குழந்தைகளின் பெயர்கள்

குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

ஆசிரியர் அப்பாஸ் அலி

 

 Download this Book in PDF
 

அரபி தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு

ஆசிஃப்தகுதியானவன் மந்திரிآصِفْ

ஆலிப்ஓன்று சேர்ப்பவன்آلِبْ

ஆசிஃப்நெருக்கமானவன்آزِفْ

ஆசாத்தேர்வுசெய்யப்பட்டவன்آزَادْ

ஆசால்பொன்மாலைப் பொழுதுآصَالْ

ஆதீஸ்பிரியமானவன்آدِيْز

இபாஃஇழிவானதை வெறுப்பவன்إِبَاءْ

அபான்தெளிவானவன்أَبَانْ

இப்திஸாம்புன்னகைப்பவன்إِبْتِسَامْ

அப்தஃநூதனமானவன்أَبْدَعْ

அப்ரார்நல்லவன்أَبْرَارْ

அப்ரஜ்கண்ணழகன்أَبْرَجْ

அப்ராஸ்வெளிப்படையானவன்أَبْرَازْ

அபர்நல்லவன்أَبَرّ

அப்ரஃதிறமையாளன்أَبْرَعْ

அப்ரம்நீதிபதிأَبْرَمْ

இப்ரீஸ்தூய தங்கம்إِبْرِيْز

அப்ஸாம்புன்னகைப்பவன்أَبْسَامْ

அப்ஸல்வீரன்أَبْسَلْ

அப்ஸம்புன்முறுபவன்أَبْسَمْ

அப்ஷர்அழகன்أَبْشَرْ

அப்ஸர்சிந்தனையாளன்أَبْصَرْ

அப்லஜ்வெள்ளைநிறமுடையவன்أبْلَجْ

அப்ஹஜ்அழகன், வசீகரன்أَبْهَجْ

அபீஉயர்வுடையவன்أَبِيْ

உபைய்தீமையை வெறுப்பவன்أُبَيْ

அப்யன்விளக்கமுள்ளவன்أَبْيَنْ

இத்ஹாஃப்அன்பளிப்புإِتْحَافْ

அஸ்ராபணக்காரன்أَثْري

இஸ்மித்சுர்மாக்கல்إِثْمِدْ

அஸீர்தூய்மையானக் காற்று ,உயர்ந்தவன்أَثِيْرْ

அஸீருத்தீன்மார்க்கத்தில் கண்ணியமானவன்أَثِيْرُالدِّيْن

அஜாத்அழகன்أَجَاْد

அஜாவீத்கொடைவள்ளல்أجَاوِيْدْ

அஜ்பஹ்சிங்கம்أَجْبَهْ

அஜ்தாபயனுள்ளவன்أَجْدَي

அஜ்ரஃவீரன், துணிந்தவன்أَجْرَأْ

அஜ்சல்கொடைவள்ளல்أَجْزَلْ

இஜ்லால்கண்ணியம் செய்பவன்إِجْلَالْ

அஜ்லாஅழகிய முகமுள்ளவன்أَجْلَي

அஜ்மல்அழகன்أَجْمَلْ

அஜ்ஹர்அழகிய தோற்றமுள்ளவன்أَجْهَرْ

அஜ்வஹ்விசாலமானவன்أَجْوَحْ

அஜ்வத்கொடைவள்ளல்أَجْوَدْ

அஜ்யத்நல்லவன்أَجْيَدْ

அஹப்அதிகம் பிரியமுள்ளவன்أَحَبّ

இஹ்திராம்கண்ணியமானவன்إِحْتِرَامْ

அஹ்ரஸ்பாதுகாவலன்أَحْرَسْ

அஹ்ராதகுதியுள்ளவன்أَحْرَي

அஹ்ஸப்முக்கியமானவன்أَحْسَبْ

அஹ்ஸன்அழகன், சிறந்தவன்أَحْسَنْ

அஹ்ஷம்வெட்கமுள்ளவன்أَحْشَمْ

அஹ்கம்உறுதியானவன்أَحْكَمْ

அஹ்மத்புகழுக்குரியவன்أَحْمَدْ

அஹ்மர்சிவந்தவன்أَحْمَرْ

அஹ்மஸ்கடுமையானவன்أَحْمَسْ

அஹ்நஃப்(இஸ்லாத்தை நோக்கி) சாய்ந்தவன்أَحْنَفْ

அஹ்தர்பாக்கியமிக்கவன்أَخْتَرْ

அஹ்ஜல்நாணமுள்ளவன்أَخْجَلْ

அஹ்ழர்பசுமையானவன்أَخْضَرْ

அஹ்யர்நல்லவன்أَخْيَرْ

அஹ்யல்பெருமைக்குரியவன்أَخْيَلْ

இத்ராக்அறிவுإِدْرَاكْ

அத்அஜ்கண்ணழகன்أَدْعَجْ

அதீப்ஒழுக்கமானவன்أَدِيْبْ

ஆரிப்திறமையாளன்آرب

ஆரிஜ்கமழ்பவன்آرِجْ

அர்ஜஹ்சிறந்த அறிவாளிأَرْجَحْ

அர்ஹப்விசாலமான அறிவுள்ளவன்أَرْحَبْ

அர்ஹம்கருணையாளன்أَرْحَمْ

அர்தஸ்வலிமைமிக்கவன்أَرْدَزْ

ஆரிஸ்வலிமைமிக்கவன்آرِزْ

அர்ஸலான்சிங்கம்أَرْسَلانْ

ஆரிஷ்நேசிக்கவைப்பவன்آرِشْ

இர்ஷாத்நேர்வழிகாட்டிإِرْشَادْ

அர்ஷத்நேர்வழிப் பெற்றவன்أَرْشَدْ

அர்ஹத்வாழ்கை செழிப்பானவன்أَرْغَدْ

அர்ஃபஃஉயர்ந்தவன்آرْفَعْ

அர்கம்வீரன்أَرْقَمْ

அர்கான்வலிமைமிக்கவன்أَرْكَانْ

அரீப்திறமையாளன்أَرِيْبْ

அரீஜ்கமழ்பவன்أَرِيْجْ

இஸ்திஹார்உயாந்த அந்தஸ்துடையவன்إِزْدِهَارْ

ஆசிர்ஆற்றல் அளிப்பவன்آزِر

ஆசிம்பாதுகாவலன்آزِم

அஸ்ஹாத்பிரியமானவன்أَزْهَادْ

அஸ்ஹர்மின்னுபவன், அழகானவன்أَزْهَرْ

உஸாமாசிங்கம்أُسَامَةْ

அஸ்தீர்நட்சத்திரம்أَسْتِيْر

அஸ்ஹார்காலைப்பொழுதுأَسْحَارْ

அஸத்வீரன், சிங்கம்أَسَدْ

அஸதுத்தீன்மார்க்கச்சிங்கம்أَسَدُالدِّيْن

ஆசிர்நற்குணத்தால் கைதுசெய்பவன்آسِْر

அஸ்ரார்இரகசியமானவன்أَسْرَارْ

இஸ்ஆஃப்உதவிإِسْعَافْ

அஸ்அத்பாக்கியமுள்ளவன்أَسْعَدْ

அஸ்ஃபார்ஒளிபொருந்தியவன்أَسْفَارْ

அஸ்லம்கட்டுப்படுபவன்,சாந்திபெற்றவன்أسْلَمْ

அஸ்மஹ்தாராளமானவன்أَسْمَحْ

அஸ்ஹம்உதவுபவன்أَسْهَمْ

ஆஸீபின்பற்றுபவன், மருத்துவன்آسيِْ

அஸ்யத்தலைவன்أَسْيَدْ

உஸைத்தலைவன்أُسَيْدْ

அஷ்பல்இரக்கமானவன்أَشْبَلْ

அஷ்ஜஃவீரன்أَشْجَعْ

அஷ்ரஃப்கண்ணியமானவன்أَشْرَفْ

அஷ்ரக்மின்னுபவன்أَشْرَقْ

அஷ்அப்அதிக நலமுள்ளவன்أَشْعَبْ

அஷ்அர்அறிவாளிأَشْعَرْ

அஷ்ஃபக்இரக்கமுள்ளவன்أَشْفَقْ

அஷ்ஹாத்சாட்சியாளன்أَشْهَادْ

அஷ்ஹம்வீரன், புத்திசாலிأَشْهَمْ

அஸ்பஹ்பிரகாசிப்பவன்أَصْبَحْ

ஆஸில்சிறந்தகருத்துடையவன்آصِلْ

அஸ்மஃகூர்மையானவன்أَصْمَعْ

அஸ்ஹப்சிங்கம்أًَصْهَبْ

அஸீல்சிறந்த புத்தியுடையவன்أَصِيْل

அத்ஹர்தூயவன்أَطْهَرْ

அல்ஹர்வெல்பவன், தெளிவானவன்أَظْهَرْ

இஃதிமாத்நம்பிக்கையாளன்إِعْتِمَادْ

இஃஜாஸ்அற்புதம்إِعْجَازْ

அஃராஸ்பொருத்தத்தை வேண்டுவன்أَعْرَاسْ

அஅஸ்கண்ணியவான்أَعَزّ

இஃதாஃப்இரக்கமுள்ளவன்إِعْطَافْ

அஃலம்மகத்துவமிக்கவன்أَعْظَمْ

அஃவான்உதவியாளன், பாதுகாவலன்أَعْوَانْ

அகாத்மருத்துவன்أَغَاتْ

அஹ்லப்எதிரிகளை வெல்பவன்أَغْلَبْ

அஃபாளில்சிறப்பிமிக்கவன்أَفَاضِلْ

இஃப்திஹார்மகத்துவமிக்கவன்إِفْتِخَارْ

அஃப்ஹம்மகத்தானவன்أَفْخَمْ

அஃப்ராஹ்திருப்திகொள்பவன்أَفْرَاحْ

அஃப்ரஹ்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்أَفْرَحْ

அஃப்சர்நீதிபதி, கிரீடம்أَفْسَرْ

அஃப்ஸஹ்மொழித்திறமை வாய்ந்தவன்أَفْصَحْ

அஃப்லல்சிறப்பிற்குரியவன்أَفْضَلْ

ஆஃபிக்கல்விமான்آفِقْ

அஃப்கஹ்விளக்கமுடையவன்أَفْقَهْ

அஃப்கஹ்ஆச்சரியமிக்கவன்أَفْكَهْ

ஆஃபில்உற்சாகமாக இருப்பவன்آفِلْ

அஃப்லஹ்வெற்றியாளன்أَفْلَحْ

இஃப்ஹாம்விளக்குபவன்إِفْهَامْ

அஃபீக்கல்விமான்أَفِيْق

இக்பால்(நல்லதை) முன்னோக்குபவன்إِقْبَالْ

அக்ரஃப்அதிகம் சிவந்தவன்أَقْرَفْ

அக்ஸத்நீதமானவன்أَقْسَطْ

அக்மர்ஒளிபொருந்தியவன்أَقْمَرْ

அகாரிம்கொடைவள்ளல்أَكَارِمْ

அக்ஸம்விசாலமானப் பாதைأَكْثَمْ

இக்ராம்மரியாதை செலுத்துபவன்إِكْرَامْ

அக்ரம்கொடைவள்ளல்أَكْرَمْ

இக்லீல்கிரீடம்إِكْلِيْلْ

அக்மல்பரிபூரணமானவன்أَكْمَلْ

ஆலிஃப்நண்பன், உதவியாளன்آلِفْ

உல்ஃபத்பிரியமானவன்أُلْفَتْ

அல்ஃபாநேசமுள்ளத் தோழன்أَلْفَي

அல்மஃமின்னுபவன்أَلْمَعْ

அல்மயீபுத்திசாலிأَلْمَعِيْ

அல்வாஸ்ஒளிأَلْوَازْ

அலூஃப்உற்ற நண்பன்أَلُوْف

அலீஃப்நேசத்திற்குரியவன்أَلِيْفْ

அமாதூஸ்பிரியமானவன்أَمَاتُوْس

இமாம்தலைவன்إِمَامْ

அமானுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அமானிதம்أَمَانُ الله

அமான்நிம்மதி, பாதுகாப்பு, அமானிதம்أَمَانْ

இம்தியாஸ்பகுத்தறிபவன்إِمْتِيَازْ

அம்ஜாத்மரியாதை, கண்ணியம்أَمْجَادْ

அம்ஜத்கண்ணியமானவன்أَمْجَدْ

இம்தாத்உதவுபவன்إِمْدَادْ

அம்தஹ்புகழுக்குரியவன்أَمْدَحْ

ஆமிர்மாபெரும் தலைவன்آمِرْ

இம்ஆன்கூறிய சிந்தனையாளன்إِمْعَانْ

அமின்நிம்மதியானவன்أَمِنْ

அம்ஹர்திறமையாளன்أَمْهَرْ

அமீர்கண்ணியமிக்கவன், தலைவன்أَمِيْر

அமீனுத்தீன்மார்க்கத்தில் நம்பிக்கையாளன்أَمِيْنُ الدِّيْن

அமீன்நிம்மதியாளன், நம்பிக்கையாளன்أَمِيْن

இன்பிசாத்நிம்மதியாளன்إِنْبِسَاطْ

இன்திளாம்சீரானவன்إِنْتِظَامْ

அன்ஜப்சிறந்த அறிவாளிأَنْجَبْ

இன்ஜாஹ்வெற்றியாளன்إِنْجَاحْ

இன்ஜார்நாட்டத்தை அடைபவன்إِنْجَارْ

அன்ஜஹ்வெற்றியாளன்أَنْجَحْ

அன்தரூஸ்வீரன்أَنْدَرُوْس

அன்தரியாஸ்வீரன்أَنْدَرِيَاسْ

அன்தரீஹ்வீரன்أَنْدَرِيْه

அனஸ்நேசிப்பவன்أَنَسْ

அனிஸ்மென்மை, பாசம்أَنِسْ

ஆனிஸ்நேசிப்பவன்آنِسْ

அன்சார்உதவியாளன்أَنْصَارْ

அன்சர்உதவியாளன்أَنْصَرْ

இன்ஆம்அருட்கொடைإِنْعَامْ

இன்ஆமுல்ஹசன்அழகிய அருட்கொடைإِنْعَامُ الحَسَنْ

இன்ஆமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைإِنْعَامُ الله

அனிக்அழகன்أَنِقْ

ஆனிக்அழகன்آنِقْ

அன்மார்புலிŽأَنْمَارْ

அன்வார்ஒளிகள்أَنْوَارْ

அன்வர்ஒளிமயமானவன்أَنْوَرْ

அன்வஸ்அதிகம் நேசிப்பவன்أَنْوَسْ

அனூஃப்தீமைகளை வெறுப்பவன்أَنًوْفْ

அனீஸ்பிரியத்திற்குரியவன்أَنِيْسْ

அனீக்அழகன்أَنِيْق

அஹ்யம்நேசம்மிக்கவன்أَهْيَمْ

அவ்ரஃபேணுதளானவன்أَوْرَعْ

அவ்சுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைأَوْسُ الله

அவ்ஸ்அருட்கொடைأَوْس

அவ்ஸஃவிசாலமானவன்أَوْسَعْ

அவ்ஸஃப்தொண்டாற்றுபவன்أَوْصَفْ

அவ்லஹ்தெளிவானவன்أَوْضَحْ

அவ்ஃபர்(அறிவில்) நிரப்பமானவன்أَوْفَرْ

அவ்ஃபா(வாக்கை) நிறைவேற்றுபவன்أَوْفَي

உவைஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிறியُوُيْسُ الله

அருட்கொடை

உவைஸ்சிறிய அருட்கொடைأُوَيْس

இயாத்மலைக் கோட்டைإِيَادْ

இயாதுல்ஹஸன்அழகின் கோட்டைإِيَادُالحَسَنْ

இயாதுத்தீன்மார்கக்கோட்டைإِيَادُالدِّيْن

இயாதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் கோட்டைإِيَادُالله

இயாஸுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைإِيَاسُ الله

இயாஸ்அருட்கொடைإِيَاسْ

ஆயத்துல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சான்றுآيَةُ الله

ஈஜாப்ஏற்றுக்கொள்பவன்إِيْجَابْ

ஐஸர்இலகுவானவன்أَيْسَرْ

ஐஃபஃஉயர்ந்தவன்أَيْفَعْ

ஐமன்பாக்கியமிக்கவன்أَيْمَنْ

ஈனாஸ்தூய்மை, மென்மைإِيْنَاسْ

ஈஹாப்கொடைவள்ளல்إِيْهَابْ

அய்ஹம்மேலோங்கியவன்أَيْهَمْ

பா(ب)

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு அரபி

பயீஸ்வீரன்بَئِيْسْ

பாயிஹ்வெல்பவன்بَائِغْ

பாயின்தெளிவானவன்بَائِنْ

பாபர்சிங்கம்بَابَرْ

பாதிருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் வாள்بَاتِرُ الله

பாதிர்கூர்மையான வாள்بَاتِرْ

பாத்ரீஸ்புத்திசாலிبَاتْرِيْس

பாத்ரீக்புத்திசாலிبَاتْرِيْك

பாதிகுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் வாள்بَاتِكُ الله

பாதுஷாஅதிகாரம் செலுத்துபவன், கிரீடம்بَادُشَاهْ

பாஜில்நல்ல நிலையில் உள்ளவன்بَاجِلْ

பாஹிஸ்ஆய்வாளன்بَاحِثْ

பாஹிஃஉண்மையை கடைபிடிப்பவன்بَاخِعْ

பாதிஹ்உயர்வுமிக்கவன்بَاذِخْ

பாதில்கொடைவள்ளல்بَاذِلْ

பார்நல்லவன்بَارّ

பாரிஃகல்வியில் உயர்ந்தவன்بَارِعْ

பாரிகுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் பாக்கியம்بَارِكُ الله

பாரிக்பாக்கியம்بَارِكْ

பாரிக்மின்னுபவன்بَارِقْ

பாஸ்வெல்பவன்بَازْ

பாஸிக்உயர்வானவன்بَاسِقْ

பாஸில்மாபெரும் வீரன்بَاسِِلْ

பாசிம்புன்முறுபவன்بَاسِمْ

பாஷ்மலர்ந்த முகமுடையவன்,بَاشْ

தலைவன்

பாஷாஅரசன்بَاشَا

பாஷிர்அழகானவன், மகிழ்ச்சியானவன்بَاشِرْ

பாஷிதலைவன்بَاشِيْ

பாஸிர்விளக்கமுள்ளவன்بَاصِرْ

பாலிஃகூர்மையான வாள்بَاضِعْ

பாயிஸ்(நல்ல விஷயத்தில்) தூண்டுபவன்بَاعِثْ

பாயித்(தீமையை விட்டு) தூரமானவன்بَاعِدْ

பாஹிஸ்உற்சாகமானவன்بَاغِزْ

பாகிர்விசாலமான கல்வியைப் பெற்றவன்بَاقِرْ

பானிஃநிர்வகிப்பவன்بَانِيْ

பாஹிர்பிரகாசமானவன், மிகைப்பவன்بَاهِرْ

பாஹிர்வெல்பவன், ஒளிவீசும் சந்திரன்بَاهِرْ

பாஹிஷ்இரக்கமுள்ளவன்بَاهِشْ

பாஹிஅழகன்بَاهِيْ

பாயிஜ்மின்னுபவன்بَايِجْ

பஜ்ஜாஹ்அதிக மகத்துவமிக்கவன்بَجَّاحْ

பஜீஸ்பொங்கிவரும் ஊற்றுبَجِيْس

பஜீல்மதிக்கப்படுபவன்بَجِيْل

பஹ்ஹாஸ்ஆய்வாளன்بَحَّاثْ

பஹ்ருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் கடல்بَحْرُ الله

பஹ்ர்கண்ணியவான், கடல்بَحْر

பஹ்ருத்தீன்மார்க்கக் கடல்بَحْرُالدِّيْن

பஹ்ரீநன்மையை தாரளாமாக செய்பவன்بَحْرِيْ

புஹைர்கல்வியில் மூழ்கியவன்بُحَيْر

பஹ்ஷ்கொடைவள்ளல்بَخْش

பத்ருத்தீன்மார்க்கச் சந்திரன்بَدْرُ الدِّيْن

பத்ர்முழுநிலவுبَدْر

பத்ருத்தீன்சன்மார்க்க நிலவுبَدْرُالدِّيْن

பதீஹ்பெரும் அந்தஸ்திற்குரியவன்بَدِيْخ

புதைர்சிறுநிலவுبُدَيْر

பதீலுர்ரிஜால்ஆண்களில் கண்ணியமானவன்بَدِيْلُ الرِّجَال

பதீஹ்மகத்துவமிக்கவன்بَذِيْخ

புராஷிம்கூரிய பார்வையுள்ளவன்بُرَاشِمْ

பரஜ்கண்ணழகன்بَرَجْ

பர்தல்வீரன்بَرْدَلْ

பர்ராஃதீமைகளைவிட்டு விலகியவன்بَرَّاء

பர்ராக்பிரகாசமானவன்بَرَّاقْ

பர்அம்மலர்بَرْعَمْ

பர்க்மின்னல்بَرْق

பரீக்ஒளிபொருந்தியவன்بَرِيْق

பரகத்துல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருள்بَرَكَةُ الله

பரகத்பாக்கியம்بَرَكَةْ

புர்ஹானுத்தீன்மார்க்க ஆதாரம்بُرْهَانُ الدِّيْن

புர்ஹான்ஆதாரம்بُرْهَانْ

பர்வீஸ்வெற்றிகொள்பவன்بَرْوِيْز

பரீஃதீமைகளைவிட்டு விலகுபவன்,بَرِيْئ

சுகம் பெற்றவன்

பரீஃசிறப்பில் உயர்ந்தவன்بَرِيْع

பரீக்பாக்கியசாளிبَرِيْك

பஸ்ஸாஸ்மிகைப்பவன்بَزّازْ

புஸ்ர்இளைஞன்بُسْر

பஸ்ஸாம்அதிகம் மகிழ்ச்சியானவன்بَسَّامْ

பஸ்மான்நிரந்தரமாக புன்முறுபவன்بَسْمَانْ

பஸீத்தாரளமானவன்بَسِيْط

பஸீம்நிரந்தரமாக புன்முறுபவன்بَسِيْم

பிஷ்ர்மலர்ந்த முகமுள்ளவன்بِشْر

பஷ்ஷார்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்بَشَّارْ

பஷ்ஷாஸ்நன்கு பழகுபவன்بَشَّاشْ

பஷஷ்மலர்ந்த முகமுடையவன்بَشُوْشْ

பஷீர்நற்செய்தியை கொண்டுவருபவன்بَشِيْر

பஸீர்பார்ப்பவன்بَصِيْر

பஸீஸ்மின்னுபவன்بَصِيْص

பதல்வீரன்بَطَلْ

பக்ர்இளைஞன்بَكْر

பக்கார்காலந்தவராதவன்بَكَّار

பகீர்வசந்த கால முதல் மழைبَكِيْر

பிலால்தாகம் தணிக்கும் பானம்بِلَالْ

புல்புல்குயில்بُلْبُلْ

பல்நத்உயர்ந்தவன்بَلْنَدْ

பலீஜ்மலர்ந்த முகமுடையவன்بَلِيْج

பலீஹ்இலக்கியவான்بَلِيْغ

பலீல்குளுமையானக் காற்றுبَلِيْل

பன்தர்பணக்காரன்بَنْدَرْ

பனீன்உறுதியுள்ள அறிவாளிبَنِيْن

பஹாஅழகுبَهَاء

பஹாவுத்தீன்மார்க்கத்தின் அழகுبَهَاءُالدِّيْن

பஹாதுர்துணிச்சல் உள்ளவன், வீரன்بَهَادُرْ

பஹ்ராம்பவளம், முத்துبَهْرَامْ

பஹ்ரான்வெல்பவன்بَهْرَانْ

பஹ்ரூஸ்அருள் பெற்றவன்بَهْرُوْز

பஹ்ஷ்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்َهْش

பஹ்லூல்நற்குணமுள்ளவன்بَهْلُوْل

பஹீஜ்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்بَهِيْج

பஹீன்உயர்ந்தவன்بَهِيْن

பஹிய்அழகன்بَهِيّ

பியாராபிரியத்திற்குரியவன்بِيَارِي

பய்ளாவெண்மை நிறமானவன்بَيْضَا

தா(ت)

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு அரபி

 

