தடை செய்யப்பட்டவரை திருமணம் முடித்த

 தடை செய்யப்பட்டவரை திருமணம் முடித்திருப்பது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்ள தடையாக அமையுமா

Published on: June 2, 2010, 3:19 AM Views: 909

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top