ஜகாத் கேள்விபதில் தொகுப்பு

ஜகாத் கேள்விபதில் தொகுப்பு

விவசாயத்திற்கு செலவு செய்த தொகையைக் கழித்துவிட்டு ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா?

நெல்லுக்கு ஜகாத் உண்டா?

ஜகாத் கொடுக்கப்பட்ட பொருளுக்கு மீண்டும் கொடுக்கத் தேவையில்லை என்பதற்கு அரபியில் ஆதாரம் கொடுக்க முடியுமா?

ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தடவை தான் ஜகாத் என்று யாராவது கூறியுள்ளார்களா?

ஜகாத் என்று சொல்லித்தான் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா?

ஜகாத் கொடுத்த பணத்திலிருந்து நகை வாங்கினால் அதற்கும் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா?

தாயின் கடனை அடைக்க ஸகாத் பணத்தைச் செலவிடலாமா?

பணமாக ஃபித்ராவைக் கொடுக்கலாமா?

ஜகாத் வருமானத்துக்கா? எஞ்சியதற்கா?

பயிர் விளைச்சலில் நீர் பாய்ச்சி விளைபவற்றுக்கு ஜகாத் எப்படி?

பெண்ணின் நகைகளுக்கு அப்பெண் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா?

இருப்புத் தொகைக்கு ஆண்டுதோறும் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா?

ஜகாத் ஒரு முறை கொடுத்தால் போதுமா?

ஜகாத் கொடுக்கப்பட்ட பொருளுக்கு மீண்டும் ஜகாத் இல்லையா

ஜகாத் குறித்த விரிவான விளக்கம்

உறவினருக்கு ஜகாத் என்று சொல்லாமல் ஜகாத் கொடுக்கலாமா?

ஒரு பொருளுக்கு ஒரு முறை ஜகாத் போதுமா?

மாத வருமானம் எவ்வளவு இருந்தால் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும்?

உறவினர்களுக்கு ஜகாத் கொடுப்பது சிறந்ததா?

ஒரு பொருளுக்கு ஒருமுறை கொடுத்தால் போதுமா?

ஜகாத் கொடுக்கப்பட்ட பொருளுக்கு மீண்டும் ஜகாத் கொடுக்க கூடாதா

பெண்ணின் மஹருக்கு யார் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும்?

ஜகாத் விஷயத்தில் உங்கள் முடிவு தவறாக இருந்தால்?

ஜகாத் கொடுப்பவர் ஜகாத் வாங்கலாமா?

சிறு குழந்தைக்கு பித்ரா ஏன்?

விவசாயத்துக்கு செலவு செய்ததைக் கழித்து விட்டு ஜகாத் கொடுக்கலாமா?கேள்வி பதில்தொழுகைஜகாத்மார்க்கம்ஏகத்துவம்

Published on: August 11, 2012, 1:49 PM Views: 11385

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top