தாயிப்திருந்துபவன்تَائِبْ

தாயிஜ்கிரீடம் அணிந்தவன்تَائِجْ

தாயிக்விரும்புபவன்تَائِقْ

தாப்பிரகாசம்تَابْدَارْ

தாப்தார்பிரகாசமானவன்تَابْدَارْ

தாபிஃதொண்டுசெய்பவன்تَابِعْ

தாபின்கூர்மையான அறிவாளிتَابِنْ

தாஜத்தீன்மார்கக்கிரீடம்تَاجُ الدِّيْن

தாஜ்தார்கிரீடத்திற்கு சொந்தக்காரன்تَاجْدَارْ

தாஜ்கிரீடம்تَاجْ

தாஜர்கிரீடத்திற்கு சொந்தக்காரன்تَاجُوْر

தாஜிய்கிரீடம் அணிந்தவன்تَاجِيّ

தாரிஸ்வலிமையாளன்تَارِزْ

தாஷிஃப்இரக்கமானவன்تَاشِفْ

தாலிக்பிரியம் கொள்பவன்تَالِقْ

தாமிர்அதிகம் வளமும் நலவும்تَامِرْ

பெற்றவன்

தஃசீஸ்வழுப்படுத்துபவன்تَأْسِيْس

தஃனீஸ்நேசிக்கவைப்பவன்تَأْنِيْس

தபாரக்பாக்கியமுள்ளவன்تَبَارَكْ

தப்ரீத்குளிர்ச்சியூட்டுபவன்تَبْرِيْد

தப்ஸீர்ஒளிமயமாக்குபவன்تَبْصِيْر

தப்யீன்விளக்குபவன்تَبْيِيْن

தஸ்மீர்பலனடைபவன்تَثْمِيْر

தன்ளீம்சீர் செய்பவன்تَنْظِيْم

தபின்கூர்மையான அறிவு உள்ளவன்تَبِنْ

தபீஃஉதவுபவன்تَبِيْع

தஜாசுர்வீரமுள்ளவன்تَجَاسُرْ

தஜ்மீல்அழகுபடுத்துபவன்تَجْمِيْل

தஹ்தீர்எச்சரிப்பவன்تَحْذِيْر

தஹ்ஸீன்அழகாக்குபவன், சிறப்பாக்குபவன்تَحْسِيْن

துஹ்ஃபாஅன்பளிப்புتُحْفَةْ

தஹ்ஃபீல்பாதுகாப்பவன்تَحْفِيْظ

தஹ்லீம்சாந்தப்படுத்துபவன்تَحْلِيْم

தஹ்மீத்புகழ்பவன்تَحْمِيْد

தத்பீர்நிர்வகிப்பவன்تَدْبِيْر

தத்கீர்உபதேசம் செய்பவன்تَذْكِيْر

தரீஃப்இன்பமாக வாழ்பவன்تَرِيْف

தஸ்மீத்பிரார்த்தனை புரிபவன்تَسْمِيْت

தஸ்னீம்சொர்க்கத்தின் நதிتَسْنِيْم

தஸ்கீன்நிம்மதியளிப்பவன்تَسْكِيْن

தஸ்லீம்சாந்தியாக்குபவன்تَسْلِيْم

தஸ்மீன்கொழுக்கவைப்பவன்تَسْمِيْن

தஷ்ரீஃப்கண்ணியம் செய்பவன்تَشْرِيْف

தஸ்தீக்நம்புபவன்تَصْدِيْق

தஸ்மீம்தூயதாக்குபவன்تَصْمِيْم

தத்ஹீர்தூய்மைப்டுத்துபவன்تَطْهِيْر

தஃளீம்கண்ணியம் செய்பவன்تَعْظِيْم

தஃமீர்நிர்வகிப்பவன்تَعْمِيْر

தஃமீக்(நற்காரியத்தில்) மூழ்குபவன்تَعْمِيْق

தஃப்ளீல்சிறப்பாக்குபவன்تَفْضِيْل

தஃப்ஹீம்விளக்குபவன்تَفْهِيْم

தக்வீம்சீர் செய்பவன்تَقْوِيْم

தகிய்இறையச்சம் உள்ளவன்تَقِيْ

தகிய்யுத்தீன்மார்க்கத்தில் இறையச்சமுள்ளவன்تَقِيًُّ الدِّيْن

தகிய்யுல்லாஹ்அல்லாஹ்வை அஞ்சுபவன்تَقِيُّ الله

தக்ஃபீல்பொறுப்பேற்றுக் கொள்பவன்تَكْفِيْل

தக்மீல்பூரணமாக்குபவன்تَكْمِيْل

தமாம்பூரணமானவன்تَمَامْ

தம்ஜீத்கண்ணியம் செய்பவன்تَمْجِيْد

தம்தீஹ்புகழ்பவன்تَمْدِيْح

திம்சாஹ்முதலைتِمْسَاحْ

தம்வீல்செல்வந்தராக ஆக்குபவன்تَمْوِيْل

தமீம்வீரன், பூரணமானவன்تَمِيْم

தன்ளீர்பசுமையாக்குபவன்تَنْضِيْر

தன்ஃபீத்சட்டத்தை செயல்படுத்துபவன்تَنْفِيْذ

தன்வீர்ஒளிமயமாக்குபவன்تَنْوِيْر

தவ்சீக்உறுதிப்படுத்துபவன்تَوْثِيْق

தவ்ஹீத்ஏகத்துவக்கொள்கையுள்ளவன்تَوْحِيْد

தவ்ஸீம்பிரபலியமாபவன்تَوْسِيْم

தவ்ஸீஃப்வர்ணிப்பவன்تَوْصِيْف

தவ்ளீஹ்தெளிவாக்குபவன்تَوْضِيْح

தவ்ஃபீக்நல்லுதவி, சீர்திருத்தம், வெற்றிتَوْفِيْق

தவ்கீர்கண்ணியம் செய்பவன்تَوْقِيْر

தவ்ஃபீர்பூரணமாக்குபவன்تَوْفِيْر

தவ்வாப்அதிகம் மன்னிப்புக் கோருபவன்تَوَّابْ

தீஹான்நற்செயல் புரிபவன்تِيْحَانْ

தய்சீர்நிம்மதியாளன், மென்மையாளன்تَيْسِيْر

தய்முல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அடிமைتَيْم الله

தய்ம்நேசம்تَيْم

தயம்முன்நற்பாக்கியம்تَيَمُّنْ

 

ஸா(ث)

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு அரபி

ஸாபித்உறுதிமிக்கவன்ثَابِتْ

ஸாகிப்கூர்மையான அறிவு உள்ளவன்,ثَاقِبْ

பிரகாசமானவன்.

ஸாமிர்பழம்தரும் மரம்ثَامِرْ

ஸாமில்உதவுபவன்ثَامِلْ

ஸுபாத்வீரன்ثُبَاتْ

சபத்வலிமைமிக்கவன்ثَبَتْ

சபிய்புகழுக்குரியவன்ثَبِيّ

சஜீஜ்பெருக்கெடுத்தோடும் நதிثَجِيْج

ஸர்வான்பணக்காரன்ثَرْوَانْ

ஸரிய்பணக்காரன்ثَرِيّ

ஸகீஃப்அறிவாளிثَقِيْف

ஸிமால்உதவுபவன்ثِمَالْ

சமூத்கொடைவள்ளல்ثَمُوْد

சமீன்விலைமதிப்புமிக்கவன்ثَمِيْن

ஸவ்பான்திருந்துபவன்ثَوْبَانْ

ஸவ்ர்காளைثَوْر

ஜாயிபுல்அய்ன்சிங்கம்جَائِبُ الْعَيْن

ஜாயித்வெல்பவன்جَائِدْ

ஜஃபுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்جَأْبُ الله

ஜாபிர்உறுதிசெய்பவன்جَابِرْ

ஜாதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைجَادُ الله

ஜாத்முயற்சியுள்ளவன்جَادّ

ஜாதில்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்جَاذِلْ

ஜாருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் பாதுகாப்பில்جَارُالله

உள்ளவன்

ஜாசிஹ்கொடைவள்ளல்جَازِحْ

ஜாசிம்உறுதியுள்ளவன்جَازِمْ

ஜாஸிர்வீரன்جَاسِرْ

ஜாஸிம்பருமனானவன்جَاسِمْ

ஜாஃபிஃஎதிரியை வீழ்த்துபவன்جَافِعْ

ஜாஃபில்வீழ்த்துபவன்جَافِلْ

ஜாஃபின்மனதைப் பாதுகாப்பவன்جَافِنْ

ஜாஃபிய்வீழ்த்துபவன்جَافِيْ

ஜாலிஃவீழ்த்துபவன்جَالِأْ

ஜாலிஹ்வீழ்த்துபவன்جَالِخْ

ஜாலித்வீழ்த்துபவன்جَالِدْ

ஜானிஸ்இரக்கமுள்ளவன்جَانِثْ

ஜாஹித்முயல்பவன்جَاهِدْ

ஜாஹிர்மகத்துவமிக்கவன்جَاهِرْ

ஜஹ்ஜாஹ்நற்குணமுள்ளத் தலைவன்جَحْجَاحْ

ஜஹ்ஜஹ்நற்குணமுள்ளத் தலைவன்جَحْجَحْ

ஜத்வல்சிறுநதிجَدْوَلْ

ஜதிய்கொடைவள்ளல்جَدِيْ

ஜதீத்புதியவன், வசதியுள்ளவன்جَدِيْد

ஜதீர்தகுதிபடைத்தவன்جَدِيْر

ஜதில்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்جَذِلْ

ஜத்லான்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்جَذْلاَنْ

ஜர்மூஸ்சிறிய நீர்த்தடாகம்جَرْمُوْز

ர்ஹம்சிங்கம்جُرْهَمْ

ஜர்வான்சிங்கக்குட்டிجَرْوَانْ

ஜரிய்பொறுப்பாளன்جَرِيْ

ஜரீஃதுணிச்சல் மிகுந்தவன்جَرِيْئ

ஜரீர்மலைجَرِيْر

ஜஸ்ல்கொடைவள்ளல்جَزْلْ

ஜசீல்மகத்துவமிக்கவன்جَزِيْل

ஜஸ்ஸாஸ்சிங்கம்جَسَّاسْ

ஜஸர்வீரன்جَسُوْر

ஜஃபர்நதிجَعْفَرْ

ஜலாதெளிவானவன்جَلَا

ஜலாலுத்தீன்மார்கத்தின் மகத்துவம்جَلَالُ الدِّيْن

ஜலால்கண்ணியமானவன்جَلَالْ

ஜில்ஜில்உற்சாகமானவன்جِلْجِلْ

ஜில்லூஸ்வீரன்جِلُّوْزْ

ஜலீத்வலிமையும் பொறுமையும்جَلِيْد

உள்ளவன்

ஜலீல்மகத்துவமிக்கவன்جَلِيْل

ஜமாலுத்தீன்மார்கத்தின் அழகுجَمَالُ الدِّيْن

ஜமால்அழகானவன்جَمَالْ

மான்முத்துجُمَانْ

ஜமீல்அழகிய தோற்றம் மற்றும்جَمِيْل

அழகிய குணம் உள்ளவன்

ஜனாத்உதவியாளன்جَنَادْ

னைத்சிறும்படைجُنَيْد

ஜிஹ்பித்பகுத்தறிவாளன்جِهْبِذْ

ஜஹீர்அழகன்جَهِيْر

ஜவாத்கொடைவள்ளல்جَوَادْ

ஜிவாருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அமானிதம்جِوَارُ الله

ஜவாஹிருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் வைரம்جَوَاهِرُالله

ஜவ்ஹர்வைரம்جَوْهَرْ

ஜவ்வாத்கொடைவள்ளல்جَوَّادْ

ஜவ்வாஸ்சிங்கம்جَوَّاسْ

வைத்சிறந்த அறிவுள்ளவன்جُوَيْد

ஜவிய்அதிகம் விரும்புபவன்جَوِيّ

ஜீரார்நீதிவழங்குபவன்جِيْرَارْ

ஜய்யித்மதிப்புமிக்கவன்جَيِّدْ

ஹாபிஸ்அல்லாஹ்விற்காகحَابِسْஅற்பணிக்கப்பட்டவன், பாதுகாவலன்

ஹாபிபாதுகாவலன்حَابِيْ

ஹாதிம்நீதிபதிحَاتِمْ

ஹாஜிஃமகிழ்பவன்حَاجِئْ

ஹாஜிபுத்தீன்மார்க்கப்பாதுகாவலன்حَاجِبُ الدِّيْن

ஹாஜிப்பாதுகாவலன்حَاجِبْ

ஹாஜீநல்லெண்ணம் உடையவன்حَاجِيْ

ஹாதிஃஉதவுபவன்حَادِئْ

ஹாதிப்இரக்கமுள்ளவன்حَادِبْ

ஹாதிஸ்புதியவன்حَادِثْ

ஹாதிர்அழகியத் தோற்றமுடையவன்,حَادِرْ

சிங்கம், பருத்த அழகன்

ஹாதிக்திறமையாளிحَاذِقْ

ஹாரிஸ்சிங்கம்حَارِثْ

ஹாரிச்ஒழுக்கமுள்ளவன், பாதுகாவலன்حَارِزْ

ஹாரிஸ்பாதுகாவலன்حَارِسْ

ஹாசிமுத்தீன்மார்க்கச்சட்டமியற்றுபவன்حَازِمُ الدِّيْن

ஹாசிம்சட்டமியற்றுபவன்حَازِمْ

ஹாஸின்அழகன்حَاسِنْ

ஹாஷ்இரக்கமுள்ளவன்حَاشْ

ஹாஷித்கனிக்குலைحَاشِدْ

ஹாஸிஃப்சிறந்த சிந்தனையாளன்حَاصِفْ

ஹாஸின்ஒழுக்கமுள்ளவன்حَاصِنْ

ஹாலிஜ்வீழ்த்துபவன்حَاضِجْ

ஹாஃபிஃவீழ்த்துபவன்حَافِئْ

ஹாஃபித்உதவியாளன்حَافِدْ

ஹாஃபிர்முழுமையாக அறிந்தவன்حَافِرْ

ஹாஃபிஷ்முயல்பவன்حَافِشْ

ஹாஃபிளுத்தீன்மார்க்கக்காவலன்حَافِظُ الدِّيْن

ஹாஃபிள்பாதுகாவலன், மனனத்தன்மைحَافِظْ

மிக்கவன்

ஹாக்பூரணமானவன்حَاقّ

ஹாகிம்நீதிவழங்குபவன்حَاكِمْ

ஹாலிஃகொடைவள்ளல்حَالِئْ

ஹாமித்புகழ்பவன், நன்றி செலுத்துபவன்حَامِدْ

ஹாமிதுத்தீன்மார்க்கத்தைப் புகழ்பவன்حَامِدُالدِّيْن

ஹாமிதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வைப் புகழ்பவன்حَامِدُ الله

ஹானீஇரக்கமுள்ளவன்حَانِيْ

ஹப்பாப்பிரியமானவன்حَبَّابْ

ஹப்ர்அருட்கொடை, சிறந்தஅறிவாளி,حَبْر

மார்க்கத்தலைவன்

ஹப்ருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைحَبْرُالله

ஹிப்ல்கூர்மையான அறிவுள்ள அறிஞன்حِبْل

ஹபீபுத்தீன்மார்க்கநேசன்حَبِيْبُ الدِّيْن

ஹபீபுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நேசத்திற்குரியவன்حَبِيْبُ الله

ஹபீப்நேசிப்பவன்حَبِيْب

ஹபீஸ்அல்லாஹ்வின் பிரியத்தில்حَبِيْس

திளைத்தவன்

ஹஸீஸ்நல்லவிஷயத்தில் தூண்டுபவன்حَثِيْث

ஹஜ்ஜாஜ்வலிமையான ஆதாரமுடையவன்حَجَّاجْ

ஹிஜ்ஸ்ஒழுக்கமுள்ளவன்حِجْز

ஹஜீஜ்வாதத்தில் வெல்பவன்حَجِيْج

ஹதீஸ்புதியவன்حَدِيْث

ஹதீத்கூர்மையான அறிவாளிحَدِيْد

ஹதீமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் வாள்حَذِيْمُ الله

ஹதீம்கூர்வாள்حَذِيْم

ஹர்ப்வீரன்حَرْب

ர்கண்ணியவான்حُرّ

ஹரிய்தகுதியுள்ளவன்حَرِيْ

ஹரீஸ்பாதுகாக்கும் கோட்டைحَرِيْز

ஹரீஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் கோட்டைحَرِيْزُالله

ஸ்ஸாமுத்தீன்சன்மார்க்கவாள்حُسَّامُ الدِّيْن

ஸ்ஸாமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் கூர்வாள்حُسَّامُ الله

ஸ்ஸாம்கூர்வாள்حُسّامْ

ஹஸ்ஸான்மிகவும் அழகானவன்حَسَّانْ

ஹஸ்ஸன்இனிமையானக் குரல்حَسُّوْن

உள்ளப் பறவை

ஹஸன்அழகன்حَسَنْ

ஹஸீப்சிறப்பிற்குரியவன்حَسِيْب

ஹஸீன்அழகன்حَسِيْن

ஸைன்அழகன்حُسَيْين

ஹஷ்மான்நாணமுள்ளவன்حَشْمَانْ

ஹஷீம்வெட்கமுள்ளவன்حَشِيْم

ஸ்முத்துحُصّ

ஹஸீஃப்சிறந்த சிந்தனைவாதிحَصِيْف

ஹஸீனுத்தீன்மார்க்கத்தை காக்கும் கோட்டைحَصِيْنُ الدِّيْن

ஹஸீனுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் கோட்டைحَصِيْنُ الله

ஹஸீன்பாதுகாப்புக் கோட்டைحَصِيْن

ஹஸிய்பூரண அறிவுள்ளவன்حَصِيّ

ஹத்தாமுத்தீன்மார்க்க சிங்கம்حَطَّامُ الدِّيْن

ஹத்தாமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்حَطَّامُ الله

ஹத்தாம்சிங்கம்حَطَّامْ

ஹல்லீசிறப்பிற்குரியவன்حَظِّيّ

ஹலீல்சிறப்பிற்குரியவன்حَظِيْظ

ஹலிய்பிரியமானவன், மதிப்பிற்குரியவன்حَظِيّ

ஹஃபீலுத்தீன்சன்மார்க்கக்காவலன்حَفِيْظ الدِّيْن

ஹஃபீல்பாதுகாவலன்حَفِيْظ

ஹஃபிய்அதிகம் நன்மை செய்பவன்حَفِيّ

ஹக்உண்மையாளன், தகுதியுள்ளவன்حَقّ

ஹகீக்தகுதியுள்ளவன்حَقِيْق

ஹகம்நீதிபதிحَكَمْ

ஹகீம்ஞானமிக்கவன்حَكِيْم

ஹலிஸ்வீரன்حَلِسْ

ஹலீம்சகிப்புத்தன்மை மிக்கவன்حَلِيْم

ஹம்தான்புகழுக்குரியவன்حَمْدَانْ

ஹம்தூன்அதிகம் புகழ்பவன்حَمْدُوْن

ஹம்ராசிங்கம்حَمْرَة

ஹம்ரதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்حَمْرَةُ الله

ஹம்மாத்அதிகம் புகழ்பவன்حَمَّادْ

ஹம்மூத்அதிகம் புகழ்பவன்حَمُّوْد

ஹமீதுத்தீன்மார்க்கத்தின் புகழைحَمِيْد الدِّيْن

பறைசாற்றுபவன்

ஹமீத்புகழ்பவன்حَمِيْد

ஹமீதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வைப் புகழ்பவன்حَمِيْدُ الله

ஹமீமுத்தீன்மார்க்கத்தோழன்حَمِيْمُ الدِّيْن

ஹமீம்தோழன்حَمِيْم

ஹனூன்அதிகம் பாசமுள்ளவன்حَنُوْن

ஹனீஃப்நேர்வழியில் நடப்பவன்حَنِيْف

ஹவாரீஉதவியாளன், உண்மைத் தோழன்حَوَارِيّ

ஹவ்வாஸ்அதிகத் துணிச்சல் உடையவன்حَوَّاسْ

ஹய்தர்சிங்கம்حَيْدَرْ

ஹய்தருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்حَيْدَرُالله

ஹிய்யான்பிரியமானவன்حِيَّانْ

 

 

ஹாபிர்அறிவுள்ளவன்خَابِرْ

ஹாபிருத்தீன்மார்க்க அறிவுள்ளவன்خَابِرُالدِّيْن

ஹாதிர்சிங்கம்خَادِرْ

ஹாதிருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்خَادِرُالله

ஹாதிமுத்தீன்மார்க்கத்தொண்டுசெய்பவன்خَادِمُ الدِّيْن

ஹாதிம்தொண்டுசெய்பவன்خَادِمْ

ஹாரிஜ்வெளிப்படையானவன்خَارِجْ

ஹாசிம்முத்துக்களை அழகுபடுத்துபவன்خَازِمْ

ஹாசினுத்தீன்மார்க்கக்காவலன்خَازِنُ الدِّيْن

ஹாசின்காவலன்خَازِنْ

ஹாஷிவுல்லாஹ்அல்லாஹ்விற்கு பணிந்தவன்خَاشِعُ الله

ஹாஷிஃ(அல்லாஹ்விற்கு) பணிந்தவன்خَاشِعْ

ஹாலிவுத்தீன்மார்க்கத்திற்கு கட்டுப்பட்டவன்خَاضِعُ الدِّيْن

ஹாழிவுல்லாஹ்அல்லாஹ்விற்கு கட்டுப்பட்டவன்خَاضِعُ الله

ஹாழிஃகட்டுப்படுபவன்خَاضِعْ

ஹாலித்நிம்மதியுள்ளவன்,خَالِدْ

நிரந்தரமானவன், இளைஞன்

ஹாலிஸ்தூயவன்خَالِصْ

ஹப்பாப்உயரமானவன்خَبَّابْ

ஹபீப்பள்ளத்தாக்கின் நடுப்பகுதிخَبِيْب

ஹபீர்ஞானமிக்கவன்خَبِيْر

ஹத்தாம்அதிகம் தொண்டுசெய்பவخَدَّامْ

ஹதீர்அழகன்خَدِيْر

ஹதீன்நேசத்திற்குரியவன்خَدِيْن

ஹரீம்இன்பமான வாழ்வு பெற்றவன்خَرِيْم

ஹசாம்நறுமணமுள்ளச்செடிخَزَامْ

ஸைமாநறுமணமிக்கச் செடிخُزَيْمَة

ஹசீப்அதிகம் பசுமையானவன்خَصِيْب

ஹளிர்பசுமையானவன்خَضِرْ

ஹத்தாப்உபதேசிப்பவன்خَطَّابْ

ஹத்தார்உயர்ந்த அந்தஸ்துடையவன்خَطَّارْ

ஹதீபுத்தீன்மார்க்கச் சொற்பொழிவாளன்خَطِيْبُ الدِّيْن

ஹதீப்சொற்பொழிவாற்றுபவன்خَطِيْب

ஹதீர்மதிப்புமிக்கவன்خَطِيْر

ஹஃபீர்பாதுகாவலன்خَفِيْر

ஹஃபீருத்தீன்மார்க்கப்பாதுகாவலன்خَفِيْرُالدِّين

ஹஃபீஃப்மென்மையானவன்خَفِيْف

ஹல்லாத்நிரந்தரமானவன், வாலிபன்خَلَّادْ

ஹலூக்அழகிய குணமுள்ளவன்,خَلُوْق

ஒருவகையான நறுமணம்

ஹலீஃபாஉயர்வுமிக்கத் தலைவன்خَلِيْفَة

ஹலீல்ரஸல்தூதரின் நண்பன்خَلِيْلُ الرَّسُوْل

ஹலீலுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நண்பன்خَلِيْلُ الله

ஹலீல்முஹம்மத்முஹம்மத் நபியின் நண்பன்خَلِيْل مُحَمَّدْ

ஹலீல்உற்ற நண்பன்خَلِيْل

ஹமீஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் படைخَمِيْسُ الله

ஹமீஸ்பெரும்படைخَمِيْس

ஹவாஜாதலைவன்خَوَاجَة

வைலித்அழகிய வாலிபன்خُوَيْلِدْ

ஹைருத்தீன்மார்க்கத்தில் சிறந்தவன்خَيْرُ الدِّيْن

ஹைர்சிறந்தவன், நன்மைخَيْر

ஹைருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைخَيْرُالله

தாயிப்முயல்பவன்دَائِبْ

தாயிஸ்கருணையாளன்دَائِسْ

தாயில்நற்செயல் உள்ளவன்دَائِلْ

தாயிம்நிலைத்திருப்பவன்دَائِمْ

தாராதலைவன்دَارَا

தாரிஸ்தீன்மார்க்கத்தை கற்றவன்دَارِسُ الدِّيْن

தாரிஸ்கற்ப்பவன்دَارِسْ

தாரீஅறிஞன்دَارِيْ

தாயீஅழைப்பாளன்دَاعِيْ

தாமிஸ்மென்மையான குணமுள்ளவன்دَامِثْ

தானாஅறிவாளிدَانَا

தானிஷ்அறிவு, ஞானம்دَانِشْ

தானீநெருக்கமானவன்دَانِيْ

தானியால்நீதமானவன்دَانِيَالْ

தாஹீகொடைவள்ளல்دَاهِيْ

தபீர்நீதமானவன்دَبِيْر

துபைஸ்பேரித்தம் பழத்தேன்دُبَيْس

தஹ்ஹாம்வீரன்دَحَّامْ

திஹ்யாபடைத்தலைவன்دِحْيَة

தஹீல்விருந்தாளிدَخِيْل

தராஜ்விரும்பப்படுபவன்دَرَاجْ

தர்பாஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்دَرْبَاسُ الله

தர்பாஸ்சிங்கம்دَرْبَاسْ

துர்முத்துدُرّْ

தர்ரார்அதிக முத்துக்களைப் பெற்றவன்دَرَّارْ

தர்ராஸ்உலக இன்பத்தைப் பெற்றவன்دَرَّازْ

தர்ராஸ்அதிகம் கற்பவன்دَرَّاسْ

துர்ருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் முத்துدُرُّالله

தர்ஹாமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்دَرْغَامُ الله

தர்ஹாம்வலிமைமிக்கச் சிங்கம்دَرْغَامْ

தர்மான்(நோய்தீர்க்கும்) மருந்துدَرْمَانْ

தர்வீஷ்உலகில் பற்றற்றவன்دَرْوِيْش

தர்யான்பல விஷயங்களை அறிந்தவன்دَرْيَانْ

தரீர்ஒளிருபவன்دَرِيْرْ

தஆமாதூண்دَعَامَة

தஃஆஸ்அம்பெய்பவன்دَعَّاسْ

துஐஜ்கண்ணழகன்دُعَيْج

தயீஜ்கண்ணழகன்دَعِيْج

திஃபாஃபாதுகாப்பவன்دِفَاعْ

தஃப்பாஃஅதிகம் பாதுகாப்பவன்دَفَّاعْ

தல்பாஸ்வீரன்دَلْبَازْ

தில்ஷாத்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்دِلْشَادْ

துலஃப்வீரன்دُلَفْ

தலீல்ஆதாரம், நேர்வழிகாட்டுபவன்دَلِيْل

தீதார்பிரகாசம்دِيْدَارْ

தய்சக்மின்னுபவன்دَيْسَقْ

தய்யான்மார்க்கமுடையவன், தலைவன்دَيَّانْ

தாயில்பாதுகாவலன்ذَائِلْ

தாபிர்அறிஞன்ذَابِرْ

தாஹிர்சேமிப்பவன்ذَاخِرْ

தாஹிருல்ஹைர்நன்மையை சேமிப்பவன்ذَاخِرُالخَيْر

தாகிர்நினைவுகூறுபவன்ذَاكِرْ

தக்வான்புத்திசாலிذَكْوَانْ

தகீர்(இறைவனை) அதிகம்ذَاكِرْ

நினைப்பவன்

தக்வான்அறிஞன்ذَكْوَانْ

தகீபுத்திசாலிذَكِيّ

தலீக்அறிவாளிذَلِيْق

தமருத்தீன்சன்மார்க்க வீரன்ذَمَرُ الدِّيْن

தகாஃஅறிவுذَكَاءْ

தமர்வீரன்ذَمَرْ

திஹ்னீஅறிவாலிذِهْنِيّ

தவ்க்இன்பம், ஆசைذَوْق

தவ்கீஆசையுள்ளவன்ذَوْقِيْ

தியாம்கண்ணியமானவன்ذِيَامْ

ரஃபாலுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்رَئْبَالُ الله

ரஃபால்சிங்கம்رَئْبَالْ

ரஊஃப்அதிகம் இரக்கமுள்ளவன்رَؤُوْف

ரயீஸ்தலைவன்رَئِيْس

ரயீஃப்இரக்கமுள்ளவன்رَئِيْف

ராயிப்தூயவன், சீர்திருத்துபவன்رَائِبْ

ராயித்துருவி ஆராய்பவன், தலைவன்رَائِدْ

ராயிள்உயிரினங்களுக்குப்رَائِضْ

பயிற்சி அளிப்பவன்

ராயிஃப்இரக்கமுள்ளவன்رَائِفْ

ராயிக்மிகஅழகானவன், தூயவன்رَائِقْ

ராபிஹ்இலாபம் பெறுபவன்رَابِحْ

ராபிஹ்அனுபவிப்பவன்رَابِغْ

ராபித்வீரன், ஞானமிக்கவன்رَابِطْ

ராபீமுன்னேறுபவன்رَابِيْ

ராதிபுத்தீன்மார்க்கத்தில் உறுதிமிக்கவன்رَاتِبُ الدِّين

ராதிப்உறுதிமிக்கவன்رَاتِبْ

ராதிஃசெழிப்பில் வாழ்பவன்رَاتِعْ

ராதிக்சீர்திருத்துபவன்رَاتِقْ

ராசித்கொடைவள்ளல்رَاثِدْ

ராஜிஹ்மிகைத்தவன்رَاجِحْ

ராஜிஃ(தீயதை விட்டுத்) திரும்புபவன்رَاجِعْ

ராஜீஆசைவைப்பவன்رَاجِيْ

ராஹிப்விசாலமானவன்رَاحِبْ

ராஹத்நிம்மதிرَاحَتْ

ராஹிஜ்உயர்ந்தவன்رَاحِجْ

ராஹிம்கருணையுள்ளவன்رَاحِمْ

ராதின்தோழன்رَاذِنْ

ராசிஹத்தீன்மார்க்கத்தில் உறுதியானவன்رَازِحُ الدِّيْن

ராசிஹ்உறுதிமிக்கவன்رَازِحْ

ராசீசோதனை செய்பவன்رَازِيْ

ராசிஹ்கல்வியில் பாண்டியத்துவமிக்கவன்رَاسِخْ

ராசில்உயரமானவன்رَاسِلْ

ராசிப்சகிப்புத்தன்மைமிக்கவன்رَاسِبْ

ராசிம்ஓடும் நீர்رَاسِمْ

ராசித்தீன்மார்க்கத்தில் உறுதியுள்ளவன்رَاسِي الدِّيْن

ராசீஉறுதிமிக்கவன்رَاسِيْ

ராஷித்நேர்வழியில் செல்பவன்رَاشِدْ

ராஷிக்அம்பெய்பவன்رَاشِقْ

ராழீஉள்ளதை கொண்டுرَاضِيْ

திருப்திக்கொள்பவன்

ராயித்தீன்மார்க்கக் காவலன்رَاعِي الدِّيْن

ராயீபாதுகாவலன்رَاعِيْ

ராஹிபுதீன்மார்க்கத்தில் ஆர்வமுள்ளவன்رَاغِبُ الدِّيْن

ராஹிப்நேசிப்பவன்رَاغِبْ

ராஹித்செழிப்பான வாழ்வு உள்ளவன்رَاغِدْ

ராஃபித்இரக்கப்படுபவன்رَافِتْ

ராஃபிதுத்தீன்சன்மார்க்க உதவியாளன்رَافِدُ الدِّيْن

ரஃபிதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நதிرَافِدُ الله

ரஃபித்சிறியநதி, உதவியாளன்رَافِدْ

ராஃபிஃஉயர்ந்தவன்رَافِعْ

ராஃபிக்மென்மையாளன்رَافِقْ

ரஃபில்இன்பமுறுபவன்رَافِلْ

ராஃபீசீர்திருத்துபவன்رَافِيْ

ராகிப்இரக்கமுள்ளவன்رَاقِبْ

ராமிஸ்சீர்திருத்தவாதி,رَامِصْ

ராமீஅம்பெய்பவன்رَامِيْ

ராஹிப்துறவி, வணக்கசாலிرَاهِبْ

ராஹீநிரந்தரமாக அமைதியாய்رَاهِيْ

இருப்பவன்

ராஹீன்கீழ்படிபவன்رَاهِيْن

ரப்பாஹ்அதிகம் இலாபமடைபவன்رَبَّاحْ

ரப்பானீவணக்கசாலிرَبَّانِيْ

ரபீஸ்திறமையாளிرَبِيْز

ரபீத்வீரன், ஞானமிக்கவன்رَبِيْط

ரதீப்நிரந்தரமானவன்رَتِيْب

ரதீம்மெல்லிய மூக்குடையவன்رَتِيْم

ரஜ்வான்அதிகம் ஆசைவைப்பவன்رَجْوَانْ

ரஜீஹ்பெரும் அறிவுடையவன்رَجِيْح

ரஹ்மதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருள்رَحْمَةُ الله

ரஹீப்விசாலமானவன்رَحِيْب

ரஹீல்வலிமைமிக்கவன்رَحِيْل

ரஹீம்கருணையாளன்رَحِيْم

ரஹாவுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் காற்றுرَخَاءُ الله

ரஹாஃமென்மைக் காற்றுرَخَاءْ

ரஹீம்அழகிய குரல் உள்ளவன்رَخِيْم

ரத்தாத்காப்பவன்رَدَّادْ

ரசான்கம்பீரமானவன்رَزَانْ

ரஸ்ஸக்செல்வம் வழங்கப்பட்டவன்رَزُُّوْق

ரசீன்கம்பீரமானவன்رَزِيْن

ரிஸாம்ஓவியன்رِسَامْ

ருஸ்தும்வீரன்رُسْتُمْ

ரசீம்கம்பீரமாக நடைபோடுபவன்رَسِيْم

ரஷாத்நேர்வழிرَشَادْ

ரஷாதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நேர்வழிرَشَادُ الله

ரஷீத்நேர்வழி பெற்றவன்رَشِيْد

ரஷீஃப்ரம்யமானவன்رَشِيْف

ரஷீக்அழகன்رَشِيْق

ரஸீன்ஞானமிக்கவன், கம்பீரமானவன்رَصِيْن

ரிளாதிருப்பதிرِضَا

ரில்வானுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் திருப்திرِضْوَانُ الله

ரில்வான்பொறுத்தத்திற்குரியவன்رِضْوَانْ

ரலிய்யுத்தீன்மார்க்கத்தை நேசிப்பவன்رَضِيُّ الدِّيْن

ரலீநேசிப்பவன்رَضِيّ

ரதீப்மென்மையானவன்رَطِيْب

ரஃதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் இடிرَعْدُ الله

ரஃத்இடிرَعْد

ரயீல்படைرَعِيْل

ரஹ்தான்வாழ்வு செழிப்பானவன்رَغْدَانْ

ரஹத்செழிப்பு, அருட்கொடைرَغَدْ

ரஹீப்விருப்பம் கொள்பவன்رَغِيْب

ரஹீத்செழிப்புமிக்கவன்رَغِيْد

ரிஃபாஆஉயர்வுرِفَاعَة

ரிஃபாயீஉயர்ந்தவன்رِفَاعِيّ

ரிஃபாஹ்அருள்رِفَاهْ

ரிஃப்ஷாவிசாலமானவள்رِفْشَة

ரிஃப்கீமென்மையானவன்رِفْقِيّ

ரிபஃஹல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருள்رِفَهُ الله

ரஃபீத்உதவியாளன்رَفِيْد

ரஃபீஉல்லாஹ்அல்லாஹ்வால் உயர்த்தப்பட்டவன்رَفِيْعُ الله

ரஃபீஃஉயர்வுடையவன்رَفِيْع

ரஃபீகுத்தீன்மார்க்கத் தோழன்رَفِيْقُ الدِّيْن

ரஃபீகுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் தோழன்رَفِيْقُ الله

ரஃபீக்இரக்கமுள்ளவன், தோழன்رَفِيْق

ரகீபுத்தீன்மார்க்கப்பாதுகாவலன்رَقِيْبُ الدِّيْن

ரகீப்பாதுகாவலன்رَقِيْب

ருக்னுத்தீன்மார்க்கத்தின் தூண்رُكْنُ الدِّيْن

ரகீனுத்தீன்மார்க்கத்தில் உறுதியானவன்رَكِيْنُ الدِّيْن

ரகீன்உறுதிமிக்கவன்رَكِيْن

ரம்மாஹ்அம்பெய்பவன்رَمَّاحْ

ரும்மான்மாதுளைرُمَّانْ

ரமீள்கூர்மையான அம்புرَمِيْض

ரமீஸ்அறிவாளிرَمِيْز

ரனீம்அழகிய குரல் உள்ளவன்رَنِيْم

ரஹீத்மென்மையாளன்رَهِيْد

ரஹீஃப்மென்மையாளன்رَهِيْف

ரவாஹ்படைرَوَاحْ

ரவ்ஜாமகிழ்ச்சிமிக்கவள்رَوْجَة

ரவ்ஹான்நிம்மதியாளன்رَوْحَانْ

ரவ்ஹ்தென்றல்رَوْح

ரூஃபீஇரக்கமுள்ளவன்رُوْفِي

ரவ்னக்அழகுرَوْنَقْ

ருவைம்வெள்ளைமான்رُوَيْم

ரியாஷ்தூண், உயர்ந்தவன்رِيَاشْ

ரியாளுத்தீன்மார்க்கத்தின் தோட்டம்رِيَاضُ الدِّيْن

ரியாள்தோட்டங்கள்رِيَاضْ

ரய்ஹான்நறுமணச்செடிرَيْحَانْ

சாயிர்சுற்றித்திரிபவன்زَائِرْ

சாஜிர்(தீயோரை) அதட்டுபவன்زَاجِرْ

சாஜில்படைத்தளபதி, கொடையாளன்زَاجِلْ

சாகிர்அழகன், கொடைவள்ளல்زَاخِرْ

சாரிர்விரைவில் விளங்குபவன்زَارِرْ

சாஃபிர்சிங்கம், தலைவன்,زَافِرْ

கொடைவள்ளல்

சாகீதூயவன்زَاكِيْ

சாமில்பின்பற்றுபவன்زَامِلْ

சாஹித்துறவி, வணக்கசாலிزَاهِدْ

சாஹிருத்தீன்மார்க்கத்தில் அழகன்زَاهِرُ الدِّيْن

சாஹிர்அழகிய நிறமுள்ளவன், அழகன்زَاهِرْ

சாஹில்நிம்மதியுள்ளவன்زَاهِلْ

சாஹிம்நெருக்கமானவன்زَاهِمْ

சாஹீஅழகானவன், பசுமையானவன்زَاهِيْ

சாயித்(அறிவை)அதிகமாக்கிக்زَائِدْ

கொள்பவன்

சப்ரீன்உயர்ந்தவன்زَبْرِيْن

சபர்கான்முழுநிலவுزَبَرْقَانْ

சுபைத்தெளிவானவன்زُبَيْد

சுபைர்வலிமைமிக்கவன்زُبَيْر

சுஜாஜ்கண்ணாடிزُجَاجْ

சஜீர்(தீமையைத்) தடுப்பவன்زَجِيْر

சர்யாப்தூயதங்கம்زَرْيَابْ

சுரைக்பறவை, தெளிவான நீர்زُرَيْق

சஃசஃவலிமையுள்ளவன்زَعْزَعْ

சஃசஆன்வலிமைமிக்கவன்زَعْزَعَانْ

சஃபரான்நறுமணச்செடிزَعْفَرَانْ

சயீம்தலைவன்زَعِيْم

சஹ்லூல்புறாக்குஞ்சுزَغْلُوْل

சுஃபர்வீரன், தலைவன், சிங்கம்زُفَرْ

சஃப்பான்நடனமாடுபவன்زَفَّانْ

சக்வான்நல்லவன்زَكْوَانْ

சகிய்யுத்தீன்மார்க்கத்தில் தூயவன்زَكِيُّ الدِّيْن

சகீதூயவன்زَكِيّ

சுலால்தூய நீர்زُلَالْ

சமீர்இசைப்பவன்زَمِيْر

சமீல்பிரயாணத் தோழன்زَمِيْل

சனீக்உறுதியானவன்زَنِيْق

சஹாதத்அதிகம் ஒளிருபவன்زَهَادَتْ

சுஹ்ருத்தீன்சன்மார்க்க மலர்زُهْرُ الدِّيْن

சஹ்ர்மலர்زَهْر

சஹ்ருத்தீன்மார்க்க ஓளிزَهْرُالدِّيْن

சஹ்ரான்ஒளிவீசுபவன்,زَهْرَانْ

அதிக அழகுள்ளவன்

சுஹைப்அழகன்زُهَيْب

சுஹைத்வணக்கசாலி, பற்றற்றவன்زُهَيْد

சுஹைர்நிலவு, அழகிய முகமுடையவன்,زُهَيْر

சிறுமலர்

சஹீஅதிக அழகுள்ளவன்زَهِيّ

சவாஹிர்ஒளிபொருந்தியவன், அழகன்زَوَاهِرْ

சவ்க்அழகிய குணமுள்ளவன்زَوْق

சியாத்வளமானவன்زِيَادْ

சய்த்வளமானவன்زَيْد

ஜய்னுத்தீன்மார்க்கத்தின் அழகுزَيْنُ الدِّيْن

ஜைனுல் ஆபிதீன்வணக்கசாலிகளின் அழகுزَيْنُ الْعَابِدِيْن

ஸைதான்(அறிவை)அதிகமாக்கிக்زَيْدَانْ

கொள்பவன்

ஸைன்அழகுزَيْن

ஸையான்அழகன்زَيَّانْ

 

 

ஸய்யித்தலைவன்سَئِّدْ

ஸாயிப்கொடையாளன்سَائِبْ

ஸாயித்தலைமைத்துவம் பெற்றவன்سَائِدْ

ஸாபிஃவிசாலமானவன், பூரணமானவன்سَابِغْ

ஸாபிகுத்தீன்மார்க்கத்தில் முந்துபவன்سَابِقُ الدِّيْن

ஸாபிக்முந்துபவன்سَابِقْ

சாதிர்மறைப்பவன்سَاتِرْ

ஸாஜித்(இறைவனுக்கு) சிரம் பணிபவன்سَاجِدْ

ஸாதின்இறையில்லத்தின் பணியாளன்سَادِنْ

ஸாரிப்தெளிவானவன், தூயவன்

ஸாரிஹ்கண்ணியவான், தலைவன்,سَارِحْ

கொடைவள்ளல்

ஸாரியுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்سَارِيُ الله

ஸாரீசிங்கம், கண்ணியமிக்கவன்سَارِيْ

ஸாதிஃஒளிவீசுபவன்سَاطِعْ

ஸாயிஃப்நெருக்கமானவன்سَاعِفْ

ஸாஈமுயற்சிப்பவன்سَاعِيْ

ஸாகீதாகம் தணிப்பவன்سَاقِيْ

ஸாலிக்(நேர்வழி) நடப்பவன்سَالِكْ

ஸாலிம்சாந்திபெற்றவன், தூயவன்سَالِمْ

ஸாமிஹ்கொடைவள்ளல்سَامِحْ

ஸாமிஃகட்டுப்படுபவன்سَامِعْ

ஸாமிக்உயர்வானவன்سَامِقْ

ஸாமில்நற்காரியத்தில் முயல்பவன்سَامِلْ

ஸாமீஉயர்ந்தவன்سَامِيْ

ஸப்பாக்பிறரை முந்துபவன்سَبَّاقْ

ஸப்வுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்سَبْعُ الله

ஸப்ஃசிங்கம்سَبْع

ஸபீஒளிபொருந்தியவன்سَبِيّ

ஸஜ்ஜாத்அதிகம் (இறைவனுக்கு)سَجَّادْ

சிரம் பணிபவன்

ஸஜ்ஆன்அழகியத் தோற்றம் உள்ளவன்سَجْعَانْ

ஸஜீஹ்மென்மையானவன்سَجِيْح

ஸஜீஃசீரானவன்سَجِيْع

ஸஜீஅதிகம்அமைதியானவன்,سَجِيّ

மென்மையானவன்

ஸிஹாபுத்தீன்சன்மார்க்க மேகம்سِحَابُ الدّيْن

ஸிஹாப்மேகம்سِحَابْ

ஸஹ்நூன்அழகியத் தோற்றம் உள்ளவன்سَحْنُوْن

ஸகாகொடைவள்ளல்سَخَاءْ

ஸகாயீகொடைவள்ளல்سَخَائِيّ

ஸகீகொடைவள்ளன்سَخِيّ

ஸதாத்நேர்வழிسَدَادْ

ஸத்தாத்நேர்வழிபெற்றவன்سَدَّادْ

ஸதீத்நேர்வழி நடப்பவன்سَدِيْد

சிராஜத்தீன்சன்மார்க்க ஒளிவிளக்குسِرَاجُ الدِّيْن

சிராஜ்ஒளிவிளக்குسِرَاجْ

ஸிர்ஹால்சிங்கம்سِرْحَالْ

ஸிர்ஹான்சிங்கம்سِرْحَانْ

ஸர்மத்நிலைத்திருப்பவன்سَرْمَدْ

ஸரூர்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்سَرُوْر

ஸரீஜத்தீன்சன்மார்க்க விளக்குسَرِيْجُ الدِّيْن

ஸரீஜ்விளக்குسَرِيْج

சுரைஜ்சிறுவிளக்குسُرَيْج

ஸரிய்யுத்தீன்மார்க்கத்தலைவன்سَرِيُّ الدِّيْن

ஸரீமரியாதைக்குரியவன், தலைவன்سَرِيّ

ஸஆதாநற்பாக்கியம்سَعَادَة

சஃதுத்தீன்சன்மார்க்க நற்பாக்கியம்سَعْدُ الدِّيْن

ஸஃத்அருள், அபிவிருத்திسَعْد

ஸஃதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருள்سَعْدُ الله

ஸஃதூன்அருள் பெற்றவன்سَعْدُوْن

ஸஃதீபாக்கியபெற்றவன்سَعْدِيْ

ஸஅஃபாஉதவிسَعْفَة

ஸவூத்அதிகம் நற்பாக்கியம் பெற்றவன்سَعُوْد

ஸயீத்நற்பாக்கியம் பெற்றவன்سَعِيْد

ஸஃபாஹ்கொடைவள்ளல்سَفَاحْ

சுஃப்யான்காற்றுسُفْيَانْ

ஸஃபீர்சீர்திருத்தவாதிسَفِيْر

ஸலாம்சாந்திபெற்றவன்سَلَامْ

ஸலாமீநற்பாக்கியம் பெற்றவன்سَلَامِيّ

சுல்தான்அரசன்سُلْطَانْ

ஸல்ம்நற்பாக்கியம்سَلْم

ஸல்மான்வெல்பவன், சாந்திபெற்றவன்سَلْمَانْ

ஸலூம்குறைகளற்றவன்سَلُوْم

ஸலீமுத்தீன்மார்க்கத்தில் சாந்திபெற்றவன்سَلِيْم الدِّيْن

ஸலீம்சாந்திபெற்றவன்سَلِيْم

சுலைம்சாந்திபெற்றவன்سُلَيْم

சுலையிம்சாந்திபெற்றவன்سُلَيِّمْ

ஸமாஉயர்ந்தவன்سَمَا

ஸமாவுத்தீன்மார்க்கத்தின் உயர்வுسَمَاءُ الدِّيْن

ஸமாஹ்கொடைவள்ளல்سَمَاحْ

ஸம்ஹ்கொடைவள்ளல், தாராளமானவன்سَمْح

ஸம்தர்அறிவாளிسَمْطَرْ

ஸமூஹ்கொடைவள்ளல், கருணையாளன்سَمُوْح

ஸமீஹ்கொடைவள்ளல்سَميْح

ஸமீத்நல்லவன், கண்ணியவான்سَمِيْد

ஸமீர்கதை கூறுபவன்سَمِيْر

ஸமீவுத்தீன்மார்க்கத்தை செவியேற்பவன்سَمِيْعُ الدِّيْن

ஸன்மார்உறங்காத நிலவுسَنْمَارْ

சுஹைர்அழகன்سُهَيْر

ஸஹ்ல்மென்மையான குணமுள்ளவன்سَهْل

சுஹைலுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நட்சத்திரம்سُهَيلُ الله

சுஹைல்நட்சத்திரம்سُهَيْل

சஹீம்பங்காளிسَهِيْم

சூஸான்நறுமணச்செடிسُوْسَانْ

சுவையித்தலைவன்سُوَيّدْ

ஸைஃபுல் ஹக்உண்மையாளனின் அடிமைسَيْفُ الْحَقّ

ஸைஃபுத்தீன்சன்மார்க்கவாள்سَيْفُ الدِّيْن

ஸைஃபுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் வாள்سَيْفُ الله

ஸைஃபுன்னஸ்ர்உதவும் வாள்سَيْفُ النَّصْر

ஸைஃபுல் இஸ்லாம்இஸ்லாத்தின் வாள்سَيْفُ الإسْلَامْ

ஸைஃபீ(வீர) வாளுடையவன்سَيْفِي

ஸையிதுத்தீன்மார்க்கத்தலைவன்سَيِّدُ الدِّيْن

ஷாயிக்ஆசையுள்ளவன்شَائِقْ

ஷாதின்மான்குட்டி,பொறுமையாளன்شَادِنْ

ஷாதீகவிஞன்شَادِيْ

ஷாரிஹத்தீன்மார்க்கத்திற்கு விளக்கம்தருபவன்شَارِحُ الدِّّيْن

ஷாரிஹ்விரிவுரையாளன்شَارِحْ

ஷாரிஃப்சங்கைக்குரியவன்شَارِفْ

ஷாரிகுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சூரியன்شَارِقُ الله

ஷாரிக்சூரியன்شَارِقْ

ஷாரீஅல்லாஹ்வின்பாதையில்شَارِيْ

தன்னை விற்றவன்

ஷாதிர்அல்லாஹ்வின் பால் விரைபவன்شَاطِرْ

ஷாயிர்கவிஞன்شَاعِرْ

ஷாஃபிஃஉதவுபவன்شَافِعْ

ஷாகிருல்லாஹ்அல்லாஹ்விற்கு நன்றிشَاكِرُ الله

செலுத்துபவன்

ஷாகிர்நன்றியுடையவன்شَاكِرْ

ஷாமிஹ்மரியாதைமிகுந்தவன்شَامِخْ

ஷாமிலுத்தீன்மார்க்கத்தில் பூரணமானவன்شَامِلُ الدِّيْن

ஷாமில்பூரணமானவன், இரக்கத்தால்شَامِلْ

மக்களை கவருபவன்

ஷாஹித்சாட்சியாளன்شَاهِدْ

ஷாஹிர்பிரபலியமானவன்شَاهِرْ

ஷாஹிக்உயர்வானவன்شَاهِقْ

ஷாஹீகூர்மையான அறிவுள்ளவன்شَاهِيْ

ஷாவிர்கலந்தாலோசிப்பவன்شَاوِرْ

ஷபாப்வாலிபன்شَبَابْ

ஷிப்லுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கக்குட்டிشِبْلُ الله

ஷிப்ல்சிங்கக்குட்டிشِبْل

ஷிப்லிசிங்கக்குட்டிشِبْلِيّ

ஷபீப்புத்திசாலி, உற்சாகமானவன்,شَبِيْب

வாலிபன்

ஷபீர்அழகன்شَبِيْر

ஜாஃவீரன்شُجَاعْ

ஷஜீஃவீரன்شَجِيْع

ஷதாயித்துணிச்சலானவன்شَدَائِدْ

ஷத்தாத்ஆற்றல்மிக்கவன்شَدَّادْ

ஷதீத்வலிமைமிக்கவன்شَدِيْد

ஷர்ஃபுத்தீன்மார்க்கத்தில் கண்ணியமானவன்شَرْفُ الدِّيْن

ஷரஃபுத்தீன்மார்க்கத்தின் கண்ணியம்شَرَفُ الدِّيْن

ஷரஃப்கண்ணியமானவன்شَرَفْ

ரைஹ்விரிவரையாளன், மகிழ்ச்சிமிக்கவன்شُرَيْح

ஷரீஃப்கண்ணியவான்شَرِيْف

ஆஃஒளிشُعَاعْ

.அபாகிளைشُعْبَة

ஷஃரானீநீண்ட அதிக முடியுடையவன்شَعْرَانِيّ

ஷஃலான்ஒளிவீசுபவன்شَعْلَانْ

ஃலாசுடர்شُعْلَة

ஷயீல்ஒளிவிளக்குشَعِيْل

ஷஃபகீஇரக்கமானவன்شَفَقِي

ஷஃபீஃப்அதிகம் நேசிப்பவன்شَفِيْف

ஷஃபூக்இரக்கமுள்ளவன்شَفُوْق

ஷஃபீஃபரிந்துரைப்பவன்شَفِيْع

ஷஃபீக்அதிக இரக்கமுள்ளவன்شَفِيْق

ஷகீக்சகோதரன்شَقِيْق

க்ர்நன்றிشُكْر

.க்ரீநன்றிஉள்ளவன்,புகழ்பவன்شُكْرِيّ

ஷகூர்அதிகம் நன்றி செலுத்துபவன்شَكُوْر

ஷகீப்கொடைவள்ளல்شَكِيْب

ஷகீல்அழகியத் தோற்றமுள்ளவன்شَكِيْل

ஷலால்நீர்வீழ்ச்சிشَلَالْ

ஷலபீஅழகன், புத்திசாலிشَلَبِي

ஷல்லால்அடக்குபவன்شَلَّالْ

ஷமாயில்நற்பண்புகள்شَمَائِلْ

மாக்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்شُمَاقْ

ஷமர்தல்அழகிய குணமுள்ள வாலிபன்شَمَرْدَلْ

ஷம்ரூஹ்திராட்சைக் கொத்துشَمْرُوْخ

ஷம்சுல் ஹசன்அழகு சூரியன்شَمْسُ الحَسَنْ

ஷம்சுல்ஹக்உன்மை சூரியன்شَمْسُ الحَقّ

ஷம்சுத்தீன்சன்மார்க்க சூரியன்شَمْسُ الدِّيْن

ஷம்சுல்அத்ல்நேர்மை சூரியன்شَمْسُ العَدْل

ஷம்சுல்ஃபஜர்அதிகாலை சூரியன்شَمْسُ الفَجَرْ

ஷம்சுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சூரியன்شَمْسُ الله

ஷம்சுன்னூர்ஒளிச் சூரியன்شَمْسُ النُّور

ஷம்சுல்ஹாதிநேர்வழிக்காட்டுபவனின் சூரியன்شَمْسُ الهَادِيْ

ஷம்சுல்ஹதாநேர்வழி சூரியன்شَمْسُ الهُدَي

ஷம்ஸ்சூரியன்شَمْس

ஷம்சுல்லுஹாமுற்பகல் சூரியன்شَمْسُ الضُّحَي

ஷம்ஷீர்(வீர) வாள்شَمْشِيْر

ஷம்மாஹ்மிக உயர்ந்தவன்شَمَّاخْ

ஷம்மாஸ்ஆலயத்தொண்டு செய்பவன்شَمَّاسْ

ஷம்மர்முயற்சிப்பவன்شَمَّرْ

ஷமூஹ்மிக உயர்ந்தவன்شَمُوْخ

ஷிம்ர்புத்திசாலிشِمْر

ஷமீர்அனுபவசாளிشَمِيْر

ஷமீல்பூரணமானவன்شَمِيْل

ஷமீம்நறுமனம்شَمِيْم

ஷனப்பல்லழகன்شَنَبْ

ஷிஹாபுல்ஹசன்அழகு நட்சத்திரம்شِهَابُ الحَسَنْ

ஷிஹாபுத்தீன்மார்க்க நட்சத்திரம்شِهَابُ الدِّيْن

ஷிஹாபுல்லைல்இரவு நட்சத்திரம்شِهَابُ اللَّيْل

ஷிஹாபுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நட்சத்திரம்شِهَابُ الله

ஷிஹாபுல்ஹதாநேர்வழி நட்சத்திரம்شِهَابُ الهُدَي

ஷிஹாப்ஒளிவீசும் நட்சத்திரம்شِهَابْ

ஷஹாமாபுத்திசாலித் தலைவன்شَهَامَة

ஷஹ்த்கூண்டுத்தேன்شَهْد

ஷஹ்தான்நேர்மையாக சாட்சிக்கூறுபவன்شَهْدَانْ

ஷஹ்ம்புத்திசாலித் தலைவன்شَهْم

.ஹைப்பனிக்கட்டிமலைشُهَيْب

ஷஹீத்உயிர்நீத்த தியாகிشَهِيْد

ஷஹீர்பிரபலியமானவன்شَهِيْر

ஷஹீம்புத்திசாலி,شَهِيْم

சரியானக் கருத்துடையவன்

ஷவாஃப்சிறந்த பார்வையுள்ளவன்شَوَافْ

ஷவ்கீஇரக்கமுள்ளவன்,شَوْقِيّ

விருப்பமுள்ளவன்

ஷீஹான்நறுமணமிக்கச் செடிشِيْحَانْ

ஷைஹ்கல்விமான்شَيْخ

ஷீஹான்பெரும் அறிஞன்شِيْخَانْ

 

 

சாயிப்நல்லவன்صَائِبْ

சாயித்வேட்டையாடுபவன்صَائِدْ

சாயில்ஆற்றல்மிக்கவன்صَائِلْ

சாயிம்நோன்பாளிصَائِمْ

சாயினுத்தீன்மார்க்கக்காவலன்صَائِنُ الدِّيْن

சாயின்தன் மதிப்பை பாதுகாப்பவன்صَائِنْ

சாபிஹ்ஒளிருபவன்صَابِحْ

சாபிர்பொறுமையாளன்صَابِرْ

சாஹிப்தோழன்صَاحِبْ

சாதிஹ்பாடல்பாடுபவன்صَادِحْ

சாதிஃஉண்மையைصَادِعْ

பகிரங்கப்படுத்துபவன்

சாதிஃப்சந்தித்துக் கொள்பவன்صَادِفْ

சாதிக்உண்மையாளன்صَادِقْ

சாரிமுத்தீன்மார்க்கவீரன், மார்க்கசிங்கம்صَارِمُ الدِّيْن

சாரிமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்صَارِمُ الله

சாரிம்சிங்கம், வீரன்صَارِمْ

சாயித்உயர்பவன்صَاعِدْ

சாஃபீதூய்மையானவன்صَافِيْ

சாலிஹத்தீன்மார்க்கத்தில் நல்லவன்صَالِحُ الدِّيْن

சாலிஹ்நல்லவன்صَالِحْ

ஸாமித்(தீயவற்றை) பேசாதவன்صَامِتْ

ஸாமித்உறுதிமிக்கவன்صَامِدْ

ஸபாஹ்அதிகாலைப் பொழுதுصَبَاحْ

ஸபூஹ்அழகன், ஒளிபொருந்தியவன்صَبُوْح

ஸபீஹ்அழகன்صَبِيْح

ஸபீர்பொறுமையாளன்صَبِيْر

ஸஹ்ர்பாறைصَخْر

ஸத்தாஹ்பாடகன்صَدَّاحْ

ஸத்தாஃஉண்மையைصَدَّاعْ

பகிரங்கப்படுத்துபவன்

ஸத்தாம்மாபெரும் வீரன்صَدَّامْ

ஸித்தீக்அதிகம் உண்மைபேசுபவன்صِدِّيْق

ஸத்ருத்தீன்மார்க்கத்தின் நெஞ்சுصَدْرُ الدِّيْن

ஸித்கீஉண்மையாளன்صِدْقِيّ

ஸதூஹ்பாடல்பாடுபவன்صَدُوْحْ

ஸதூக்உண்மையாளன்صَدُوْق

ஸத்யான்கல்வித்தாகம் உள்ளவன்صَدْيَانْ

ஸதீகுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நண்பன்صَدِيْقُ الله

ஸதீக்தோழன்صَدِيْق

சதீர்வீரன்صَذِيْر

சுராஹ்தூயவன்صُرَاحْ

சிராதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் பாதைصِرَاطُ الله

சிராதுல்ஹதாநேரான வழிصِرَاطُ الهُدَي

சிராத்பாதைصِرَاطْ

ஸரீஹ்தெளிவானவன், உண்மையாளன்صَرِيْح

ஸஃபுத்தீன்சன்மார்க்க சிங்கம்صَعْبُ الدِّيْن

ஸஅபுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்صَعْبُ الله

ஸஅப்சிங்கம்صَعْب

சுவூத்உயர்வானவன்صُعُوْد

சஃபாவுத்தீன்மார்க்கத்தூய்மைصَفَاءُ الدِّيْن

சஃப்வான்தூயவன்صَفْوَانْ

ஸஃப்வாசிறந்தவன்صَفْوَة

ஸஃபூஹ்கொடையாளன், மன்னிப்பாளன்صَفُوْح

ஸஃபிய்யுத்தீன்சன்மார்க்கத்தோழன், மார்க்கத்தில்صَفِيُّ الدِّيْن

அப்பழுக்கற்றவன்

ஸஃபியுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நண்பன்,صَفِيُّ الله

அவனால் தேர்வுசெய்யப்பட்டவன்

ஸஃபீதோழன், தூயவன்,صَفِيّ

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன்

ஸலாஹத்தீன்மார்க்கத்தின் சீர்திருத்தம்صَلَاحُ الدِّيْن

ஸலாஹ்நலமுள்ளவன்صَلَاحْ

ஸம்ஸாமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் வாள்صَمْصَامُ الله

ஸம்ஸாம்கூர்மையான வாள்صَمْصَامْ

ஸமீம்தூயவன்صَمِيْم

ஸன்தீத்தலைவன், வீரன்صَنْدِيْد

ஸன்னான்வீரன்صَنَّانْ

சுஹைபுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்صُهَيْب الله

சுஹைப்சிங்கம்صُهَيْب

சவாப்உண்மை, தகுதியானவன்صَوَابْ

சவாபீநேர்வழிபெற்றவன்صَوَابِيّ

சூஃபீதூயவன்صُوْفِي

சுவைலிஹ்நல்லவன்صُوَيْلِحْ

ஸியாம்நோன்புصِيَامْ

சய்தஹ்பாடகன்صَيْدَحْ

சய்யாஹ்பாடகன்صَيَّاحْ

 

 

ளாபித்பொறுமையாளன், நிர்வகிப்பவன்ضَابِطْ

ளாஹிக்புன்முறுபவன்ضَاحِكْ

ளாஹீவெளிப்படையானவன்ضَاحِيْ

ளாரிஃபணிவுமிக்கவன்ضَارِعْ

ளாஹித்நம்பிக்கைக்குரியவன்ضَاغِطْ

கண்காணிப்பாளன்

ளாஃபிர்உதவியாளன்ضَافِرْ

ளாஃபீமகிழ்ச்சியானவன்ضَافِيْ

ளாமிர்இடுப்பு சிறுத்தவன்ضَامِرْ

ளாமின்பொறுப்பாளிضَامِنْ

ளாமீஉதவியாளன்

ளாவீஒளிவீசுபவன்ضَاوِيْ

ளபூருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்ضَبُوْرُ الله

ளபூர்சிங்கம்ضَبُوْر

ளபீருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்ضَبِيْرُ الله

ளபீர்சிங்கம், வீரன்ضَبِيْر

ளஹ்ஹாக்அதிகம் சிரிப்பவன்ضَحَّاكْ

ளுஹாநன்பகல்ضُحَي

ளிராமுத்தீன்மார்க்கச்சுடர்ضِرَامُ الدِّيْن

ளிராமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சுடர்ضِرَامُ الله

ளிராம்சுடர்ضِرَامْ

ளிர்ஹாமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்ضِرْغَامُ الله

ளிர்ஹாம்சிங்கம்ضِرْغَامْ

ளலீஃவலிமையானضَلِيْع

முதுகெழும்புகளையுடையவன்

ளமான்பொறுப்பேற்பவன்ضَمَانْ

ளம்ளமுல்ஹசன்அழகிய சிங்கம்ضَمْضَمُ الحَسَنْ

ளம்ளம்சிங்கம், வீரன்ضَمْضَمْ

ளமீன்பொறுப்பேற்றுக் கொள்பவன்ضَمِيْن

ளவ்வுல் ஹசன்அழகின் ஒளிضَوْءُ الحَسَنْ

ளவ்உத்தீன்மார்க்க ஒளிضَوْءُ الدِّيْن

ளவ்உல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் ஒளிضَوْءُ الله

ளவ்ஃஒளிضَوْء

ளியாவுல்ஹசன்அழகிய ஒளிضِيَاءُ الحَسَنْ

ளியாவுத்தீன்சன்மார்க்க ஒளிضِيَاءُ الدِّيْن

ளியாவுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் ஒளிضِيَاءُ الله

ளியாஃஒளிضِيَاءْ

ளியாவுல்ஹக்சத்திய ஒளிضِيَاءُالحَقّ

ளய்ஹமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்ضَيْغَمُ الله

ளய்ஹம்சிங்கம்ضَيْغَمْ

ளய்ஃபுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் விருந்தாளிضَيْفُ الله

ளய்ஃப்விருந்தினர்ضَيْف

ளய்யாஃப்அதிகம் விருந்தளிப்பவன்ضَيَّافْ

தாயிவுல்லாஹ்அல்லாஹ்விற்கு கட்டுப்பட்டவன்طَائِعُ الله

தாயிவுன்னபிய்நபிக்கு கட்டுப்பட்டவன்طَائِعُ النَّبِيّ

தாயிஃகட்டுப்படுபவன்طَائِعْ

தாயிஃப்(கஅபாவை) வலம்வருபவன்طَائِفْ

தாயில்பயனுள்ளவன்طَائِلْ

தாபிஃகட்டுப்படுபவன்طَابِعْ

தாபிக்ஒத்துப்போகுபவன்طَابِقْ

தாபின்ஒத்துப்போகுபவன்طَابِنْ

தாரிஃப்புதியப்பொருள்طَارِفْ

தாரிகுல்ஜமால்அழகு நட்சத்திரம்طَارِقُ الجَمَالْ

தாரிகுல்ஹசன்அழகு நட்சத்திரம்طَارِقُ الحَسَنْ

தாரிகுர்ரிஜால்ஆண்களின் நட்சத்திரம்طَارِقُ الرِّجَالْ

தாரிஸ்ஸமாஃவிண் நட்சத்திரம்طَارِقُ السَّمَاءْ

தாரிகுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நட்சத்திரம்طَارِقُ الله

தாரிக்அதிகாலை நட்சத்திரம்طَارِقْ

தாயிம்நல்லமுறையில் உண்பவன்طَاعِمْ

தாலிபுத்தீன்மார்க்கத்தைத் தேடுபவன்طَالِبُ الدِّيْن

தாலிப்மாணவன், ஆசையுள்ளவன்طَالِبْ

தாலிஷ்ஒளிபொருந்தியவன்طَالِشْ

தாலிஃவெளிப்படுபவன், பிறைطَالِعْ

தாமிஃபூரணமானவன்طَامِئْ

தாஹிருத்தீன்மார்க்கத்தில் தூயவன்طَاهِرُ الدِّيْن

தாஹிர்தூய்மையானவன்طَاهِرْ

தாவுசுல்ஹசன்அழகுமயில்طَاوُسُ الحََسَنْ

தாவுசுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் மயில்طَاوُسُ الله

தாவுஸ்மயில்طَاوُسْ

தரூகுல்ஜமால்அழகு நட்சத்திரம்طَروْقُ الجَمَالْ

தரூகுல்ஹசன்அழகு நட்சத்திரம்طَرُوْقُ الحَسَنْ

தரூகுஸ்ஸமாஃவிண்நட்சத்திரம்طَرُوْقُ السَّمَاءْ

தரூகுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நட்சத்திரம்طَروْقُ الله

தரூக்நட்சத்திரம்طَرُوْق

தரீர்அழகன்طَرِيْر

துஃமாசெல்வம்طُعْمَة

துஃபைல்சிறுகுழந்தைطُفَيْل

தலாலுல்ஹசன்அழகியக் குன்றுطَلَالُ الحَسَنْ

தலால்குன்று,அழகன்طَلَالْ

தல்ஹாஒருவகை மரம்طَلْحَة

தல்க்சுதந்திரமானவன்طَلْق

தலூக்கொடைவள்ளல்طَلُوْق

தலீஃஅறிஞன், மேலோங்கியவன்طَلِيْع

தலீக்சுதந்திரமானவன்طَلِيْق

தமூஹ்பெரும்சிந்தனையாளன்طَمُوْح

தாஹாகுர்ஆனின் 20வதுطه

அத்தியாயத்தின் பெயர்

தஹருத்தீன்மார்க்கத்தில் தூயவன்طَهُوْرُ الدِّيْن

தஹர்தூயவன்طَهُوْر

தஹீர்தூயவன்طَهِيْر

தூவ்பாநற்பாக்கியம்طُوْبَي

தவ்குல்ஜமால்அழகியமாலைطَوْقُ الجَمَالْ

தவ்க்கழுத்துமாலைطَوْق

தய்யிபுத்தீன்மார்க்கத்தில் நல்லவன்طَيِّبُ الدِِّيْن

தய்யிப்நல்லவன்طَيِّبْ

தய்ஃபீஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவன்طَيْفِي

லாஃபிர்வெற்றியாளன்ظَافِرْ

லாஹிர்வெளிப்படையானவன்ظَاهِرْ

லப்யான்மான்ظَبْيانْ

லரீஃப்திறமையாளன்,ظَرِيْف

அழகியத் தோற்றமுள்ளவன்

லஃபர்வெற்றிظَفَرْ

லஃப்பார்அதிகம் வெல்பவன்ظَفَّارْ

லுஃபைர்வெல்பவன்ظُفَيْر

லிலால்நிழல்ظِلَالْ

லஹீருத்தீன்மார்கத்தின் உதவியாளன்ظَهِيْرُ الدِّيْن

லஹீர்உதவியாளன், வலிமையானظَهِيْر

முதுகுடையவன்

ஆயித்நலம்விசாரிப்பவன்,عَائِدْ

சகிப்புத்தன்மை மிக்கவன்,

ஆயிதுல்லாஹ்அல்லாஹ்விடம்عَائِذُ الله

பாதுகாவல் தேடுபவன்

ஆயித்பாதுகாவல் தேடுபவன்عَائِذْ

ஆயிஷ்நீண்டநாள் வாழ்பவன்عَائِشْ

ஆபிதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வை வணங்குபவன்عَابِدُ الله

ஆபித்வணக்கசாலிعَابِدْ

ஆபிதீன்வணக்கசாலிعَابِدِيْن

ஆதிக்கொடைவள்ளல்عَاتِكْ

ஆதிம்பூரணமானவன்عَاتِمْ

ஆதில்நேர்மையானவன்عَادِلْ

ஆரிஃபுத்தீன்மார்க்கத்தை அறிந்தவன்عَارِفُ الدِّيْن

ஆரிஃபுல்லாஹ்அல்லாஹ்வைப் பற்றி அறிந்தவன்عَارِفُ الله

ஆரிஃப்அறிஞர்عَارِفْ

ஆசிம்முயல்பவன், உறுதியுள்ளவன்عَازِمْ

ஆஸ்இரவு பாதுகாவலன்عَاسّ

ஆசில்நற்செயல் செய்பவன்عَاسِلْ

ஆஷிர்தோழன், கலந்துவாழ்பவன்عَاشِرْ

ஆஷிக்அதிக நேசம் உள்ளவன்,عَاشِقْ

ஆஸிமுத்தீன்மார்க்க காவலன்عَاصِمُ الدِّيْن

ஆஸிம்பாதுகாவலன்عَاصِمْ

ஆதிர்நறுமணமிக்கவன்عَاطِرْ

ஆதிஃப்இரக்கமுள்ளவன்عَاطِفْ

ஆஃபீஞானமிக்கவன், மன்னிப்பவன்عَافِيْ

ஆகில்அறிவாளிعَاقِلْ

ஆகிஃப்தொடர்படியாக அமல் செய்பவன்عَاكِفْ

ஆலிமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வை அறிந்தவன்عَالِمُ الله

ஆலிம்அறிஞன்عَالِمْ

ஆலில்அதப்ஒழுக்கத்தில் உயர்ந்தவன்عَالِيْ الأَدَبْ

ஆலில்பிர்நன்மையில் உயர்ந்தவன்عَالِيْ البِرّ

ஆலில்பஹாஅழகில் உயர்ந்தவன்عَالِيْ البَهَا

ஆலில்ஜிதால்வாதத்தில் உயர்ந்தவன்عَالِيْ الجِدَالْ

ஆலில்ஜஸ்ர்வீரத்தில் உயர்ந்தவன்عَالِي الجَسْر

ஆலில்ஜமால்அழகில் உயர்ந்தவன்عَالِي الجَمَالْ

ஆலில்ஹசன்அழகில் உயர்ந்தவன்عَالِي الحسَنْ

ஆலில்ஹக்உண்மையில் உயர்ந்தவன்عَالِي الحَقّ

ஆலித்தீன்மார்க்கத்தில் உயர்ந்தவன்عَالِي الدِّيْن

ஆலிர்ரிஜால்ஆண்களில் உயர்ந்தவன்عَالِي الرِّجَالْ

ஆலிஸ்ஸஹாகொடையில் உயர்ந்தவன்عَالِي السَّخَا

ஆலிஷ்ஷரஃப்மரியாதையில் உயர்ந்தவன்عَالِي الشَّرَفْ

ஆலிஷ்ஷஃபக்இரக்கத்தில் உயர்ந்தவன்عَالِي الشَّفَقْ

ஆலிஸ்ஸலாஹ்சீர்திருத்தத்தில் உயர்ந்தவன்عَالِي الصَّلاحْ

ஆலில்அத்ல்நீதத்தில் உயர்ந்தவன்عَالِي العَدْل

ஆலில்இல்ம்கல்வியில் உயர்ந்தவன்عَالِي العِلْم

ஆலில்அமல்நற்காரியம் செய்வதில்عَالِي العَمَلْ

உயர்ந்தவன்

ஆலில்ஃபஹ்ம்நன்கு புரிந்து கொள்பவன்عَالِي الفَهْم

ஆலில்கரம்கொடையில் உயர்ந்தவன்عَالِي الكَرَمْ

ஆலில்மஜ்த்கண்ணியத்தில் உயர்ந்தவன்عَالِي المَجْد

ஆலின்னூர்ஒளியில் உயர்ந்தவன்عَالِي النٌُّوْر

ஆலீஉயர்ந்தவன்عَالِيْ

ஆமிர்நிர்வகிப்பவன், ஆயுள்உள்ளவன்عَامِرْ

ஆமிலுல்கைர்நல்லவற்றை செய்பவன்عَامِلُ الخَيْر

ஆமில்நற்காரியங்களை செய்பவன்عَامِلْ

ஆஹித்ஒப்பந்தத்தை பேணுபவன்عَاهِدْ

உபாதாஅதிகம் வணங்குபவன்عُبَادَة

அப்பாதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வை அதிகம்عَبَّادُ الله

வணங்குபவன்

அப்பாத்அதிகம் வணங்குபவன்عَبَّادْ

அப்பாஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்عَبَّاسُ الله

அப்பாஸ்சிங்கம்عَبَّاسْ

அப்பூத்அதிகம் வணங்குபவன்عَبُّوْد

அப்துல் பாசித்கொடையாளனின் அடிமைعَبْدُ الْبَاسِطْ

அப்துல் ஜாலிதுன்பத்தை அகற்றுபவனின்عَبْدُ الْجَالِيْ

அடிமை

அப்துல் ஜாமிஹ்பெருமைக்குரியோனின் அடிமைعَبْدُ الْجَامِخْ

அப்துல்ஜஹ்ஹாஃப்பெருமையாளனின் அடிமைعَبْدُ الْجَخَّافْ

அப்துல்ஜஃப்பாஹ்பெருமையாளனின் அடிமைعَبْدُ الْجَفَّاخْ

அப்துல்ஜவ்வாள்பெருமையாளனின் அடிமைعَبْدُ الْجَوَّاظْ

அப்த்அடிமைعَبْد

அப்துல் அபத்நிரந்தரமானவனின் அடிமைعَبْدُالْاَبَدْ

அப்துல்ஆகிர்முடிவானவனின் அடிமைعَبْدُالآخِرْ

அப்துல்அக்ரம்பெரும்வள்ளலின் அடிமைعَبْدُالْأَكْرَمْ

அப்துல்அவ்வல்முதலானவனின் அடிமைعَبْدُالأَوَّلْ

அப்துல்பாரீபடைத்தவனின் அடிமைعَبْدُالبَارِيْ

அப்துல்பாதின்அந்தரங்கமானவனின் அடிமைعَبْدُالبَاطِنْ

அப்துல்பாயிஸ்இறந்தவர்களைعَبْدُالبَاعِثْ

எழுப்புபவனின் அடிமை

அப்துல்பாகீநிலைத்திருப்பவனின் அடிமைعَبْدُالبَاقِيْ

அப்துல்பதீஃமுன்மாதிரியின்றிعَبْدُ البَدِيْع

படைப்பவனின் அடிமை

அப்துல்பர்நல்லது செய்பவனின் அடிமைعَبْدُ البَرّ

அப்துல்பஸீர்பார்ப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْبَصِيْر

அப்துத்தவ்வாப்மன்னிப்பாளனின் அடிமைعَبْدُ التَّوَّابْ

அப்துல்ஜாமிஃதிரட்டுபவனின் அடிமைعَبْدُالْجَامِعْ

அப்துல்ஜப்பார்அடக்கிஆள்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْجَبَّارْ

அப்துல்ஜலீல்மகத்துவமிக்கவனின் அடிமைعَبْدُ الجَلِيْل

அப்துல்ஹாஃபிள்பாதுகாப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْحَافِظْ

அப்துல்ஹாகிம்தீர்ப்புவழங்குபவனின் அடிமைعَبْدُ الْحَاكِمْ

அப்துல்ஹஸீப்கணக்கெடுப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْحَسِيْب

அப்துல்ஹஃபீல்பாதுகாவலனின் அடிமைعَبْدُ الحَفِيْظ

அப்துல்ஹக்உண்மையாளனின் அடிமைعَبْدُ الْحَقّ

அப்துல்ஹகம்நீதிவழங்குவோனின் அடிமைعَبْدُ الحَكَمْ

அப்துல்ஹகீம்ஞானமிக்கவனின் அடிமைعَبْدُ الْحَكِيْم

அப்துல்ஹலீம்சகித்துக்கொள்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْحَلِيْم

அப்துல்ஹமீத்புகழுக்குரியவனின் அடிமைعَبْدُ الْحَمِيْد

அப்துல்ஹய்உயிருள்ளவனின் அடிமைعَبْدُ الْحَيّ

அப்துல்ஹாஃபிள்(தீயோரை) தாழ்த்துபவனின்عَبْدُ الخَافِضْ

அடிமை

அப்துல்காலிக்படைத்தவனின் அடிமைعَبْدُ الْخَالِقْ

அப்துல்ஹபீர்அறிந்தவனின் அடிமைعَبْدُ الْخَبِيْر

அப்துர்ரவூஃப்இரக்கமுடையவனின் அடிமைعَبْدُ الرَّؤُوْف

அப்துர்ராசிக்உணவளிப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الرَّازِقْ

அப்துர்ராஃபிஃ(நல்லோரை) உயர்த்துவோனின்عَبْدُ الرَّافِعْ

அடிமை

அப்துர்ரஹ்மான்அருளாளனின் அடிமைعَبْدُالرَّحْمنْ

அப்துர்ரஹீம்நிகரற்ற அன்புடையோனின்عَبْدُ الرَّحِيْم

அடிமை

அப்துர்ரஸ்ஸாக்உணவளிப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الرَّزَّاقْ

அப்துர்ரகீப்கண்காணிப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الرَّقِيْب

அப்துஸ்ஸத்தார்பிழைபொறுப்பவனின் அடிமைعَبْدُ السَتّأرْ

அப்துஸ்ஸலாம்குறைகளைவிட்டு நீங்கியவனின்عَبْدُ السَّلَامْ

அடிமை

அப்துஸ்ஸமீஃசெவியுறுபவனின் அடிமைعَبْدُ السَّمِيْع

அப்துஷ்ஷாகிர்நன்றியை ஏற்பவனின் அடிமைعَبْدُ الشَّاكِرْ

அப்துஷ்ஷகூர்நன்றியை ஏற்பவனின் அடிமைعَبْدُ الشَّكُوْر

அப்துஷ்ஷஹீத்நேரடியாக காண்பவனின் அடிமைعَبْدُ الشَّهِيْد

அப்துஸ்ஸமத்தேவையற்றவனின் அடிமைعَبْدُ الصَّمَدْ

அப்துள்ளார்(தீயோருக்கு) தீங்குதருபவனின்عَبْدُ الضَّارّ

அடிமை

அப்துல்லாஹிர்வெளிப்படையானவனின் அடிமைعَبْدُ الظَّاهِرْ

அப்துல்அத்ல்நீதமானவனின் அடிமைعَبْدُ العَدْل

அப்துல்அஸீஸ்மிகைத்தோனின் அடிமைعَبْدُ الْعَزِيْز

அப்துல்அஸ்ஸாஃப்அடக்கியாள்பவனின் அடிமைعَبْدُ العَسَّافْ

அப்துல்அளீம்மகத்தானவனின் அடிமைعَبْدُ الْعَظِيْم

அப்துல்அஃபுவ்மன்னிப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْعَفُوّ

அப்தல்அலீம்அறிந்தோனின் அடிமைعَبْدُ الْعَلِيْم

அப்துல்அலீஉயர்ந்தோனின் அடிமைعَبْدُ الْعَلِيّ

அப்துல்ஹஃப்பார்மிக மன்னிப்போனின் அடிமைعَبْدُ الْغَفَّارْ

அப்துல்ஹஃபூர்மிக மன்னிப்போனின் அடிமைعَبْدُ الْغَفُوْر

அப்துல்ஹனீதேவையற்றவனின் அடிமைعَبْدُ الْغَنِيّ

அப்துல்ஃபாதிஹ்வெற்றியளிப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْفَاتِحْ

அப்துல்ஃபத்தாஹ்வெற்றியளிப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْفَتَّاحْ

அப்துல்காபிள்(உயிர்களை) கைப்பற்றுபவனின்عَبْدُ القَابِضْ

அடிமை

அப்துல்காதிர்ஆற்றலுடையவனின் அடிமைعَبْدُ الْقَادِرْ

அப்துல்காஹிர்அடக்கியாள்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْقَاهِرْ

அப்துல்குத்தூஸ்தூயவனின் அடிமைعَبْدُ الْقُدُّوْسْ

அப்துல்கதீர்ஆற்றலுடையவனின் அடிமைعَبْدُ الْقَدِيْر

அப்துல்கரீப்அருகில் இருப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْقَرِيْب

அப்துல்கஹ்ஹார்அடக்கியாள்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْقَهَّارْ

அப்துல்கவீவலிமையாளனின் அடிமைعَبْدُ الْقَوِيّ

அப்துல்கய்யூம்நிலையானவனின் அடிமைعَبْدُ الْقَيُّوْم

அப்துல்கபீர்மிகப்பெரியவனின் அடிமைعَبْدُ الْكَبِيْر

அப்துல்கரீம்மதிப்புமிக்கவனின் அடிமை,عَبْدُ الْكَرِيْم

வள்ளலின் அடிமை

அப்துல்லதீஃப்நுட்பமானவனின் அடிமைعَبْدُ اللَّطِيْف

அப்துல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அடிமைعَبْدُ الله

அப்துல்முஅஹ்ஹிர்பிற்படுத்துபவனின் அடிமைعَبْدُ المُؤَخِّرْ

அப்துல்முஃமின்அபயமளிப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْمُؤْمِنْ

அப்துல்மாஜித்கண்ணியமிக்கவனின் அடிமைعَبْدُ المَاجِدْ

அப்துல்மாலிக்அதிபதியின் அடிமைعَبْدُ الْمَالِكْ

அப்துல்மானிஃதடுப்பவனின் அடிமைعَبْدُ المَانِعْ

அப்துல்முப்திஃபடைத்தவனின் அடிமைعَبْدُ المًُبْدِئْ

அப்துல்முபீன்தெளிவுபடுத்துபவனின் அடிமைعَبْدُ الْمُبِيْن

அப்துல்முதஆலீஉயர்ந்தவனின் அடிமைعَبْدُ الْمُتَعَالِيْ

அப்துல்முதகப்பீர்பெருமைக்குரியவனின் அடிமைعَبْدُ الْمُتَكَبِّرْ

அப்துல்மதீன்உறுதியானவனின் அடிமைعَبْدُ الْمَتَيْن

அப்துல்முஜீப்பிரார்த்தனையை ஏற்பவனின்عَبْدُ الْمُجِيْب

அடிமை

அப்துல்மஜீத்மகத்தானவனின் அடிமைعَبْدُ الْمَجِيْد

அப்துல்முஹ்ஸீகணக்கிடுபவனின் அடிமைعَبْدُ المُحْصِي

அப்துல்முஹீத்முழுமையாக அறிந்தவனின்عَبْدُ الْمُحِيْط

அடிமை

அப்துல்முஹ்யீஉயிர்பிப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْمُحْيِيْ

அப்துல்முதப்பிர்நிர்வகிப்பவனின் அடிமைعَبْدُ المُدَبِّرْ

அப்துல்முதில்(எதிரிகளை) இழிவுபடுத்துபவனின்عَبْدُ المُذِلّ

அடிமை

அப்தல்முஸவ்விர்வடிவமைப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْمُصَوِّرْ

அப்துல்முயிஸ்கண்ணியப்படுத்துபவனின்عَبْدُ المُعِزّ

அடிமை

அப்துல்முஹ்னீதேவையற்று ஆக்குவோனின்عَبْدُ المُغْنِيْ

அடிமை

அப்துல்முக்ததிர்ஆற்றலுடையவனின் அடிமைعَبْدُ الْمُقْتَدِرْ

அப்துல்முகத்திம்முற்படுத்துபவனின் அடிமைعَبْدُ المُقَدِّمْ

அப்துல்முக்ஸித்நீதிவானின் அடிமைعَبْدُ الْمُقْسِط

அப்துல்முகீத்ஆற்றலுடையவனின் அடிமைعَبْدُ الْمُقِيْت

அப்துல்மலிக்அரசனின் அடிமைعَبْدُ الْمَلِكْ

அப்துல்மலீக்அரசனின் அடிமைعَبْدُ الْمَلِيْك

அப்துல்முன்தகிம்தண்டிப்போனின் அடிமைعَبْدُ المُنْتَقِمْ

அப்துல்முஹைமின்கண்காணிப்பவனின் அடிமைعَبْدُ الْمُهَيْمِنْ

அப்துல்மவ்லாஎஜமானின் அடிமைعَبْدُ الْمَوْلَي

அப்துன்னாஃபிஃபலனளிப்பவனின் அடிமைعَبْدُ النَّافِعْ

அப்துன்னஸீர்உதவியாளனின் அடிமைعَبْدُ النَّصِيْر

அப்துன்னூர்ஒளியானவனின் அடிமைعَبْدُ النُّوْر

அப்துல்ஹாதிநேர்வழிகாட்டுபவனின் அடிமைعَبْدُ الْهَادِيْ

அப்துல்வாஹித்ஏகனின் அடிமைعَبْدُ الْوَاحِدْ

அப்தல்வாரிஸ்உரிமையாளனின் அடிமைعَبْدُ الْوَارِثْ

அப்துல்வாசிஃதாராளமானவனின் அடிமைعَبْدُ الْوَاسِعْ

அப்துல்வதூத்அன்பாளனின் அடிமைعَبْدُ الْوَدُوْد

அப்துல்வகீல்பொறுப்பாளனின் அடிமைعَبْدُ الْوَكِيْل

அப்துல்வலீபொறுப்பாளனின் அடிமைعَبْدُ الْوَلِيّ

அப்துல்வஹ்ஹாப்கொடையாளனின் அடிமைعَبْدُ الْوَهَّابْ

அப்கரீஆச்சரியத்திற்குரியவன்,عَبْقَرِيّ

தலைவன்

உபைத்தாழ்ந்த அடிமைعُبَيْد

உபைதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் தாழ்ந்த அடிமைعُبَيْدُ الله

அபீக்நறுமணமிக்கவன்عَبِيْق

அதீத்தயாராக உள்ளவன்عَتِيْد

அதீக்சுதந்திரமானவன்عَتِيْق

அதீல்பணிவிடை செய்பவன்عَتِيْلْ

உஸ்மான்பாம்புக்குட்டிعُثْمَانْ

அஜ்லான்அவசரப்படுபவன்عَجْلَانْ

அஜீப்ஆச்சரியமிக்கவன்عَجِيْب

அஜீல்அவசரப்படுபவன்عَجِيْل

அத்ல்நேர்மையானவன்عَدْل

அத்லீநேர்மையானவன்عَدْلِيّ

அதீல்நீதமானவன்عَدِيْل

அர்ராஃப்அதிகம் அறிந்தவன்عَرَّافْ

அரஃபாத்மக்காவிற்கு அருகிலுள்ளعَرَفَاتْ

ஒரு மலை

இர்ஃபான்அறிந்தவன்عِرْفَانْ

ஊர்ஃபான்அறிமுகமானவன்عُرْفَانْ

அரன்தஸ்பெரிய சிங்கம்عَرَنْدَسْ

உர்வாவிலைமதிப்புள்ள பொருள்عُرْوَة

அரீன்சிங்கக்கோட்டைعَرِيْن

இஸ்ஸத்தீன்மார்க்கத்தின் கண்ணியம்عِزُّ الدِّيْن

இஸ்உயர்வானவன்عِزّ

அஸ்ஸாம்முயல்பவன், வலிமைமிக்கவன்عَزَّامْ

அஸ்மீஉறுதியுடையவன்عَزْمِيّ

அஸீஸ்ஆற்றல்மிக்கவன்,عَزِيْز

கண்ணியமானவன்

அஸ்கலான்ஒரு நதியின் பெயர்عَسْقَلَانْ

அஸ்கர்படைعَسْكَرْ

அஸ்கரீபடையுடையவன்عَسْكَرِي

அஸப்தலைவன், சமுதாயத்தில்عَسُوْب

பெரியவன்

அஷாரிப்வீரன்عَشَارِبْ

அஷீர்தோழன்عَشِيْر

இஸாமுத்தீன்மார்க்கக்காவல்عِصَامُ الدِّيْن

அஸீப்பாதுகாவலன்عَصِيْب

அள்துத்தீன்மார்க்கவலிமைعَضْدُ الدِّيْن

அதாசெல்வம்عَطَا

அதாரித்நட்சத்திரம்عَطَارِدْ

இதாஃபுத்தீன்சன்மார்க்கவாள்عِطَافُ الدِّيْن

இதாஃபுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் வாள்عِطَافُ الله

அதூஃப்இரக்கமுள்ளவன்عَطُوْف

அளீம்மகத்துவமிக்கவன்عَظِيْم

அஃப்ஃபாஃப்ஒழுக்கமானவன்عَفَّافْ

அஃப்பான்மன்னிப்பவன்عَفَّانْ

அஃபீஃபுத்தீன்மார்க்கத்தில் ஒழுக்கமானவன்عَفِيْفُ الدِّيْن

அஃபீஃப்ஒழுக்கமுள்ளவன்عَفِيْف

அகீக்மதிப்பமிக்க கல்عَقِيْق

அகீல்சமுதாயத் தலைவன்عَقِيْل

உகாஷாசிலந்திعُكَاشَة

இக்ரிமாபெண்புறாعِكْرِمَة

அலாவுத்தீன்மார்க்கத்தின் உயர்வுعَلَاءُ الدِّيْن

அலாஃஉயர்வானவன்عَلَاءْ

அல்லால்அதிக ஞானமுள்ளவன்عَلَّالْ

அல்லாமாஅதிக ஞானமுள்ளவர்عَلَّامَة

இல்முத்தீன்மார்க்கக்கல்விعِلْمُ الدِّيْن

உல்வான்உயர்வானவன்عُلْوَانْ

அலவீமிக உயர்ந்தவன்عَلَوِيّ

உலைம்சிறிய கொடிعُلَيْم

அலீஉயர்வானவன்عَلِيّ

இமாதுத்தீன்மார்க்கத்தூண்عِمَادُ الدِّيْن

இமாத்தூண், தலைவன்عِمَادْ

அமாருல்ஹசன்அழகிய நறுமண மலர்عَمَارُ الحَسَنْ

அமார்நறுமணமலர்عَمَارْ

உமர்நிர்வகிப்பவன்عُمَرْ

உமர்ஃபாரூக்சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும்عُمَرْ فَارُوْق

பிரிக்கும் உமர்

இம்ரான்நீண்ட ஆயுள் உள்ளவன்عِمْرَانْ

உம்ரான்கட்டடம்عُمْرَانْ

அம்மார்உறுதியான ஈமான் உள்ளவன்عَمَّارْ

அமீதுத்தீன்மார்க்கத்தலைவன்عَمِيْدُ الدِّيْن

அமீத்தலைவன்عَمِيْد

உமைர்நிர்வகிப்பவன்عُمَيْر

அமீம்பூரணமானவன்عَمِيْم

அனான்மேகம்عَنَانْ

இனாயாகருணையுள்ளவன்عِنَايَة

அன்தராவீரன்عَنْتَرَة

அன்னான்அனைத்திலும் முதல்வன்عَنَّانْ

உன்வான்ஆதாரம்عُنْوَانْ

அஹ்தீஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுபவன்عَهْدِيّ

அவ்ஃபுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்عَوْفُ الله

அவ்ஃப்சிங்கம்عَوْف

அவ்னுல்ஹசன்அழகிய உதவிعَوْنُ الحَسَنْ

அவ்னுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் உதவிعَوْنُ الله

அவ்ன்உதவியாளன்,عَوْن

அவ்னீஉதவியாளன்عَوْنِيّ

உவைஸ்இரவுபாதுகாவலன்عُوَيْس

உவைமிர்நிர்வகிப்பவன்عُوَيْمِرْ

அய்ன்ஊற்றுعَيْن

அய்யாத்கொண்டாடுபவன்عَيَّادْ

அய்யாஷ்நீண்ட நாள் வாழ்பவன்عَيَّاشْ

ஹாதிசீக்கிரம் எழுபவன்غَادِيْ

ஹாரிஸ்மரம் நடுபவன்غَارِسْ

ஹாசீ(அல்லாஹ்விற்காக) போரிடுபவன்غَازِيْ

ஹாசிக்இரவுغَاسِقْ

ஹாஃபிர்மன்னிப்பவன்غَافِرْ

காலிப்மிகைத்தவன், வெல்பவன்غَالِبْ

ஹாலீவிலைமதிப்புமிக்கவன்غَالِيْ

ஹாமித்நிரம்பிய கப்பல்غَامِدْ

ஹாமிர்நன்மை செய்பவன்غَامِرْ

ஹானிம்இலாபமடைபவன், உழைப்பவன்غَانِمْ

ஹாவிர்சிந்தனைசெய்பவன்غَاوِرْ

ஹராம்அதிகமான பிரியம்غَرَامْ

ஹர்ராஸ்அதிகமாக மரம் நடுபவன்غَرَّاسْ

ஹரீஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைغَرِيْس الله

ஹரீஸ்அருட்கொடைغَرِيْس

சால்மான்غُزَالْ

ஹஸ்வான்அதிகம் போர்செய்பவன்غَزْوَانْ

ஹஸ்ஸான்ஆச்சரியமிக்க வாலிபன்غَسَّانْ

ஹஸ்ஸானீமிக அழகானவன்غَسَّانِيّ

ஸைன்மரக்கிளைغُصَيْن

ஹளன்ஃபர்சிங்கம்غَضَنْفَرْ

ஹத்ஃபான்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்غَطْفَانْ

தைஃப்வாழ்வு செழிப்பானவன்غُطَيْف

ஹஃப்ரான்மன்னிப்பவன்غَفْرَانْ

ஹஃபூர்மன்னிப்பவன்غَفُوْر

லாம்சிறுவன், இளைஞன்,அடிமைغُلَامُ

ஹல்லாப்வெற்றியடைபவன்غَلَّابْ

ஹம்ர்சிறந்த குணமுள்ளவன்غَمْر

ஹன்னூம்பாடகன்غَنُّوْم

ஹனியுத்தீன்மார்க்கச்செல்வந்தன்غَنِيُّ الدِّيْن

ஹனிசெல்வந்தன்غَنِيّ

ஹவ்சுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் உதவிغَوْثًُ الله

ஹவ்ஸ்உதவியாளன்غَوْث

ஹவ்வாஸ்முத்துக்குளிப்பவன்غَوَّاصْ

ஹியாசுத்தீன்மார்க்கத்தின் உதவியாளன்غِيَاث الدِّيْن

ஹியாசுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் உதவிغِيَاثُ الله

ஹியாஸ்உதவியாளன்غِيَاثْ

ஹியாள்அதிக மரம் மற்றும் நீர்غِيَاضْ

நிறைந்த இடம்

ஹைஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் மழைغَيْثُ الله

ஹைஸ்மழை, மேகம்غَيْث

ஹைசான்ஆச்சரியமிக்க வாலிபன்غَيْسَانْ

ஹயூர்ரோசக்காரன்غَيُوْر

ஹய்யாஸ்அதிகம் உதவுபவன்غَيَّاثْ

 

 

ஃபுஆத்அறிவு, உள்ளம்فُؤَاد

ஃபாயித்பிரயோஜனமிக்கவன்فَائِدْ

ஃபாயிஸ்வெல்பவன்فَائِزْ

ஃபாயிக்மிகைத்தவன்فَائِقْ

ஃபாதிஹ்வெல்பவன்فَاتِحْ

ஃபாதிக்துணிந்தவன்فَاتِكْ

ஃபாஹிஸ்ஆய்வாளன்فَاحِصْ

ஃபாதீகாப்பவன்فَادِيْ

ஃபாரிஹ்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்فَارِحْ

ஃபாரிஸ்சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும்فَارِزْ

பிரிப்பவன்

ஃபாரிஸத்தீன்மார்க்கவீரன், மார்க்கசிங்கம்فَارِسُ الدِّيْن

ஃபாரிஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்فَارِسُ الله

ஃபாரிஸ்சிங்கம், வீரன், குதிரைவீரன்فَارِسْ

ஃபாரிள்விசாலமானவன்فَارِضْ

ஃபாரிஃஅழகியத் தோற்றமுள்ளவன்فَارِعْ

ஃபாரிக்பிரிப்பவன்فَارِقْ

ஃபாரூக்சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும்فَارُوْق

பிரிப்பவன்

ஃபாலில்சிறப்புடையவன்فَاضِلْ

ஃபாகிர்சிந்திப்பவன்فَاكِرْ

ஃபாகிஹ்நற்குணமுள்ளவன்فَاكِهْ

ஃபாலிஹ்வெற்றியாளன்فَالِحْ

ஃபானூஸ்தீன்மார்க்க ஓளி விளக்குفَانُوْسُ الدِِّيْن

ஃபானூஸ்விளக்குفَانُوْس

ஃபாஹிம்அறிஞன்فَاهِمْ

ஃபத்தாஷ்ஆராய்பவன்فَتَّاشْ

ஃபத்தாஹ்அதிகம் வெல்பவன்فَتَّاحْ

ஃபத்தூஹ்அதிகம் வெல்பவன்فَتُّوْح

ஃபத்ஹூத்தீன்மார்க்கத்தின் வெற்றி,فَتْحُ الدِّيْن

மார்க்கத்தின் உதவி

ஃபத்ஹல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் வெற்றிفَتْحُ الله

ஃபத்ஹ்வெற்றி, உதவிفَتْح

ஃபதஹீவெற்றிகொள்பவன்فَتَحِي

ஃபஜ்ருல்ஹசன்அழகிய அதிகாலைفَجْرُ الحَسَنْ

ஃபஜ்ர்அதிகாலைفَجْر

ஃபஹீல்கண்ணியமானவன்فَحِيْل

ஃபஹ்ஹார்மதிப்பிற்குரியவன்فَخَّارْ

ஃபஹ்ருத்தீன்மார்க்கத்தின் பெருமைفَخْرُالدِّيْن

ஃபஹீம்கண்ணியம் செலுத்தப்படுபவன்فَخِيْم

ஃபத்ஆன்வலிமைமிக்கவன்فَدْعَانْ

ஃபுராத்கடல், மதுரமான நீர்فُرَاتْ

ஃபர்ஜாத்அறிவாளிفَرْجَادْ

ஃபர்ஜல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் கருணைفَرْجُ الله

ஃபரஜ்சந்தோஷம்فَرَجْ

ஃபரஹ்மகிழ்ச்சிفَرَحْ

ஃபர்ஹான்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்فَرْحَانْ

ஃபிர்தவ்ஸ்சொர்க்கம்فِرْدَوْس

ஃபர்ராஹ்அதிமகிழ்ச்சிமிக்கவன்فَرَّاحْ

ஃபரஸ்தக்அகன்ற முகமுடையவன்فَرَزْدَقْ

ஃபுர்கான்சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும்فُرْقَانْ

பிரிப்பவன்

ஃபர்கத்நட்சத்திரம்فَرْقَدْ

ஃபர்கதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நட்சத்திரம்فَرْقَدُالله

ஃபர்னாஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்فَرْنَاسُ الله

ஃபர்னாஸ்சிங்கம், வீரன்فَرْنَاسْ

ஃபர்னத்வாள்فَرْنَدْ

ஃபர்ஹத்சிங்கம், நிறைந்த அழகுள்ளவன்فَرْهُوْد

ஃபர்வாகிரீடம், செல்வந்தன்فَرْوَة

ஃபரீத்தனித்தன்மை வாய்ந்தவன்فَرِيْد

ஃபரீஸ்தனித்தன்மை வாய்ந்தவன்فَرِيْز

ஃபசீஹ்விசாலமானவன்فَسِيْح

ஃபசீஹூத்தீன்மார்க்கத்தில் தெளிவானவன்فَصِيْحُ الدِّيْن

ஃபசீஹ்தெளிவானவன்,فَصِيْح

இலக்கியமிக்கவன்

ஃபில்லாஹ்வெள்ளிفِضَّة

ஃபல்லூல்சிறப்பிற்குரியவன்فَضُّوْل

ஃபல்லுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் கிருபைفَضْلُ الله

ஃபள்ல்கிருபைفَضْل

ஃபலீல்சிறப்பிற்குரியவன்فَضِيْل

ஃபதீன்புத்திசாலி, அறிவாளிفَطِيْن

ஃபகீஹூத்தீன்மார்க்க அறிஞன்فَقِيْهُ الدِّيْن

ஃபகீஹ்விளக்கமுள்ளவன்فَقِيْه

ஃபலாஹ்வெற்றிفَلَاحْ

ஃபலீஹ்வெல்பவன்فَلِيْح

ஃபஹ்த்சிறுத்தைفَهْد

ஃபஹ்மான்அதிகம் விளங்குபவன்فَهْمَانْ

ஃபஹ்மீவிளங்குபவன்فَهْمِيّ

ஃபஹீம்நன்கு விளங்குபவன்فَهِيْم

ஃபவ்ஸ்வெற்றிفَوْز

ஃபவ்சுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் வெற்றிفَوْزُالله

ஃபவ்சான்வெற்றியாளன்فَوْزَانْ

ஃபவ்ஸீவெற்றியாளன்فَوْزِيّ

ஃபவ்வாஸ்அதிகம் வெல்பவன்فَوَّازْ

ஃபய்ரோஸ்விலைமதிப்புள்ள கல்فَيْرُوْز

ஃபய்ஸல்சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும்فَيْصَلْ

பிரிப்பவன்

ஃபய்ள்பிரயோஜனம்فَيْض

ஃபைளீபிரயோஜனமானவன்فَيْضِي

ஃபைலக்மகத்துவமிக்கவன்فَيْلَقْ

ஃபய்யாஹ்பெரும் கொடைவள்ளல்فَيَّاحْ

ஃபய்யாஷ்அதிக சிறப்பு வாய்ந்தவன்فَيَّاشْ

ஃபய்யாள்பெரும்கொடைவள்ளல்فَيَّاضْ

காயித்தலைவன்قَائِدْ

காயிம்நிர்வகிப்பவன்قَائِمْ

காபிஸ்கற்பவன்قَابِسْ

காபில்திருப்தியடைபவன்,قَابِلْ

ஏற்றுக்கொள்பவன்

காபூஸ்அழகிய முகமுள்ளவன்قَابُوْس

காசிம்கொடைவள்ளல்قَاثِمْ

காதிர்ஆற்றல்மிக்கவன்قَادِرْ

காதிஸ்பெரும் கப்பல்قَادِسْ

காரிஃப்நெருங்குபவன்قَارِفْ

காரீபடிப்பவன்قَارِيْ

காஸித்நீதவான்قَاسِطْ

காஸிம்(நீதமாக) பங்கிடுபவன்قَاسِمْ

காஸித்(நல்லதை) நாடுபவன்قَاصِدْ

காளீநீதிவழங்குபவன்قَاضِيْ

காதின்அமைதியானவன்قَاطِنْ

கானிதுல்லாஹ்அல்லாஹ்விற்கு கட்டுப்படுபவன்قَانِتُ الله

கானித்கட்டுப்படுபவன்قَانِتْ

கானிஃதிருப்திகொள்பவன்قَانِعْ

கானீஅதிகம் சிவந்தவன்قَانِيْ

காஹிர்உயர்ந்தவன், மேலோங்கியவன்قَاهِرْ

கதாதாஓருவகை மரம்قَتَادَة

கதீல்உயிர் நீத்த தியாகிقَتِيْل

குஸம்கொடைவள்ளல்قُثَمْ

கஹ்ஃபான்மழை, ஓடைقَحْفَانْ

கத்தூர்ஆற்றல்மிக்கவன்قَدُّوْر

குத்வாமுன்மாதிரிقُدْوَة

கதூம்அதிக துணிச்சலுள்ளவன்قَدُوْم

கதீர்ஆற்றல்மிக்கவன்قَدِيْر

குர்ராகண்குளிர்ச்சிقُرَّة

கரீப்நெருங்கியவன்قَرِيْب

கரீர்நிம்மதியாளன்قَرِيْر

கரீன்தோழன்قَرِيْن

கஸ்அறிவாளிقَسّ

கஸ்ஸாம்அழகன், பங்கிடுபவன்قَسَّامْ

கஸீத்நீதவான்قَسِيْط

கஸீம்அழகன்قَسِيْم

கஷ்வராசிங்கம்قَشْوَرَة

கஸீப்கூறிய வாள்قَصِيْب

குத்புத்தீன்மார்க்கத்தலைவன்قُطْبُ الدِّيْن

குத்ப்தலைவன்قُطْب

கத்ருத்தீன்சன்மார்க்கத்துளிقَطْرُ الدِّيْن

கம்ரான்சந்திரன்قَمْرَانْ

கமர்சந்திரன்قَمَرْ

கம்ரீன்சந்திரன்قَمْرِيْن

கமீன்தகுதியுள்ளவன்قَمِيْن

கின்தீல்ஓளிவிளக்குقِنْدِيْل

கன்னூத்அதிகம் கீழ்படிபவன்قَنُّوْت

கனூஃதிருப்திகொள்பவன்قَنُوْع

கனீஃபொருந்திக்கொள்பவன்قَنِيْع

கஹ்ரான்அதிகாரமுள்ளவன்قَهْرَانْ

கவ்வாஸ்அம்புவீரன்قَوَّاسْ

குவைதர்ஆற்றல்மிக்கவன்قُوَيْدَرْ

கவீம்வலிமைமிக்கவன்قَوِيْم

கய்ஸர்அரசன்قَيْصَرْ

கய்ஸரீஅதிகாரம் படைத்தவன்قَيْصَرِي

காயிப்நெருக்கமானவன்كَائِبْ

காதிப்எழுத்தாளன்كَاتِبْ

காதிம்பாதுகாவலன், நம்பிக்கையானவன்كَاتِمْ

காஹிப்பூரணமானவன்كَاحِبْ

காதிஹ்முயல்பவன்كَادِحْ

காரிஸ்உபதேசிப்பவன்كَارِزْ

காரிம்கொடையாளன்كَارِمْ

காசிப்சம்பாரிப்பவன்كَاسِبْ

காஷிஃபுல்ஹதாநேர்வழியை தெளிவாக்குபவன்كَاشِفُ الْهُدَي

காஷிஃப்தெளிவாக்குபவன்كَاشِفْ

காளிம்கோபத்தை மெண்டுவிழுங்குபவன்كَاظِمْ

காளிமீன்கோபத்தை அடக்குபவன்كَظِمِيْن

காஃபில்பொருப்பாளிكَافِلْ

காஃபீதேவையற்றவன்كَافِيْ

காமிலுத்தீன்மார்க்கத்தில் பூரணமானவன்كَامِلُ الدِّيْن

காமில்பூரணமானவன்كَامِلْ

காயின்படைக்கப்பட்டவன்كَايِنْ

கபீர்பெரியவன், பொருளுடையவன்كَبِيْر

கதூம்நம்பிக்கையாளன்كَتُوْم

கஸீப்மணல்குன்றுكَثِيْب

கஸீர்முழுமையானவன்كَثِيْر

கஹீல்சுர்மா இடப்பட்டவன்كَحِيْل

கிராம்சங்கைக்குரியவன்كِرَامْ

கரம்கொடைவள்ளல்كَرَمْ

கர்மானீகொடைவள்ளல்كَرْمَانِي

கரீமுத்தீன்மார்க்கத்தில் சங்கைமிக்கவன்كَرِيْمُ الدِّيْن

கரீம்கொடைவள்ளல்كَرِيْم

கஸ்ஸாப்அதிகம் சம்பாரிப்பவன்كَسَّابْ

கஸப்அதிகம் சம்பாரிப்பவன்كَسُوْب

கஷ்ஃபீவெளிப்படுத்துபவன்كَشْفِي

கஃப்கண்ணியமானவன்كَعْب

கஃபூஃதகுதியானவன்كَفُوْء

கஃபீல்பொறுப்பாளிكَفِيْل

குல்சூம்கண்ணத்தில் அதிகكُلْثُوْم

சதை உள்ளவன்

கலீமுல்லாஹ்அல்லாஹ்விடம் உறையாற்றியவர்كَلِيْمُ الله

(மூஸா)

