மக்காவில் பணி செய்வோர் எங்கே இஹ்ராம்

மக்காவில் பணி செய்வோர் எங்கே இஹ்ராம் கட்டுவது?

மக்காவில் பணியாற்றும் நாங்கள் உம்ரா செய்யும் போது இஹ்ராமை எங்கள் அறைகளில் கட்டிக் கொள்ளலாமா? அல்லது ஆயிஷா பள்ளி சென்று அஹ்ராம் கட்டி விட்டு வரவேண்டுமா?

தொடர்ந்து படிக்க April 18, 2011, 12:44 PM

பெற்றோருக்காக ஹஜ், உம்ரா கூடுமா?

பெற்றோருக்காக ஹஜ், உம்ரா செய்வது கூடுமா? உம்ரா செய்யும் போது கடைபிடிக்க வேணடிய வழிமுறைகள் என்ன?  

தாய் தந்தையர் உயிரோடு இருப்பின் அவர்களுக்காக ஹஜ் உம்ரா செய்யலாமா?

தொடர்ந்து படிக்க May 4, 2010, 2:49 AM

ஆண் துணை இல்லாமல் ஹஜ்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், கணவனை இழந்த பெண் யாருடன் ஹஜ் செய்வது , சகோதரன், சகோதரி, தாய், தந்தை ,மகன் இல்லை . இரண்டு திருமணம் ஆகாத மகள்கள் மட்டும் தான் உள்ளனர் , ஆனால் ஹஜ் செய்வதற்குரிய வசதி உள்ளது 

புர்ஹானுத்தீன்

இதற்கு ஏற்கனவே பதில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பார்க்க

March 5, 2010, 6:32 AM

மதீனா ஸியாரத்

மதீனா ஸியாரத்

பொதுவாக மதீனாவிலுள்ள மஸ்ஜிதுந் நபவீயை ஸியாரத் செய்வது ஹஜ்ஜில் உள்ள ஒரு வணக்கம் என்றே மக்கள், குறிப்பாகப் பெண்கள் விளங்கி வைத்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து படிக்க August 13, 2009, 11:34 AM

கடன் இருந்தால் ஹஜ் செய்யலாமா

? கடன் இருந்தால் ஹஜ்ஜுக்குச் செல்லக் கூடாது என்று சிலர் கூறுகின்றார்கள். ஒருவர் வீட்டு வகைக்காக லோன் வாங்கியிருந்தாலோ அல்லது வேறு எந்தக் கடன் இருந்தாலோ ஹஜ் செய்யலாமா?

தொடர்ந்து படிக்க August 25, 2011, 12:39 PM

பெண்கள் விசிட் விசாவில் உம்ராச் செய்

பெண்கள் விசிட் விசாவில் உம்ராச் செய்யலாமா?

ஹமீத், குவைத்

கேள்வி  என்னுடைய தாயாரைக் குவைத்திற்கு விசிட் விசாவில் வரவழைத்து உம்ராவுக்கு அனுப்புவது கூடுமா?

தொடர்ந்து படிக்க January 17, 2012, 6:13 PM

காபாவைக் கண்டதும் கேட்கும் துஆ அங்க

கஅபாவைக் கண்டதும் கேட்கும் துஆ அங்கீகரிக்கப்படுமா? 

ஹஜ்ஜுக்கு செல்லும்போது கஅபத்துல்லாஹ்வை பார்த்து (முதல் பார்வையில்) கேட்கப்படும் துஆக்கள் அனைத்தும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என்று கூறுகின்றனர் இது சரியா? 

தொடர்ந்து படிக்க March 22, 2012, 11:34 PM

கணவரின் பணத்தில் உம்ரா செய்யக் கூடாதா?

 

கணவர் பணத்தில் உம்ரா செய்யக் கூடாதா ? எத்தனை முறை உம்ரா செய்யலாம் ? உம்ரா செய்வதை உறவினர்களுக்கு தெரிவிக்கலாமா?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

January 10, 2014, 4:28 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top