்படி வரும். 526+44=570 ஆகும். நபிகளார் பிறந்தது கி.பி. 570 ஆகும்

April 16, 2014, 5:55 PM

மூஸா நபி இறைத்தூதராக ஆன பின்னர் தான்

மூஸா நபி இறைத்தூதராக ஆன பின்னர் தான் கொலை செய்தாரா 

மூஸா நபிக்கு ஞானம் வந்த பின்னர் தான் ஒருவரை தவறுதலாகக் கொலை செய்ததாக கஸஸ் அத்தியாயத்தில் இருந்து தெரிகிறதே? அப்படியானால் அவர்கள் நபியாக ஆன பின்னர் தான் கொலை செய்தார்களா?

தொடர்ந்து படிக்க April 18, 2011, 8:02 PM

இப்ராஹீம் நபிக்கு எத்தனை மொழி தெரியு

இப்ராஹீம் நபிக்கு எத்தனை மொழி தெரியும்

இப்ராஹீம் நபிக்கு எத்தனை மொழி தெரியும்? ஒரு மொழிதான் தெரியும் என்றால் தனது மருமகளிடம் எந்த மொழியில் பேசினார்கள்?

தொடர்ந்து படிக்க April 11, 2011, 11:42 PM

அபூபக்ர் ரலியுடன் பாத்திமா ரலிக்கு ச

அபூபக்ர் ரலியுடன் பாத்திமா ரலிக்கு சண்டை என்பது உண்மையா? 

அபூபக்ர் ரலி அவர்களுடன் பாத்திமா ரலி சண்டை போட்டதாகவும் தன்னுடைய ஜனாஸாவில் அபூபக்ர் ரலி கலந்து கொள்ளக் கூடாது என்று பாத்திமா ரலி கூறியதாகவும் சொல்லப்படுவது உண்மையா?

தொடர்ந்து படிக்க March 20, 2011, 8:51 AM

மண்ணின் தந்தை என்ற பெயர் வரக்காரணம்

மண்ணின் தந்தை என்ற பெயர் வரக்காரணம் என்ன?

அலீ (ரலி) அவர்களுக்கும் பாத்திமா (ரலி) அவர்களுக்கும் அடிக்கடி பிணக்கு ஏற்பட்டதாகவும் அதனால் அவர்கள் தலையில் மண்ணைப் போட்டுக் கொள்வார்கள் என்றும் அதன் காரணமாகவே மண்ணின் தந்தை – அபூதுராப்- என்ற பெயர் வந்ததாகவும் கூறப்படுவது உண்மையா?

தொடர்ந்து படிக்க March 20, 2011, 8:37 AM

ஆதம் அலை எந்த நாட்டில் இறக்கப்பட்டார

ஆதம் அலை எந்த நாட்டில் இறக்கப்பட்டார்கள்?

ஆதம் (அலை), ஹவ்வா (அலை) ஆகியோர் எந்த நாட்டில் இறக்கப்பட்டார்கள்? அவர்களுக்குத் தொப்புள் கிடையாது என்று கூறப்படுவது உண்மையா?

தொடர்ந்து படிக்க January 20, 2010, 1:25 AM

அய்யூப் நபி உடல் முழுதும் புழு வைத்த

அய்யூப் நபி உடல் முழுதும் புழு வைத்து இருந்ததா

இறைத்தூதர் அய்யூப் (அலை) அவர்கள் தோல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அவர்களின் உடல் முழுவதும் புழுக்கள் பரவியது என்றும் சில புழுக்கள் உடலிலிருந்து கீழே விழுந்தால் அவர்கள் அவற்றை எடுத்து மீண்டும் தன் உடலுக்குள் செலுத்துவார்கள் என்றும் கூறப்படுகின்து. இது உண்மையா?

தொடர்ந்து படிக்க August 3, 2011, 1:35 AM

நான்கு இமாம்கள் பற்றி நபியவர்கள் முன

நான்கு இமாம்கள் பற்றி நபியவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்துள்ளார்களா?

ஈஸா நபி, மஹ்தீ ஆகியோர் பற்றி நபியவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்துள்ளனர். அது போல் நான்கு இமாம்கள் வருகை குறித்து முன்னறிவிப்பு உண்டா?

தொடர்ந்து படிக்க December 9, 2011, 6:41 PM

பல நபிமார்களுக்குத் தடயம் இல்லாமல் ப

பல நபிமார்களுக்குத் தடயம் இல்லாமல் போனது ஏன்?

உலகம் முழுவதும் நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டிருந்தும் அரேபியாவைத் தவிர மற்ற இடங்களில் ஏன் அதற்கான அடையாளம் இல்லை. உதாரணமாக நூஹ் நபி வரலாற்றுக்கு ஆதாரமாக கப்பல்.

தொடர்ந்து படிக்க February 20, 2012, 9:57 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top