கமாலுத்தீன்சன்மார்க்கப்பூரணம்كَمَالُ الدِّيْن

கமால்பூரணமானவன்كَمَالْ

கமீல்பூரணமானவன்كَمِيْل

கனாஸ்பொக்கிஷம்كَنَازْ

கவ்ஸர்சுவர்க்கத்து நதிكَوْثَرْ

கவ்கப்நட்சத்திரம்كَوْكَبْ

லுஃலுஃவிலைமதிப்புள்ள முத்துلُؤْلُؤْ

லாஹிள்கண்காணிப்பவன்لاَحِظْ

லாஹிஃப்உதவியாளன்لاَحِفْ

லாஹிக்பின்தொடருபவன்لاَحِقْ

லாமிஃமின்னுபவன்لاَمِعْ

லாமிஸ்தீண்டுபவன்لاَمِسْ

லாயிக்தகுதியானவன்لاَيِقْ

லுபாப்அறிவுள்ளவன்لُبَابْ

லபீப்அறிவாளிلَبِيْب

லபீக்அறிவாளிلَبِيْق

லிஜாம்கடிவாளம்لِجَامْ

லுஜைன்வெள்ளிلُجَيْن

லஹ்யான்நீண்டதாடி உள்ளவன்لَحْيَانْ

லதீத்சுவைமிக்கவன்لَذِيْذ

லத்தூஃப்அதிகம் இரக்கமுள்ளவன்لَطُّوْف

லத்ஃபான்மென்மையானவன்لَطْفَانْ

லுத்ஃப்மென்மையானவன்لُطْف

லுத்ஃபீமென்மையானவன்لُطْفِيّ

லதீஃப்மென்மையானவன்لَطِيْف

லம்ஆன்மின்னுபவன்لَمْعَانْ

லம்யீமின்னுபவன்لَمْعِيّ

லம்மாஹ்ஆழமானப் பார்வையுள்ளவன்لَمَّاحْ

லமீஃமின்னுபவன்لَمِيْع

லிவாஃகொடிلِوَاءْ

லிவாஉல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் கொடிلِوَاءُالله

லியாகத்நல்லவன்لِيَاقَةْ

லய்ஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்لَيْثُ الله

லய்ஸ்சிங்கம்لَيْث

முஅத்தப்ஓழுக்கமானவன்مُئَدَّب

முஅம்மில்ஆதரவுவைப்பவன்مُئَمِّلْ

முஃமின்விசுவாசிمُؤْمِنْ

முஅன்னஸ்பிரியத்திற்குரியவன்مُئَنَّسْ

முஅய்யதுத்தீன்மார்க்கத்தில்مُؤَيَّدُ الدِّيْن

உறுதியாக்கப்பட்டவன்

முஅய்யித்உதவியாளன்مُؤَيِّدْ

முஅய்யத்உதவப்படுபவன்مُؤَيَّدْ

மாயித்மென்மையானவன்,مَائِدْ

துணிச்சலானவன்,போரிடுபவன்

மாதிஃஇன்பமுறுபவன்مَاتِعْ

மஆசிர்நற்தன்மைகளைப் பெற்றவன்مَآثِرْ

மஃசூர்நிரந்தரமானவன்مَأْثُوْر

முஜாஹித்தர்மயுத்தம் புரிபவன்مُجَاهِدْ

மாஜித்கண்ணியமானவன்مَاجِدْ

மாஹீதீமைகளை அழிப்பவன்مَاحِيْ

மாதிஹ்சங்கைக்குரியவன்مَادِخْ

மாசினுல்லாஹ்அல்லாஹ்வைப் புகழ்பவன்مَازِنُ الله

மாசின்ஓளிமயமானவன், புகழ்பவன்مَازِنْ

மாளிர்நல்லவன்مَاضِرْ

மாளீவெட்டும்வாள்مَاضِيْ

மகாரிம்நற்குணங்கள்مَكَارِمْ

மாலிக்அரசன்مَالِكْ

மஃலூஃப்பிரியத்திற்குரியவன்مَأْلُوْف

மஃமூன்நம்பிக்கையாளன்مَأْمُوْن

மானிஃவலிமைமிக்கவன், காப்பவன்مَانِعْ

மஃனூஸ்நேசத்திற்குரியவன்مَأْنُوْس

மாஹிர்திறமையாளன்مَاهِرْ

மாயிஸ்தனித்துவமிக்கவன்مَايِزْ

மாயிஸ்பெருமையாளன்مَايِسْ

முபாதிர்முந்துபவன்مُبَادِرْ

முபாரக்அருள்வழங்கப்பட்டவன்مُبَارَك

முபாரிஸ்ஆட்சி அதிகாரம் பெற்றவன்مُبَارِزْ

முபாஷிர்நற்பாக்கியம்உள்ளவன்مُبَاشِرْ

முப்தஹிஜ்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்مُبْتَهِجْ

முபஜ்ஜல்மகத்துவமிக்கவன்مُبَجَّلْ

முப்ரம்வலிமையானவன்مُبْرَمْ

மப்ரூர்பாக்கியமிக்கவன்مَبْرُوْر

மப்ரூக்பாக்கியம் செய்யப்பட்டவன்مَبْرُوْك

மிப்ஸாம்அதிகம் புன்முறுபவன்مِبْسَامْ

முபஷ்ஷர்நற்செய்தி சொல்லப்பட்டவன்مُبَشَّرْ

முபஷ்ஷிர்நற்செய்தி கூறுபவன்مُبَشِّرْ

முப்லிஹ்எத்திவைப்பவன்مُبْلِغْ

முபல்லிஹ்எத்திவைப்பவன்مُبَلِّغْ

முபீன்தெளிவானவன்مُبِيْن

முத்தகீஇறையச்சம் உள்ளவன்مُتَّقِي

முதஅய்யின்உதவிதேடுபவன்مُتَعَيِّنْ

முதம்மிம்பூரணமாக்குபவன்مُتَمِّم

முதவஸ்ஸித்நடுநிலையானவன்مُتَوَسِّطْ

முதவக்கில்(அல்லாஹ்வை) சார்ந்திருப்பவன்مُتَوَكِّلْ

முதவல்லீபொறுப்பாளன்مُتَوَلِّي

மதீனுத்தீன்மார்க்கத்தில் வலிமையாளன்مَتِيْنُ الدِّيْن

மதீன்வலிமைமிக்கவன்مَتِيْن

மிஸால்முன்னுதாரனம்مِثَالْ

முஸ்லிஜ்மகிழ்விப்பவன்مُثْلِجْ

முஸ்மிர்பலனளிப்பவன்مُثْمِرْ

முஸம்மிர்செல்வத்தை பெருக்குபவன்مُثَمِّرْ

முஸீப்நன்மைக்கு பதிலாக நன்மைمُثِيْب

செய்பவன்

முஜாலித்சகிப்புத்தன்மைமிக்கவன்,مُجَالِدْ

வலிமையானவன்

முஜாஹிர்பகிரங்கமாக உண்மையைக்مُجَاهِرْ

கூறுபவன்

முஜ்தபாதேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன்مُجْتَبَي

முஜ்தஹித்முயற்சிப்பவன்مُجْتَهِدْ

மஜ்துத்தீன்மார்க்கத்தின் கண்ணியம்مَجْدُ الدِّيْن

முஜத்தித்புதுப்பிப்பவன்مُجَدِّدْ

மஜ்தீகண்ணியமானவன்مَجْدِيّ

முஜம்மிஃமக்களை ஓன்றுசேர்ப்பவன்مُجَمِّعْ

மிஜ்வாத்கொடைவள்ளல்مِجْوَادْ

முஜீப்பதிலுறைப்பவன்مُجِيْب

முஜீபுல்லாஹ்அல்லாஹ்விற்கு பதிலளிப்பவன்مُجِيْبُ الله

முஜீபுர்ரஹ்மான்அளவற்ற அருளாளனுக்குمُجِيْبُ الرَّحْمَانْ

பதிலளிப்பவன்

முஜீபுர்ரஹீம்நிகரற்ற அன்புடையோனுக்குمُجِيْبُ الرَّحِيْم

பதிலளிப்பவன்

மஜீதுத்தீன்மார்க்கத்தில் கண்ணியமானவன்مَجِيْدُ الدِّيْن

மஜீத்மதிப்புமிக்கவன்مَجِيْد

முஜீர்காப்பாற்றுபவன்مُجِيْر

முஹாரிப்போர்வீரன்مُحَارِبْ

முஹிப்புத்தீன்மார்க்கத்தை நேசிப்பவன்مُحِبُّ الدِّيْن

முஹிப்புல்லாஹ்அல்லாஹ்வை நேசிப்பவன்مُحِبُّ الله

முஹிப்நேசமிக்கவன்مُحِبّ

மஹ்பூப்பிரியத்திற்குரியவன்مَحْبُوْب

முஹ்ரிஸ்விலைமதிப்புமிக்கவன்مُحْرِزْ

மஹ்ரூர்சுதந்திரமானவன்مَحْرُوْر

மஹ்ரூஸ்பாதுகாக்கப்பட்டவன்مَحْرُوْس

முஹஸ்ஸின்அழகுபடுத்துபவன்مُحَسِّنْ

முஹ்சின்நல்லதுசெய்பவன்مُحْسِنْ

முஹஸ்ஸில்உரிமைகளை பெற்றவன்مُحَصِّلْ

முஹ்சின்பாதுகாப்பவன்مُحْصِنْ

முஹ்சன்பாதுகாக்கப்பட்டவன்مُحْصَنْ

மஹ்ஃபூல்பாதுகாக்கப்பட்டவன்مَحْفُوْظ

முஹல்லிக்உயர்ந்தவன்مُحَلِّقْ

முஹம்மத்நற்குணங்கள் உள்ளவர்مُحَمَّدْ

மஹ்மூத்நன்நடத்தையுள்ளவன்مَحْمُوْد

புகழப்படுபவர்

முஹைசின்நல்லது செய்பவன்مُحَيْسِنْ

முஹ்யித்தீன்மார்க்கத்தை உயிர்பித்தவன்مُحْيِيْ الدِّيْن

முஹ்தார்தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன்مُخْتَارْ

மஹ்தூம்தலைவன்مَخْدُوْم

மிஹ்ராக்அழகிய உடம்புள்ளவன்مِخْرَاقْ

முஹ்லிஸ்மனத்தூய்மையுள்ளவன்مُخْلِصْ

முஹல்லித்நிரந்தரமானவன்مُخَلِّدْ

முஹல்லிஸ்காப்பாற்றுபவன்مُخَلِّصْ

மஹ்லூக்படைக்கப்பட்டவன்مَخْلُوْق

முதாவீமருத்துவம் செய்பவன்مُدَاوِيْ

முதப்பிர்நிர்வகிப்பவன்مُدَبِّرْ

மத்தாஹ்அதிகம் புகழ்பவன்مَدَّاحْ

முத்தஸ்ஸிர்போர்வையை போர்த்துபவர்مُدَّثِّرْ

மித்ரார்அதிக நலன்களைப் பெற்றவன்مِدْرَارْ

முத்ரிக்(நாடியதை) அடைபவன்مُدْرِكْ

மதீஹூத்தீன்மார்க்கத்தில் புகழுக்குரியவன்مَدِيْحُ الدِّيْن

மதீஹ்புகழுக்குரியவன்مَدِيْح

மதீத்நீண்டவாழ்நாள் உள்ளவன்مَدِيْد

முதீர்தலைவன்مُدِيْر

மராதிப்உயர்ந்த அந்தஸ்துள்ளவன்مَرَاتِبْ

முர்தஜீமக்கள் ஆதரவுவைக்கும் இடம்مُرْتَجِيْ

முர்தளாமக்களின் திருப்திக்குரியவன்مُرْتَضَي

மர்ஸத்கொடைவள்ளல்مَرْثَدْ

மர்ஜானுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் முத்துمَرْجَانُ الله

மர்ஜான்முத்துمَرْجَانْ

மரிஹ்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்مَرِحْ

மர்ஹப்விசாலமானவன்مَرْحَبْ

மர்ரான்மென்மையானவன்مَرَّانْ

மர்சூக்செல்வமுடையவன்مَرْزُوْق

முர்சீஉறுதிமிக்கவன்مُرْسِيْ

முர்ஷித்உபதேசம் செய்பவன்,مُرْشِدْ

நேர்வழிகாட்டுபவன்

மர்ளீபொருந்திக்கொள்ளப்பட்டவர்مَرْضِيّ

முர்யிப்(எதிரிகளை) அச்சுருத்துபவன்مُرْعِبْ

மர்யீபாதுகாக்கப்பட்டவன்مَرْعِيّ

முர்ஃபித்உதவுபவன்مُرْفِدْ

முரஃப்ஃபிஹ்நெருக்கடிகளை களைபவன்مُرَفِّه

முர்ஹிப்(எதிரிகளை) அச்சுருத்துபவன்مُرْهِبْ

முரீத்ஆசையுள்ளவன்مُرِيْد

முரீஃஆச்சரியமிக்கவன்مُرِيْع

முஸ்ஸம்மில்போர்த்திக்கொண்டிருப்பவர்مُزَّمِّلْ

(நபிகள் நாயகம்)

முசாரிஃ(நன்மையில்) விரைபவன்مُسَارِعْ

முஸாயித்உதவுபவன்مُسَاعِدْ

முஸாயிஃப்நெருக்கமானவன்مُسَاعِفْ

முஸாயித்நற்பாக்கியத்தை தேடுபவன்مُسَايِدْ

முஸப்பிஹ்(இறைவனை) துதிப்பவன்مُسَبِّحْ

முஸ்தஜாப்அங்கீகரிக்கப்படுபவன்مُسْتَجَابْ

முஸ்தஜார்(அல்லாஹ்விடம்) அடைக்கலம்مُسْتَجَارْ

தேடுபவன்

முஸ்ததாப்தூயவன்مُسْتَطَابْ

முஸ்தயீன்(அல்லாஹ்விடம்)مُسْتَعِيْن

உதவிதேடுபவன்

முஸ்தகீம்நேர்வழியில் செல்பவன்مُسْتَقِيْم

முஸ்தனீர்ஓளிவீசுபவன்مُسْتَنِيْر

மஸ்தூர்குறைகாணப்படாதவன்مَسْتُوْر

முஸஜ்ஜஹ்அழகிய குணமுள்ளவன்مُسَجَّحْ

மஸ்ரூர்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்مَسْرُوْر

முஸத்தித்சரியாக நடந்துகொள்பவன்مُسّدِّدْ

முஸ்யித்நற்பாக்கியத்தைمُسْعِدْ

கொண்டுவருபவன்

மஸ்அத்நற்பாக்கியமடைந்தவன்مَسْعَدْ

மஸ்ஊத்நற்பாக்கியம் வழங்கப்பட்டவன்مَسْعُوْد

முஸ்ஃபிர்ஓளிருபவன்مُسْفِرْ

முஸ்லிம்கட்டுப்பட்டவன்مُسْلِمْ

மஷாரிப்(நேர்வழிப்) பாதைمَشَارِبْ

முஷாவிர்ஆலோசனை செய்பவன்مُشَاوِرْ

முஷ்தாக்ஆசையுள்ளவன்مُشْتَاقْ

முஷ்ரிஃப்கண்ணியம் செய்பவன்مُشْرِفْ

முஷர்ரிஃப்(பிறரை) கண்ணியப்படுத்துபவன்مُشَرِّفْ

முஷர்ரஃப்கண்ணியமிக்கவன்مُشَرَّفْ

முஷ்இலுத்தீன்மார்க்கத்தின் ஓளிவிளக்குمُشْعِلُ الدِّيْن

முஷ்இல்ஓளிவிலக்குمُشْعِلْ

முஷ்இர்உணர்த்துபவன்مُشْعِرْ

முஷ்ஃபிக்இரக்கமுள்ளவன்مُشْفِقْ

மஷ்கூர்புகழப்படுபவன்مَشْكُوْر

நன்றிசெலுத்தப்படுபவன்

மஷ்ஹர்பிரபலியமானவன்مَشْهُوْر

முஸான்காக்கப்படுபவன்مُصَانْ

மிஸ்பாஹல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் விளக்குمِصْبَاحُ الله

மிஸ்பாஹ்விளக்குمِصْبَاحْ

மிஸ்தாக்உண்மையாளன்مِصْدَاقْ

முஸத்திக்உண்மையாளன்مُصَدِّقْ

முஸ்தஃபாதேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன்مُصْطَفَي

மஸ்அப்ஆண்விலங்குمَصْعَبْ

முஸ்அப்ஆண்விலங்குمُصْعَبْ

முஸ்லிஹ்சீர்திருத்துபவன்,مُصْلِحْ

நன்மைசெய்பவன்

முஸீப்சரியானதை செய்பவன்مُصِيْب

மலாஃஉறுதிمَضَاءْ

மிள்யாஃப்விருந்தோம்புபவன்,مِضْيَافْ

கொடைவள்ளல்

முதாஃமக்கள் ஆதரவைப் பெற்றவன்مُطَاعْ

முதாவிஃகீழ்படிபவன்مُطَاوِعْ

மதர்மழைمَطَرْ

மதருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் மழைمَطَرُ الله

முத்ரிப்திருப்தி கொள்ளச் செய்பவன்مُطْرِبْ

முதர்ரிப்சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துபன்مُطَرِّبْ

முதர்ரிஃப்போரிடுபவன்مُطَرِّفْ

முத்யிம்விருந்தளிப்பவன்مُطْعِمْ

முத்தலிப்(நல்லதை) தேடுபவன்مُطَّلِبْ

முத்லக்சுதந்திரமானவன்مُطْلَقْ

மித்ஹர்தூய்மையானவன்مِطْهَرْ

முதஹ்ஹிர்தூய்மைப்படுத்துபவன்مُطَهِّرْ

முதஹ்ஹர்தூய்மையாளன்مُطَهَّرْ

மதீர்கொடைவள்ளல்مَطِيْر

முதய்யிப்சிறப்பாக்குபவன்مُطَيِّبْ

முதீஉல்லாஹ்அல்லாஹ்விற்கு கட்டுப்பட்டவன்مُطِيْعُ الله

முதீஊத்தீன்மார்க்கத்திற்கு கட்டுப்படுபவன்مُطِيْعُ الدِّيْن

முதீஃகீழ்படிபவன்مُطِيْع

முல்ஃபிருத்தீன்மார்க்கத்தை வெல்லவைப்பவன்مُظْفِرُ الدِّيْن

முல்ஃபிர்வெல்லவைப்பவன்مُظَفِرْ

முலஃப்ஃபிர்வெல்லவைப்பவன்مُظَفِّرْ

முலஃப்ஃபர்வெற்றியாளன்مُظَفَّرْ

முல்ஹிர்தெளிவாக்குபவன்مُظْهِرْ

மல்ஹர்தெளிவானவன்مَظْهَرْ

முலஹ்ஹிர்தெளிவாக்குபவன்مُظَهِّرْ

முஆத்ஓதுங்குமிடம்مُعَاذْ

மஆத்ஓதுங்குமிடம்مَعَاذْ

முஆஃபாஆரோக்கியமானவன்مُعَافَي

முஆவியாநாய்க்குட்டி, குள்ளநரிக் குட்டிمُعَاوْيَة

மஃபத்வணங்குமிடம்مَعْبَدْ

முஃதபர்சங்கைக்குரியவன்مُعْتَبَرْ

முஃதஸ்மரியாதைக்குரியவன்مُعْتَزّ

முஃதஸிம்அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல்مُعْتَصِمْ

தேடுபவன்

முஃதளித்உதவிதேடுபவன்مُعْتَضِدْ

முஃதமித்(அல்லாஹ்வை) சார்ந்திருப்பவன்مُعْتَمِدْ

மஃதூக்சுதந்திரமானவன்مَعْتُوْق

மஃதின்சுரங்கம்مَعْدِنْ

மிஃராஜ்ஏணிمِعْرَاجْ

முஃரிள்(தீயதை) புறக்கனிப்பவன்مُعْرِضْ

மஃரூஃப்பிரபலியமானவன்مَعْرُوْف

முயிஸ்(பிறருக்கு) கண்ணியம்مُعِزّ

செலுத்துபவன்

முஅஸ்ஸிஸ்(பிறரை) கண்ணியமாக்குபவன்مُعَزِّزْ

முஅஸ்ஸஸ்கண்ணியவான்مُعَزَّزْ

மஃசூம்(குற்றங்களிலிருந்து)مَعْصُوم

பாதுகாக்கப்பட்டவன்

மிஃலாத்அதிகம் உதவுபவன்مِعْضَادْ

முஃலத்உதவப்பட்டவன்مُعْضَدْ

முஃதீவாரிவழங்குபவன்مُعْطِيْ

மஃகிலுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் கோட்டைمَعْقِلُ الله

மஃகில்கோட்டைمَعْقِلْ

முஅல்லிம்கற்றுக்கொடுப்பவர்مُعَلِّمْ

முஅல்லாஉயர்வாக்கப்பட்டவன்مُعَلَّي

முஃலாஉயர்த்தப்பட்டவன்مُعْلَي

முஅம்மிர்நீண்டநாள் வாழ்பவன்مُعَمِّرْ

முஅம்மர்நீண்டநாள் வாழ்பவன்مُعَمَّرْ

மஅன்அதிகபொருளுடையவன்مَعَنْ

மஃன்இலகுவானவன்مَعْن

மிஃவான்அதிகம் உதவுபவன்مِعْوَانْ

முயீத்புத்திசாலி, அனுபவமிக்கவன்مُعِيْد

முயீள்பகரம் செய்பவன்مُعِيْض

முயீனுத்தீன்மார்க்க உதவியாளன்مُعِيْنُ الدِّيْن

முயீன்உதவியாளன்مُعِيْن

மயீன்பொங்கிவரும் ஊற்றுمَعِيْن

முஹீஸ்காப்பாற்றுபவன்مُغِيْث

முஹீர்(தீயவர்கள்மீது) தாக்குதல்مُغِيْر

தொடுப்பவன்

மிஃப்தாஹ்திறவுகோள்مِفْتَاحْ

முஃப்தீமார்க்கத் தீர்ப்பளிப்பவன்مُفْتِيْ

முஃப்ரிஹ்மகிழ்ச்சியூட்டுபவன்مُفْرِحْ

முஃபர்ரஜ்கவலைகள் அற்றவன்مُفَرَّجْ

மிஃப்ளால்அதிக சிறப்புவாய்ந்தவன்مِفْضَالْ

முஃப்லிஹ்வெற்றியாளன்مُفْلِحْ

முஃபீதுத்தீன்மார்க்கத்திற்கு பலனுள்ளவன்مُفِيْدُ الدِّيْن

முஃபீத்பலன்மிக்கவன்مُفِيْد

முகாதில்(அல்லாஹ்விற்காக) போராடுபவன்مُقَاتِلْ

முக்பில்(நல்லவற்றை) முன்னோக்குபவன்مُقْبِلْ

மக்பூல்ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவன்مَقْبُوْل

முக்ததிர்ஆற்றல்மிக்கவன்مُقْتَدِرْ

முக்ததாதலைவன்مُقْتَدَا

முக்ததீபின்பற்றுபவன்مُقْتَدِيْ

முக்தஃபீபின்பற்றுபவன்مُقْتَفِيْ

மிக்தாம்வீரன், துணிச்சல்மிக்கவன்مِقْدَامْ

முக்சித்நீதமானவன்مُقْسِطْ

மக்ஸத்மக்களால் நாடப்படுபவன்مَقْصُوْد

முகஃப்பாசங்கைக்குரியவன்مُقَفَّي

முக்னிஃதிருப்திகொள்ளச் செய்பவன்مُقْنِعْ

முகாஷிஃப்வெளிப்படுத்துபவன்مُكَاشِفْ

முகாஃபிஹ்முயற்சிப்பவன்مُكَافِحْ

முக்தஃபீபோதுமாக்கிக்கொள்பவன்مُكْتَفِيْ

மக்ஹல்கண்ணில் சுர்மா இட்டவன்مَكْحُوْل

மிக்ராம்கண்ணியம் செய்பவன்مِكْرَامْ

முகர்ரிம்சங்கைசெய்பவன்مُكَرِّمْ

முக்ரிம்கொடைவள்ளல்مُكْرِمْ

மகீஸ்பொறுமையாளன்مَكِيْث

மகீனுத்தீன்மார்க்கத்தில் வலிமைமிக்கவன்مَكِيْنُ الدِّيْن

மகீன்வலிமைமிக்கவன்مَكِيْن

மலாத்தங்குமிடம்مَلَاذ

முலாயிப்விளையாடுபவன்مُلَاعِبْ

மல்பூப்அறிவாளிمَلْبُوْب

மில்ஹான்அழகன்مِلْحَانْ

முல்ஹிம்இறைச்சியை தர்மம் செய்பவன்مُلْحِمْ

முல்ஹம்புத்திசாலிمُلْهَمْ

மலீஹ்அழகன், கவருபவன்مَلِيْح

மலீஹ்கவருபவன், அழகியத்مَلِيْح

தோற்றமுள்ளவன்

மும்தாஸ்தனித்தன்மைவாய்ந்தவன்,مُمْتَازْ

மேலோங்கியவன்

முமஜ்ஜத்கண்ணியமானவன்مُمَجَّدْ

மம்தூஹ்புகழப்பட்டவன்مَمْدُوْح

மம்னூன்அருள் வழங்கப்பட்டவன்مَمْنُوْن

முமய்யிஸ்(சத்தியத்தையும்مُمَيِّزْ

அசத்தியத்தையும்) பிரிப்பவன்

மனாருத்தீன்சன்மார்க்க ஓளிநிறைந்தவன்مَنَارُ الدِّيْن

முனாளில்முயற்சிப்பவன்مُنَاضِلْ

முனாளிர்ஆராய்பவன்مُنَاظِرْ

முனாஃப்உயர்வானவன், உயரமான மலைمُنَافْ

முனப்பிஹ்விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துபவன்مُنَبِّهْ

முன்தஸிர்வெல்பவன், மிகைப்பவன்مُنْتَصِرْ

முன்ஜித்உதவியாளன்مُنْجِدْ

முன்ஜிஸ்நிறைவேற்றுபவன்مُنْجِزْ

மன்ஜாகாக்கும் இடம், ஓதுங்குமிடம்مَنْجَي

முனஹல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைمُنَحُ الله

முனஹ்அருட்கொடைمُنَحْ

முன்திர்எச்சரிக்கையாளன்مُنْذِرْ

முன்ஷித்பாடகன்مُنْشِدْ

முன்ஸிஃப்நீதவான்مُنْصِفْ

மன்சூப்(நற்காரியத்தில்நிலைத்து) நிற்பவன்مَنْصُوْب

மன்சூர்உதவப்பட்டவன், மிகைப்பவன்مَنْصُوْر

மன்லூர்பிரபலியமானவன்,مَنْظُوْر

அந்தஸ்திற்குரியவன்

முன்இம்நல்லது செய்பவன்مُنْعِمْ

முன்காத்கீழ்படிபவன்مُنْقَادْ

முன்கித்பாதுகாப்பவன்مُنْقِذْ

மன்னாஃகாப்பவன்مَنَّاعْ

மன்னான்கொடைவள்ளல்مَنَّانْ

மின்ஹாஜ்(நேர்வழி) பாதைمِنْهَاجْ

மின்ஹால்நீர்த்தடாகம்مِنْهَالْ

மன்ஹஜ்தெளிவானப் பாதைمَنْهَجْ

மன்ஹல்நீர்த்தடாகம்مَنْهَلْ

முனவ்வர்ஒளிவீசுபவன்مُنَوَّرْ

முனீப்பெரும் மலை, திருந்தியவன்مُنِيْب

முனீர்ஓளிவீசுபவன்مُنِيْر

முனீருத்தீன்மார்க்கத்தில் ஓளிருபவன்مُنِيْرُالدِّيْن

முனீஃப்உயர்ந்தவன்مُنِيْف

முஹாஜிர்நாடுதுரந்தவர்مُهَاجِرْ

முஹ்ததீநேர்வழிப்பாதையில் செல்பவன்مُهْتَدِيْ

மஹ்தீநேர்வழிகாட்டப்பெற்றவன்مَهْدِيّ

முஹத்திபுத்தீன்மார்க்கத்தை சீர்செய்பவன்مُهَذِّبُ الدِّيْن

முஹத்தப்ஓழுக்கமானவன்مُهَذَّبْ

மஹ்ரான்குதிரைக் குட்டிمَهْرَانْ

முஹல்ஹில்நிதானமானவன்مُهَلْهِلْ

மஹ்னதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் வாள்مَهْنَدُ الله

மஹ்னத்வாள்مَهْنَدْ

முஹன்னாநற்பாக்கியம் பெற்றவன்مُهَنَّا

மஹீப்மகத்துவமிக்கவன்مَهِيْب

மஹீர்விலைமதிப்புமிக்கவன்مَهِيْر

முஹய்யாஅழகியத் தோற்றமுள்ளவன்,مُهَيَّا

தயாரானவன்

மவ்அல்ஓதுங்குமிடம்مَوْئَلْ

மவாஹிப்அருட்கொடைகள்مَوَاهِبْ

மவ்தூத்பிரியத்திற்குரியவன்مَوْدُوْد

மூவ்தீசிங்கம்مُوْدِيْ

மூவ்சிர்செல்வந்தன்مُوْسِرْ

மவ்சூஃப்வர்ணிக்கப்படுபவன்مَوْصُوْف

முவஃப்ஃபகுத்தீன்மார்க்கத்தில்مُوَفَّقُ الدِّيْن

அருள்வழங்கப்பட்டவன்

முவஃப்பிக்நேர்வழியை அறிவிப்பவன்مُوَفِّقْ

முவஃப்பக்நற்பாக்கியம்பெற்றவன்مُوَفَّقْ

முவக்கிர்கண்ணியம் செய்பவன்مُوَقِّرْ

முவக்கர்கண்ணியமானவன்مُوَقَّرْ

மூவ்கின்அறிஞன்مُوْقِنْ

மவ்லாஎஜமான் உதவியாளன்مَوْلَا

மவ்ஹிபாஅன்பளிப்புمَوْهِبَة

மவ்ஹபுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அன்பளிப்புمَوْهُوبُ الله

மவ்ஹப்அன்பளிப்புمَوْهُوْب

மய்சராபணக்காரன்مَيْسَرَة

முயஸ்ஸர்இலகுவானவன்مُيَسَّرْ

முயஸ்ஸிர்இலகுவாக்குபவன்مُيَسِّرْ

மய்சூர்பணக்காரன்مَيْسُوْر

மய்சூன்அழகிய முகமுள்ளவன்مَيْسُوْن

மய்மூன்பாக்கியமிக்கவன்مَيْمُوْن

மய்யாத்அதிகம் நன்மை செய்பவன்مَيَّادْ

மய்யாஸல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்مَيَّاسُ الله

மய்யாஸ்சிங்கம்مَيَّاسْ

நாயிப்தீன்மார்க்கத்தின் உதவியாளன்نَائِبُ الدِّيْن

நாயிப்உதவியாளன்نَائِبْ

நாயில்நாடியதை அடைபவன்,نَائِلْ

கொடைவள்ளல்

நாபிஹ்மேலோங்கியவன், திறமையாளன்نَابِغْ

நாபிஹாதிறமையாளன்نَابِغَة

நாபில்புத்திசாலிنَابِلْ

நாபிஹ்அறிவாளி, புத்திசாலிنَابِهْ

நஜாதீவெற்றிபெற்றவன்نَاجَاتِيّ

நாஜிப்உயர்ந்த குலத்தைச் சார்ந்தவன்نَاجِبْ

நாஜிஹ்வெற்றியாளன்نَاجِحْ

நாஜித்தெளிவானவன்نَاجِدْ

நாஜில்மதிப்புமிக்க வம்சத்தைச்نَاجِلْ

சார்ந்தவன்

நாஜீவிடுவிப்பவன், வெற்றிபெற்றவன்نَاجِيْ

நாஹில்உபதேசம் செய்பவன்نَاخِلْ

நாதீகொடையாளன்نَادِيْ

நாஸிப்ஓத்துப்போபவன்نَاسِبْ

நாஸிக்சீராக்குபவன்نَاسِقْ

நாஸிக்வணக்காசாலிنَاسِكْ

நாஷிஃஇளைஞன்نَاشِئْ

நாஷித்உற்சாகமுள்ளவன்نَاشِطْ

நாஸிஹ்உபதேசிப்பவன், வழிகாட்டுபவன்نَاصِحْ

நாஸிர்உதவியாளன்نَاصِرْ

நாஸிஃதெளிவானவன்نَاصِعْ

நாஸிஃவெண்மையானவன்نَاصِعْ

நாஸிஃப்நீதமானவன்نَاصِفْ

நாஸீஃப்நீதவான்نَاصِيْف

நாளிஜ்அறிவாலி, பெரிய கல்விமான்نَاضِجْ

நாளிர்பசுமையானவன்نَاضِرْ

நாதிக்பகுத்தறிவாளன்نَاطِقْ

நாளிர்கண்காணிப்பவன்نَاظِرْ

நாளிம்சீர்செய்பவன்نَاظِمْ

நாஇம்மென்மையானவன்نَاعِمْ

நாஹீதோற்கடிப்பவன்نَاغِيْ

நாஃபிஹ்அள்ளிக்கொடுப்பவன்نَافِحْ

நாஃபித்அங்கீகரிக்கப்பட்டவன்نَافِذْ

நாஃபிஃபிரயோஜனமானவன்نَافِعْ

நாஃபில்உபரியான வணக்கம் புரிபவன்نَافِلْ

நாகித்தவற்றிலிருந்து சரியானதைنَاقِدْ

பிரிப்பவன்

நாமிக்அழகுபடுத்துபவன்نَامِقْ

நாமீவளர்பவன், முன்னேறுபவன்نَامِيْ

நாஹிதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்نَاهِدُ الله

நாஹித்சிங்கம்نَاهِدْ

நாஹிஸ்சமுதாயத் தலைவன்نَاهِزْ

நாஹில்உற்சாகமானவன்نَاهِضْ

நாஹில்தாகம் தணிந்தவன்نَاهِلْ

நாஇஃப்உயர்ந்தவன்نَايِفْ

நப்பாஹ்விழிப்புணர்வுபெற்றவன்نَبَّاهْ

நிப்ராஸ்ஓளிவிலக்குنِبْرَاسْ

நப்ஹான்புத்திக்கூர்மையுள்ளவன்نَبْهَانْ

நபீஹ்அந்தஸ்துடையவன்نَبِيْغ

நபீல்கண்ணியமிக்கவன், அறிவாலிنَبِيْل

நபீஹ்புத்திசாலிنَبِيْه

நஜாசுதந்திரமானவன்نَجَا

நஜ்ஜாஹ்வெற்றியாளன்نَجَّاحْ

நஜ்ஜாத்அதிகம் உதவுபவன்نَجَّادْ

நஜ்தாவீரன்نَجْدَة

நஜ்முல்ஹசன்அழகிய நட்சத்திரம்نَجْمُ الحَسَنْ

நஜ்முத்தீன்சன்மார்க்கநட்சத்திரம்نَجْمُ الدِّيْن

நஜ்ம்நட்சத்திரம்نَجْم

நஜ்மீநட்சத்திரக் கல்வியை கற்றவன்نَجْمِي

நஜீப்உயர்ந்த அந்தஸ்துடையவன்نَجِيْب

நஜீஹ்வெற்றியாளன்نَجِيْح

நஜீத்வீரன்نَجِيْد

நுஜைம்சிறு நட்சத்திரம்نُجَيْم

நிஹ்ரீர்அறிவாலி, புத்திசாலிنِحْرِيْر

நதீத்நிகரானவன்نَدِيْد

நதீமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நண்பன்نَدِيْمُ الله

நதீம்நண்பன்نَدِيْم

நதீர்எச்சரிக்கையாளன்نَذِيْر

நஸ்ஸால்வலிமைமிக்கவன்نَزَّالْ

நஸீஹூத்தீன்மார்க்கத்தில் தூயவன்نَزِيْهُ الدِّيْن

நஸீஹ்தூயவன்نَزِيْه

நஸ்ஸாஜ்ஆடை நெய்பவன்نَسَّاجْ

நஸீப்நெருக்கமானவன்نَسِيْب

நஸீம்தென்றல்نَسِيْم

நஷ்ஷாத்அதிக உற்சாகமுள்ளவன்نَشَّاطْ

நஷ்வான்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்نَشْوَانْ

நஷீத்உற்சாகமானவன்نَشِيْط

நஸ்ருத்தீன்மார்க்கத்தின் உதவிنَصْرُ الدِّيْن

நஸ்ருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் உதவிنَصْرُالله

நஸ்ரீவெற்றியாளன்نَصْرِيّ

நஸ்ஸார்உதவியாளன்نَصَّارْ

நசூஹ்உபதேசிப்பவன்نَصُوْح

நசூர்உதவியாளன்نَصُوْر

நஸீஹ்தூயவன், நலம்நாடுபவன்نَصِيْح

நஸீருத்தீன்மார்க்கத்தின் உதவியாளன்نَصِيْرُ الدِّيْن

நஸீர்உதவியாளன்نَصِيْر

நஸீஃப்நீதவான்نَصِيْف

நளாலீமுயற்சிப்பவன்نَضَالِيّ

நளிர்பசுமையானவன்نَضِرْ

நளீர்அழகானவன்نَضِيْر

நதீஸ்மருத்துவன்نَطِيْس

நிலாமுத்தீன்மார்க்கத்தின் கட்டமைப்புنِظَامُ الدِّيْن

நிளாம்சீரானவன்نِظَامْ

நிளாமாசீரானவன்نِظَامَة

நளீர்நிகரானவன்نَظِيْر

நளீஃபுத்தீன்மார்கத்தில் தூயவன்نَظِيْفُ الدِّيْن

நளீஃப்தூய்மையானவன்نَظِيْف

நளீம்ஆச்சரியமிக்கவன், சீரானவன்نَظِيْم

நுஃமான்இனிய வாழ்கையுள்ளவன்نُعْمَانْ

நிஃமாஅருள்கொடைنِعْمَة

நிஃமத்துல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருள்نِعْمَةُالله

நயீம்சொர்க்கம், இன்பம்نَعِيْم

நுஐமான்இனிய வாழ்கையுள்ளவன்نُعَيْمَانْ

நஃப்ஹாநறுமணம்نَفْحَة

நஃபீஸ்விலைமதிப்புமிக்கவன்نَفِيْس

நஃபீஃபிரயோஜனமிக்கவன்نَفِيْع

நஃபீல்அன்பளிப்புنَفِيْل

நகீப்சமுதாயத்தலைவன்نَقِيْب

நகீதூயவன்نَقِيّ

நமிருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் புலிنَمِرُ الله

நமிர்புலிنَمِرْ

நமீருத்தீன்மார்க்கத்தில் தூயவன்نَمِيْرُ الدِّيْن

நுமைர்சிறுபுலிنُمَيْر

நமீர்தூயவன்نَمِيْر

நஹ்தான்நிரம்பிய நீர்த்தடாகம்نَهْدَانْ

நஹ்ஸான்சமுதாயத்தலைவன்نَهْزَانْ

நஹ்லான்தாகம் தணிந்தவன்نَهْلَانْ

நஹ்யான்(தீமையைத்) தடுப்பவன்نَهْيَانْ

நஹீல்மகிழ்ச்சியானவன்نَهِيْل

நவாசிஷ்கருணையாளன்نَوَازِشْ

நூருத்தீன்சன்மார்க்கஓளிنُوْرُ الدِّيْن

நூர்ஓளிنُوْر

நூருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் ஓளிنُوْرُالله

நூருல்ஹதாநேர்ஓளிنُوْرُالهُدَي

நூருமுஹம்மத்முஹம்மத் நபியின் ஓளிنُوْرُ مُحَمَّدْ

நவ்ரஸ்கடல்பரவைنَوْرَسْ

நூரீஓளிபொருந்தியவன்نُوْرِيّ

நவ்ஷாத்மகிழ்ச்சிமிக்கவன்نَوْشَادْ

நவ்ஃபல்கடல், அன்பளிப்பு, அழகன்نَوْفَلْ

நவாப்தலைவன்نَوَابْ

நவாஸ்இரக்கமுள்ளவன்نَوَازْ

நவ்வார்ஓளிபொருந்தியவன்نَوَّارْ

நவ்வாஃப்உயர்ந்தவன்نَوَّافْ

நவ்வால்கொடைவள்ளல்نَوَّالْ

நுவைப்உதவியாளன்نُوَيْب

நய்ரூஸ்வசந்தகாலம்نَيْرُوْز

நய்யார்ஓளிருபவன்نَيَّارْ

நய்யிர்ஓளிவீசுபவன்نَيِّرْ

ஹாயித்பாவமன்னிப்புக் கேட்பவன்هَائِدْ

ஹாயில்மகத்துவமிக்கவன்هَائِلْ

ஹாயிம்ஆசையுள்ளவன், நேசிப்பவன்هَائِمْ

ஹாஜித்இரவில் தொழுபவன்هَاجِدْ

ஹாஜிர்நாடுதுறப்பவன்هَاجِرْ

ஹாதிஃப்இலக்குகொண்டவன்هَادِفْ

ஹாதீவழிகாட்டிهَادِيْ

ஹாரூன்தலைவன்هَارُوْن

ஹாஷிம்தீமைகளை உடைப்பவன்هَاشِمْ

ஹானிஃநற்பாக்கியம் பெற்றவன்هَانِئْ

ஹானீமகிழ்ச்சிமிக்கவன்هَانِيْ

ஹாவீநேசிப்பவன்هَاوِيْ

ஹாயிப்மகத்தானவன்هَايِبْ

ஹாயில்மகத்தானவன்هَايِلْ

ஹப்பார்வாள்هَبَّارْ

ஹப்பாருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் வாள்هَبَّارُالله

ஹிபாஅன்பளிப்புهِبَة

ஹிபதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அன்பளிப்புهِبَةُالله

ஹிதாயாநேர்வழிهِدَايَة

ஹத்யான்நேர்வழியுடையவன்هَدْيَانْ

தாநேர்வழிهُدَي

ஹத்தாம்வீரன்هَذَّامْ

ஹர்தமாசிங்கம்هَرْتَمَة

ஹர்மாஸ்சிங்கம்هَرْمَاسْ

ஹர்மஸ்பெரும் அரசன்هَرْمَزْ

ஹஸார்அழகிய குரலுள்ள பறவைهَزَارْ

ஹஸ்பருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்هَزْبَرُ الله

ஹஸ்பர்சிங்கம்هَزْبَرْ

ஹஸ்ஸார்சிங்கம்هَزَّارْ

ஹசூர்சிங்கம்هَسُوْر

ஹிஷாம்கொடைவள்ளல்هِشَامْ

ஹஷீம்கொடைவள்ளல்هَشِيْم

ஹிலால்பிறைهِلَالْ

மாம்வீரன், கொடைவள்ளல்هُمَامْ

ஹம்மாஸ்சிங்கம்هَمَّاسْ

ஹம்மாம்உறுதியுள்ளவன்,هَمَّامْ

ஆற்றலுடையவன்

ஹம்ஹாம்சிங்கம், வீரன், கொடைவள்ளல்هَمْهَامْ

ஹனீஃஇனிமையானவன்,மகிழ்ச்சியாளன்هَنِيْئ

த்(இறைவனின் பால்) திரும்புபவன்هُوْد

ஹவ்வாஸ்சிங்கம், வீரன்هَوَّاسْ

ஹவ்வாம்சிங்கம்هَوَّامْ

ஹய்பான்மதிப்புமிக்கவன்هَيْبَانْ

ஹய்சர்சிங்கம்هَيْصَرْ

ஹய்சருல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்هَيْصَرُالله

ஹய்ஸம்வீரன்هَيْصَمْ

ஹைய்கல்மகத்துவமிக்கவன்هَيْكَلْ

ஹய்மான்கடுமையாக நேசிப்பவன்هَيْمَانْ

ஹய்யாப்மதிப்புமிக்கவன்هَيَّابْ

ஹய்யாம்காதல் பைத்தியம் பிடித்தவன்هَيَّامْ

ஹய்யூப்மதிப்புமிக்கவன்هَيُّوْب

வாயில்வீரன், கிருபை செய்யப்பட்டவன்وائِلْ

வாபில்கடும்மழைوَابِلْ

வாசிக்உறுதிமிக்கவன்,وَاثِقْ

நம்பகத்தன்மைவாய்ந்தவன்

வாஜித்நேசமிக்கவன், (நாடியதை)وَاجِدْ

பெறுபவன்

வாதிஃநிம்மதியாளன்وَادِعْ

வாரிஸ்உதவியாளன்وَارِثْ

வாரித்வீரன்وَارِدْ

வாரிஃபேணுதலானவன்وَارِعْ

வாரிக்அழகன்وَارِقْ

வாசிஃதலைவன்وَازِعْ

வாசித்நடுநிலையானவன்وَاسِطْ

வாசிஃவிசாலமானவன்وَاسِعْ

வாசிம்அழகியமுகமுள்ளவன்وَاسِمْ

வாசிஃப்வர்ணிப்பவன்وَاصِفْ

வாசில்நல்லதுசெய்பவன், உறவுகளைப்وَاصِلْ

பேணுபவன்

வாளிஹ்தெளிவானவன்وَاضِحْ

வாயித்வாக்களிப்பவன்وَاعِدْ

வாயிள்உபதேசிப்பவன்وَاعِظْ

வாஃபிர்பூரணமானவன்وَافِرْ

வாஃபிக்ஓத்துப்போபவன்وَافِقْ

வாஃபீபூரணமானவன், வாக்கைوَافِي

நிறைவேற்றுபவன்

வாகிஃப்அறிந்துகொள்பவன்وَاقِفْ

வாகீவீரன், பாதுகாவலன்وَاقِيْ

வாகிஃப்கொட்டும்மழைوَاكِفْ

வாலிஃப்பிரியத்திற்குரியவன்وَالِفْ

வாலிஹ்நேசிப்பவன்وَالِهْ

வாலீநீதிபதி, பொறுப்பாளிوَالِيْ

வாமிக்நேசிப்பவன்وَامِقْ

வானீபூரணமானவன்وَانِِي

வாஹிப்கொடைவள்ளல்وَاهِبْ

வபீல்வீரன்وَبِيْل

வசகீபூரண உறுதியுள்ளவன்وَثَقِي

வசீக்நம்பகமானவன்وَثِيْق

வஜீஹ்தலைவன், அந்தஸ்துடையவன்وَجِيْه

வஹீத்நிகரற்றவன்وَحِيْد

வதூத்பிரியத்திற்குரியவன்وَدُوْد

வதீத்நேசமிக்கவன்وَدِيْد

வதீஃநிம்மதிமிக்கவன்وَدِيْع

விராத்வீரன்وِرَادْ

வர்த்மலர், சிங்கம்وَرْد

வர்துல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் சிங்கம்,وَرْدُالله

அல்லாஹ்வின் மலர்

வர்தான்சிங்கம், வீரன், துணிச்சல்وَرْدَانْ

உள்ளவன்

வர்ஃபான்பரிந்துரை செய்பவன்وَرْفَانْ

வரகாமரத்தின் இழைوَرَقَة

வசீர்அமைச்சர்وَزِيْر

வஸ்மீவசந்தகால மழைوَسْمِيّ

வசீத்சீர்திருத்துபவன்وَسِيْط

வசீஃவிசாலமானவன்وَسِيْع

வசீல்அல்லாஹ்விடத்தில்وَسِيْل

ஆசைவைப்பவன்

வசீம்அழகிய முகமுடையவன்وَسِيْم

வஷாஹ்வாள்وَشَاخْ

வஸீஃப்தொண்டாற்றுபவன்وَصِيْف

வள்ளாஹ்அழகியத் தோற்றமுள்ளவன்وَضَّاحْ

வளீஃஓளிபொருந்தியவன்وَضِيْئْ

வஃபீகுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நண்பன், وَفِيْقُ الله

வஃபீக்தோழன்,கிருபைசெய்யப்பட்டவன்وَفِيْق

வகார்கம்பீரம்وَقَارْ

வக்காத்ஓளிபொருந்தியவன்,وَقَّادْ

உற்சாகமுள்ளவன்

வகீஃவீரன்وَكِيْع

வகீல்பொறுப்பாளன்وَكِيْل

வில்ஹான்ஆசையுள்ளவன்وِلْهَانْ

வலூஃஆசையுள்ளவன்وَلُوْع

வலீத்பிரியத்திற்குரியவன்وَلِيْد

வலியுத்தீன்மார்க்கத்தின் பொறுப்பாளன்,وَلِيُّ الدِّيْن

உதவியாளன்

வலிய்யுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் நேசன்وَلِيُّ الله

வலீஉதவியாளன், தோழன், நேசன்وَلِيّ

வமீள்ஓளிருபவன்وَمِيْض

வஹ்ஹாப்கொடைவள்ளல்وَهَّابْ

வஹ்ஹாஜ்மின்னுபவன்وَهَّاجْ

வஹீப்அன்பளிப்புوَهِيْب

யாசிர்செல்வம் படைத்தவன்يَاسِرْ

யாஸீன்ஓரு சூராவின் பெயர்يَاسِيْن

யாஃபிஃவயதிற்குவந்தவன்يَافِعْ

யாகூத்முத்துيَاقُوْت

யாமினுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருளுடையவன்يَامِنُ الله

யாமின்அருளுடையவன்يَامِنْ

யாமீன்அருளுடையவன்يَامِيْن

யானிஃஅதிகம் சிவந்தவன்يَانِعْ

யாவித்உதவியாளன்يَاوِدْ

யஹ்மத்புகழ்பவன்يَحْمَدْ

யசீத்முன்னேறுபவன்يَزِيْد

யஸார்செல்வம் படைத்தவன்يَسَارْ

யசீர்இலகுவானவன்يَسِيْر

யஸ்ஸார்அருள்வழங்கப்பட்டவன்يَسَّارْ

யஷ்குர்நன்றிசெலுத்துபவன்يَشْكُرْ

யஃசூப்தலைவன்يَعْسُوْب

யஃலாஉயர்ந்தவன்يَعْلَي

யஃமர்நீண்டகாலம் வாழ்பவன்يَعْمَرْ

யஈஷ்நீண்டகாலம் வாழ்பவன்يَعِيْش

யக்லான்விழிப்புணர்வுள்ளவன்يَقْظَانْ

யகீனுத்தீன்மார்க்கத்தில் உறுதியானவன்يَقِيْنُ الدِّيْن

யகீன்உறுதிமிக்கவன்يَقِيْن

யமாம்புறாيَمَامْ

யமாமுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் புறாيَمَامُ الله

யும்ன்அருள்يُمْن

யும்னுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருள்يُمْنُ الله

யமீம்நாடுபவன்يَمِيْم

யனூஃப்முன்னேறுபவன்يّنُوْف

நபிமார்களின் பெயர்கள்

ஆதம்நபியின் பெயர்آدَمْ

இப்ராஹீம்நபியின் பெயர்إِبْرَاهِيْم

இத்ரீஸ்நபியின் பெயர்إِدْرِيْس

இஸ்ஹாக்நபியின் பெயர்إِسْحَاقْ

இஸ்மாயீல்நபியின் பெயர்إِسْمَاعِيْل

இல்யாஸ்நபியின் பெயர்إِلْيَاسْ

அல்யசஃநபியின் பெயர்أَلْيَسَعْ

அய்யூப்நபியின் பெயர்أَيُّوْب

தாவுத்நபியின் பெயர்دَاوُدْ

துல்கிஃப்ல்நபியின் பெயர்ذُوْ الكِفْل

ஜகரிய்யாநபியின் பெயர்زَكَرِيًَّا

ஐப்நபியின் பெயர்شُعَيْب

ஸாலிஹ்நபியின் பெயர்صَالِحْ

ஈஸாநபியின் பெயர்عِيْسَي

லூத்நபியின் பெயர்لُوْط

முஹம்மத்நபியின் பெயர்مُحَمَّدْ

மூஸாநபியின் பெயர்مُوْسَي

நூஹ்நபியின் பெயர்نُوْح

ஹாரூன்நபியின் பெயர்هَارُوْن

த்நபியின் பெயர்هُوْد

யஹ்யாநபியின் பெயர்يَحْيَي

யஃகூப்நபியின் பெயர்يَعْقُوْب

யூசுஃப்நபியின் பெயர்يُوْسُفْ

யூனுஸ்நபியின் பெயர்يُوْنُسْ

 

 

பெண்கள் பெயர்கள்

ஆபிராஆதாரத்துடன் செயல்படுபவள்آبِرَة

ஆதியா(நற்காரியத்தற்கு) வருபவள்آتِيَة

ஆஜிரா(வேலைக்கு) கூலிகொடுப்பவள்آجِرَة

ஆசிஃபாநெருக்கமானவள்آزِفَة

ஆசிலாதடுப்பவள்آزِلَة

ஆசிமாபாதுகாப்பவள்آزِمَة

ஆசிரா(அழகால்) கட்டிப்போடுபவள்آسِرَة

ஆசிஃபாஒன்று சேர்ப்பவள்آصِفَة

ஆஃபிதா(நல்லவற்றில்)அவசரப்படுபவள்آفِدَة

ஆஃப்ரீதாபடைப்பினங்கள்آفْرِيْدَة

ஆலிஃபாநேசிப்பவள்آلِفَة

ஆனிஸாநேசிப்பவள்آنِسَة

ஆனிகாநேசிப்பவள், மகிழ்ச்சிமிக்கவள்آنِقَة

ஆஹிலாநிலவுآهِلَة

இபாஃரோசக்காரிإِبَاء

இப்திஸாம்புண்முறுபவள்إِبْتِسَامْ

இப்திஸாமாபுண்முறுபவள்إِبْتِسَامَة

இப்திஹாஜ்மகிழ்ச்சியுள்ளவள்إِبْتِهَاجْ

இப்திஹால்பணிவுமிக்கவள்إِبْتِهَالْ

அப்ரஸன்னிஸாபெண்களின்சந்திரன்أَبْرَصُ النِّسَاءْ

அப்ரஸ்சந்திரன்أَبْرَصْ

ஆபியாகண்ணியமிக்கவள்آبِيَة

அபிய்யாஉயர்வுடையவள்أَبِيَّة

அஸீலாகண்ணியமிக்கவள்أَثِيْلَة

இஜ்லால்கண்ணியமிக்கவள்إِجْلَالْ

இஹ்திஷாம்வெட்கமுள்ளவள்إِحْتِشَامْ

அதீபாஓழுக்கமுள்ளவள்أَدِيْبَة

அதீல்மின்மினிப்பூச்சிأَدِيْل

இராதாவலிமைமிக்கவள்إِرَادَة

ஆரிபாதிறமையுள்ளவள்آرِبَة

அரீபாதிறமையுள்ளவள்أَرِيْبَة

ஆரிஜாகமழ்பவள்آرِجَة

அர்ஜவான்அதிகம் சிவந்தவள்أَرْجُوَانْ

ஆரிசாவலிமைமிக்கவள்آرِزَة

ஆரிஷாநேசிக்கவைப்பவள்آرِشَة

அரீபாதிறமையுள்ளவள்أَرِيْبَة

அரீஜாநறுமணமிக்கவள்أَرِيْجَة

அரீகாஅலங்காரக் கட்டில்أَرِيْكَة

அசாஹீர்பூக்கள்أَزَاهِيْر

ஆசிராஆற்றல் அளிப்பவள்آزِرَة

இஸ்மாகண்ணியமானவள்إِزْمَا

அஸ்தீர்நட்சத்திரம்أَسْتِيْر

அசதாபெண் சிங்கம்أَسَدَة

ஆசிராஅழகால் குணத்தால்آسِرَة

கைதுசெய்பவள்

அஸ்மாஉயர்வானவள்أَسْمَاء

உஸ்வாமுன்மாதிரிأُسْوَة

ஆசியாபின்பற்றுபவள், மருத்துவவர்آسِيَة

அசீலாமென்மையானவள்أَسِيْلَة

இஷ்ராக்அழகு, ஓளிإِشْرَاقْ

அசாலாதரமிக்கவள்أَصَالَة

ஆசிலாசிறந்த கருத்துடையவள்آصِلَة

அள்வாஃஓளிமைமிக்கவள்أَضْوَاء

இஃதிதால்நடுநிலமையானவள்إِعْتِدَالْ

இஃஜாஸ்அற்புதம்إِعْجَازْ

இஃப்திகார்அறிவாளிإِفْتِكَارْ

அஃப்ராஹ்மகிழ்ச்சிமிக்கவள்أَفْرَاحْ

இஃப்ராஸ்தனித்துவிளங்குபவள்إِفْرَازْ

இஃப்லால்சிறப்புமிக்கவள்إِفْضَالْ

ஆஃபிகாகல்விமான்آفِقَة

அஃப்கார்சிந்தனையாளிأَفْكَارْ

ஆஃபிலாஉற்சாகமானவள்آفِلَة

இகாலாமன்னிப்பவள்إِقَالَة

இக்திமால்பரிபூரணமானவள்إِكْتِمَالْ

ஆலாஉல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைآلاَءُ الله

ஆலாஅருட்கொடைآلاء

அல்ஹான்இசைأَلْحَانْ

அல்தாஃப்மென்மைأَلْطَافْ

ஆலிஃபாதோழி, உதவுபவள், நேசிப்பவள்آلِفَة

இல்ஃபாநேசமிக்கவள், தோழிإِلْفَة

அல்மாஸ்விலையுயர்ந்த உலோகம்أَلْمَاسْ

ஆலிஹாவணக்கஸ்த்ரீآلِهَة

அலீஃபாநேசமிக்கவள்أَلِيْفَة

ஆமால்ஆசையுள்ளவள்آمَالْ

இமாலா(நல்லதின் பால்) சாய்பவள்إِمَالَة

இமாமாதலைவிإِمَامَة

அமான்நிம்மதிأَمَانْ

அமானாஅமானிதத்தை பேனுபவள்أَمَانَة

அமானீநிம்மதியுடையவள்أَمَانِيّ

அமத்துல் ஆஹிர்முடிவானவனின் அடிமைأَمَةُ الْآخِرْ

அமத்துல்அக்ரம்பெருவள்ளளின் அடிமைأًمًةُ الْأَكْرَمْ

அமத்துல் அவ்வல்ஆதியானவனின் அடிமைأَمَةُ الْأَوَّلْ

அமத்துல் பாரிபடைத்தவனின் அடிமைأَمَةُ الْبَارِيْ

அமத்துல்பாஸித்கொடைவள்ளலின் அடிமைأًمًةُ الْبَاسِطْ

அமத்துல் பாத்தின்அந்தரங்கமானவனின் அடிமைأَمَةُ الْبَاطِنْ

அமத்துல் பதீஃமுன்மாதிரியின்றி படைத்தவனின்أَمَةُ الْبَدِيْعْ

அடிமை

அமத்துல் பர்நல்லது செய்பவனின் அடிமைأَمَةُ الْبَرّ

அமத்துல் பஸீர்பார்ப்பவனின் அடிமைأَمَةُ الْبَصِيْرْ

அமத்துத்தவ்வாப்மண்ணிப்பைஏற்பவனின்أًمًةُ التَّوَّابْ

அடிமை

அமத்துல்ஜாசிகூலிகொடுப்பவனின் அடிமைأَمَةُ الْجَازِيْ

அமத்துல்ஜாமிஃதிரட்டுபவனின் அடிமைأَمَةُ الْجَامِعْ

அமத்துல்ஜப்பார்அடக்கியாள்பவனின் அடிமைأَمَةُ الْجَبَّارْ

அமத்துல்ஹாஃபிள்காப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الحَافِظْ

அமத்துல்ஹாகிம்தீர்ப்புவழங்குவோனின் அடிமைأًمًةُ الْحَاكِمْ

அமத்துல்ஹாலிக்படைப்பாளனின் அடிமைأًمًةُ الْخَالِقْ

அமத்துல்ஹஸீப்கணக்கெடுப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الْحَسِيْبْ

அமத்துல்ஹக்மெய்யானவனின் அடிமைأًمًةُ الحَقْ

அமத்துல்ஹகீம்ஞானமிக்கோனின் அடிமைأًمًةُ الْحَكِيْمْ

அமத்துல்ஹலீம்சகிப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الْحَلِيْمْ

அமத்துல்ஹமீத்புகழுக்குரியவனின் அடிமைأًمًةُ الْحَمِيْدْ

அமத்துல்ஹய்உயிருள்ளவனின் அடிமைأًمًةُ الْحَيّ

அமத்துல்ஹபீர்நன்கறிந்வனின் அடிமைأًمًةُ الْخَبِيْرْ

அமத்துர்ரவூஃப்இரக்கமுடையவனின் அடிமைأًمًةُ الرَّؤُوْفْ

அமத்துர்ராஸிக்உணவளிப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الرَّازِقْ

அமத்துர்ரப்அதிபதியின் அடிமைأَمَةُ الرَّب

அமத்துர்ரஹ்மான்அருளாளனின் அடிமைأًمًةُ الرَّحْمَانْ

அமத்துர்ரஹீம்நிகரற்ற அன்புடையோனின்أًمًةُ الرَّحِيْمْ

அடிமை

அமத்துர்ரஸ்ஸாக்உணவளிப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الرَّزَّاقْ

அமத்துர்ரகீப்கண்காணிப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الرَّقِيْبْ

அமத்துஸ்ஸலாம்நிம்மதியளிப்பவனின் அடிமைأًمًةُ السَّلَامْ

அமத்துஸ்ஸமீஃசெவியுறுபவனின் அடிமைأًمًةُ السَّمِيْعْ

அமத்துஷ்ஷாகிர்நன்றியை ஏற்பவனின் அடிமைأًمًةُ الشَّاكِرْ

அமத்துஷ்ஷகூர்நன்றியை ஏற்பவனின் அடிமைأًمًةُ الشَّكُوْرْ

அமத்துஷ்ஷஹீத்நேரடியாகக் காண்பவனின்أًمًةُ الشَّهِيْدْ

அடிமை

அமத்துஸ்ஸமத்தேவையற்றவனின் அடிமைأًمًةُ الصَّمَدْ

அமத்துல்ஆலிம்அறிந்தோனின் அடிமைأًمًةُ الْعَالِمْ

அமத்துல்அஸீஸ்மிகைத்தவனின் அடிமைأًمًةُ الْعَزِيْزْ

அமத்துல்அளீம்மகத்தானவனின் அடிமைأًمًةُ الْعَظِيْمْ

அமத்துல்அஃபுவ்மண்ணிப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الْعَفُوّ

அமத்துல்அலீம்அறிந்தோனின் அடிமைأًمًةُ الْعَلِيْمْ

அமத்துல்அலீஉயர்ந்தவனின் அடிமைأًمًةُ الْعَلِيّ

அமத்துல்கஃபூர்மண்ணிப்போனின் அடிமைأًمًةُ الْغَفُوْر

அமத்துல்கனிய்தேவையற்றோனின் அடிமைأًمًةُ الْغَنِيّ

அமத்துல்ஃபாதிஹ்வெற்றியளிப்போனின் அடிமைأًمًةُ الْفَاتِحْ

அமத்துல்ஃபத்தாஹ்வெற்றியளிப்போனின் அடிமைأًمًةُ الْفَتَّاحْ

அமத்துல்காதிர்ஆற்றலுடையவனின் அடிமைأًمًةُ الْقَادِرْ

அமத்துல்காஹிர்ஆதிக்கம் செலுத்துபவனின்أًمًةُ الْقَاهِرْ

அடிமை

அமத்துல்குத்தூஸ்தூயவனின் அடிமைأًمًةُ الْقُدُّوْسْ

அமத்துல்கதீர்ஆற்றலுடையவனின் அடிமைأًمًةُ الْقَدِيْرْ

அமத்துல்கரீப்அருகில் உள்ளவனின் அடிமைأًمًةُ الْقَرِيْبْ

அமத்துல்கஹ்ஹார்ஆதிக்கம் செலுத்துபவனின்أًمًةُ الْقَهَّارْ

அடிமை

அமத்துல்கவிய்வலிமையானவனின் அடிமைأًمًةُ الْقَوِيّ

அமத்துல்கய்யூம்நிலையானவனின் அடிமைأًمًةُ الْقَيُّوْم

அமத்துல்கபீர்பெரியவனின் அடிமைأًمًةُ الْكَبِيْرْ

அமத்துல்கரீம்மதிப்புமிக்கோனின் அடிமை,أًمًةُ الْكَرِيْمْ

கொடையாளனின் அடிமை

அமத்துல்லதீஃப்நுட்பமானவனின் அடிமைأًمًةُ اللَّطِيْفْ

அமத்துல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அடிமைأَمَةُ الله

அமத்துல்முஃமின்அபயமளிப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الْمؤْمِنْ

அமத்துல்மாலிக்அதிபதியின் அடிமைأًمًةُ الْمَالِكْ

அமத்துல்முபீன்தெளிவுபடுத்துபவனின் அடிமைأًمًةُ الْمُبِيْنْ

அமத்துல்முதஆலிஉயர்ந்தோனின் அடிமைأًمًةُ الْمُتَعَالِيْ

அமத்துல்முதகப்பீர்பெருமைக்குச் சொந்தக்காரனின்أًمًةُ الْمُتَكَبِّرْ

அடிமை

அமத்துல்மதீன்உறுதியாளனின் அடிமைأًمًةُ الْمَتِيْنْ

அமத்துல்முஜீப்பதிலளிப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الْمُجِيْبْ

அமத்துல்மஜீத்மகத்தானவனின் அடிமைأًمًةُ الْمَجِيْدْ

அமத்துல்முஹீத்முழுமையாக அறிபவனின்أًمًةُ الْمُحِيْطْ

அடிமை

அமத்துல்முஹ்யீஉயிர்கொடுப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الْمُحْيِيْ

அமத்துல்முஸவ்விர்வடிவமைப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الْمُصَوِّرْ

அமத்துல்முக்ததிர்ஆற்றலுடையவனின் அடிமைأًمًةُ الْمُقْتَدِرْ

அமத்துல்மலீக்அரசனின் அடிமைأًمًةُ الْمَلِكْ

அமதுல்முஹைமின்கண்காணிப்பவனின் அடிமைأًمًةُ الْمُهَيْمِنْ

அமத்துல்மவ்லாஎஜமானின் அடிமைأًمًةُ الْمَوْلَي

அமத்துன்னாஷிர்வெளிப்படையானவனின் அடிமைأًمًةُ النَّاشِرْ

அமத்துன்னஸீர்உதவியாளனின் அடிமைأًمًةُ الْنَّصِيْر

அமத்துன்னூர்ஓளியின் அடிமைأًمًةُ الْنُّوْرْ

அமத்துல்ஹாதிநேர்வழிக்காட்டுபவனின் அடிமைأًمًةُ الْهَادِيْ

அமத்துல்வாஹித்ஏகனின் அடிமைأًمًةُ الْوَاحِدْ

அமத்துல்வாரிஸ்உரிமையாளனின் அடிமைأًمًةُ الْوَارِثْ

அமத்துல்வாசிஃதாராளமானவனின் அடிமைأًمًةُ الْوَاسِعْ

அமத்துல்வதூத்அன்புமிக்கவனின் அடிமைأًمًةُ الْوَدُوْد

அமத்துல்வகீல்பொறுப்பாளனின் அடிமைأًمًةُ الْوَكِيْل

அமத்துல்வலீபொறுப்பாளனின் அடிமைأًمًةُ الْوَلِيْ

அமத்துல்வஹ்ஹாப்கொடையாளனின் அடிமைأًمًةُ الْوَهَّابْ

இம்திஸால்கட்டுப்படுபவள்إِمْتِثَالْ

ஆமிராதலைவிآمِرَة

அமலீநம்பிக்கையுள்ளவள்أَمَلِيْ

உம்முதாய்أُمّ

உம்முன்னுஜம்நட்சத்திரங்களின் தாய்أُمُّ النُّجُوْم

ஆமினாநிம்மதியானவள், நம்பிக்கைக்آمِنَة

கொண்டவவள்

அமீராதலைவிأَمِيرَة

இமீலீநற்குணமுள்ளவள், நட்சத்திரம்إِمِيْلِيّ

அமீமாநேசமுள்ளத் தாய்أَمِيْمَة

அமீனாநம்பிக்கைக்குரியவள்أَمِيْنَة

அன்தூஸ்பூأَنْتُوْس

ஆனிஸாகண்ணி, நற்குணமிக்கவள்آنِسَة

இன்ஷிராஹ்நிம்மதி, சந்தோஷம்إِنْشِرَاحْ

இன்ஆம்நன்மை செய்பவள்إِنْعَامْ

அனஃபாசிறந்த உள்ளம் கொண்டவள்أَنَفَة

ஆனிகாஅழகிآنِقَة

அனூஃபாகுறைகளற்றவள்أَنُوْفَة

அனீஸ்நேசிப்பவள்أَنِيْس

இஹ்லாலாபுது நிலவுإِهْلَالَة

அவ்ஜனீகண்ணியமானவள்أَوْجَنِي

ஆயாபடிப்பினை , அற்புதமானவள்آيَة

அய்தாநற்பாக்கியம்أَيْدَا

ஈசாபீல்பாக்கியமிக்கவள்إِيْزَابِيْل

அய்காஅடர்ந்த மரம்أَيْكَة

ஈனாஸ்விருப்பமிகுந்தவள்إِيْنَاسْ

புத்ஆநூதனமானவள்بُدْعَي

பயீஸாவீரமுள்ளவள்بَئِيْسَة

பாயிஜாமின்னுபவள்بَائِجَة

பாயிஹாவெல்பவள்بَائِغَة

பாயினாசிறப்பில் வெல்பவள்,بَائِنَة

தெளிவானவள்

பாதிரா(வீர) வாள்بَاتِرَة

பாத்ரீஸாபுத்திசாலிبَاتْرِيْسَا

பாதிலாஉலகில் பற்றற்றவள்بَاتِلَة

பாஜிஹாமகிழ்ச்சிமிக்கவள்بَاجِحَة

பாஜிலாமகத்துவமிக்கவள்بَاجِلَة

பாஹிசாஆராய்பவள்بَاحِثَة

பாஹிஆஉண்மையை ஏற்பவள்بَاخِعَة

பாதிரா(நன்மையில்) முந்துபவள்بَادِرَة

பாதிலாகொடைவள்ளல்بَادِلَة

பாதியாசிந்தனைசெய்பவள் பாலைவனம்بَادِيَة

பாதிஹாஉயர்வுமிக்கவள்,மகத்துவமிக்கவள்بَاذِخَة

பாதிலாகொடைவள்ளல்بَاذِلَة

பாரிஜாகண்ணழகிبَارِجَة

பார்ராநல்லவள்بَارَّة

பாரிஆசிறப்பில் உயர்ந்தவள்بَارِعَة

பாரிகாஅழகிبَارِقَة

பாஸ்ஸாவெல்பவள்بَازَّة

பாசிஹாஉதிக்கும் சூரியன்بَازِغَة

பாசிதாகொடைவள்ளல்بَاسِطَة

பாசிகாஉயர்வானவள்بَاسِقَة

பாசிலாவீரமுள்ளவள்بَاسِلَة

பாசிமாபுண்முறுபவள்بَاسِمَة

பாஸிராஅகப்பார்வை உள்ளவள்بَاسِرَة

பாஹிசாஉற்சாகமானவள்بَاغِزَة

பாகிராகல்வியில் மூழ்கியவள்بَاقِرَة

பாகியாநிலைத்திருப்பவள்بَاقِيَة

பானூகண்ணியமானவள் , மனைவிبَانُوْ

பானியாநிர்வகிப்பவள்بَانِيَة

பாஹிராஅழகால் வெல்பவள் , அழகுமலர்بَاهِرَة

பாஹிஷாஇரக்கமுள்ளவள்بَاهِشَة

பப்ஹாகிளிبَبْغَاء

பத்லாஃ(அல்லாஹ்விடத்தில்)بَتْلَاء

சரணடைந்தவள்

பதூல்கண்ணிப்பெண்بَتُوْل

பதூலாஉலகத்தில் பற்றற்றவள்بَتُوْلَة

பஸ்னாஅழகிبَثْنَة

புஸைனாஅழகானவள்بُثَيْنَة

பஜீஸ்பொங்கிவரும் ஊற்றுبَجِيْس

பஜீலாமகத்துவமிக்கவள்بَجِيْلَة

பஹ்பூஹாசெழிப்பான வாழ்வுள்ளவள்بَحْبُوْحَة

பஹ்ருன்னிசாபெண்களின் நதி,بَحْرُالنِّسَاء

பெண்களின் கடல்

பஹ்ராசிறுநதிبَحْرَة

பத்ருத்தஜாஇருள்நிலவுبَدْرُالدَّجَي

பத்ருன்னிசாபெண்களின் நட்ச்சத்திரம்بَدْرُالنِّسَاء

பத்ராஅளவுகடந்த செல்வம்بَدْرَة

பத்ரிய்யாசந்திரன்بَدْرِيَّة

பதீஹாபெரும்அந்தஸ்துடையவள்بَدِيْخَة

பதீஆபேரழகிبَدِيْعَة

பதீலாசிறப்பிற்குரியவள்بَدِيْلَة

பதீஹாவிரைவில் விளங்குபவள்بَدِيْهَة

பராஆதூய்மையானவள்بَرَاءَة

பராஆதிறமையுள்ளவள்بَرَاعَة

பர்ஜாஃகண்ணழகிبَرْجَاءْ

பர்ராகாமின்னுபவள்بَرَّاقَة

பர்ராநன்மைசெய்பவள்,நல்லவள்,தோழிبَرَّة

பரகாநற்பாக்கியம் பெற்றவள்بَرَكَة

பரீஆதீமைகளைவிட்டு விலகியவள்بَرِيْئَة

பரீஆஉயர்வானவள்بَرِيْعَة

பரீகாஅருள்வழங்கப்பட்டவள்بَرِيْكَة

பசீஆரம்யமானவள்بَزِيْعَة

பஸ்ஸாமாஎப்பொழுதும் புன்முறுபவள்بَسَّامَة

புஸ்லாவீரமானவள்بُسْلَي

பஸ்மாபுண்முறுபவள்بَسْمَة

பஷாராஅழகானவள்بَشَارَة

பஷாஷாமலர்ந்தமுகமுடையவள்بَشَاشَة

பஷாமாமணம்கமிழும் மரம்بَشَامَة

புஷ்ராஅழகி , நற்செய்தி பெற்றபவள்بُشْرَي

பஷீராநற்செய்தி கூறுபவள்بَشِيْرَة

பஸீராஅகப்பார்வை உள்ளவள்بَصِيْرَة

பஸீஸாமின்னுபவள்بَصِيْصَة

பளீளாசொந்தமானவள்بَضِيْضَة

பதலாவீரமுள்ளவள்بَطَلَة

பல்கீஸ்ஒரு அரசியின் பெயர்بَلْقِيْس

பக்ராஃமுந்துபவள்بَكْرَاءْ

பிக்ருன்னிஸாபெண்களில் கண்ணியானவள்بِكْرُالنِّسَاء

புல்புல்குயில்بُلْبُلْ

புல்புலாபாடும் பறவைبُلْبُلَة

புல்ஜாவெண்மைநிறமுடையவள்بُلْجَي

பலீஜாமலர்ந்த முகமுடையவள்بَلِيْجَة

பலீஹாஇலக்கியமிக்கவள்بَلِيْغَة

பலீலாகுளுமையானக்காற்றுبَلِيْلَة

புனானாபசுமையானத் தோட்டம்بُنَانَة

பனீனாஉறுதிமிக்க அறிவாளிبَنِيْنَة

பஹ்ஜாமகிழ்ச்சியுடையவள்بَهْجَة

புஹ்ஜாