மூன்று வயது குழந்தைக்காக அகீகா கொடுக

மூன்று வயது குழந்தைக்காக அகீகா கொடுக்கலாமா? 

என் மகனுக்கு நான் அகீகா கொடுக்கவில்லை. இப்போது அவனுக்கு மூன்று வயதாகிறது. ஏழாம் நாளில் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்பது எனக்குத் தெரியவில்லை. இப்போது என்ன செய்யலாம்?

தொடர்ந்து படிக்க April 11, 2011, 11:16 PM

அகீகா கொடுப்பது சுன்னத்தா?

அகீகா கொடுப்பது சுன்னத்தா? கொடுக்காவிட்டால் தண்டனை கிடைக்குமா? ஏழாவது நாள் கொடுக்காவிட்டால் மற்ற நாட்களில் கொடுக்கலாமா? குழந்தை பிறந்த ஊரில் தான் அகீகா கொடுக்க வேண்டுமா? ஏழாவது நாள் குழந்தையின் தலை மிகவும் மிருதுவாக இருக்கும் நிலையில் மொட்டை அடிப்பது சாத்தியமா?

தொடர்ந்து படிக்க August 12, 2009, 1:31 PM

அகீகா கொடுப்பது எப்படி

குழந்தை பிறந்தால் தலை முடி கலையும் போது அதன் எடைக்கு நிகராக தங்கம் கொடுக்க வேண்டுமா? காது குத்துவது தவறா? அகீகா குழந்தை பிறந்து 14,21 ஆகிய நாட்களில் கொடுக்கலாமா?

தொடர்ந்து படிக்க August 5, 2010, 1:03 AM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top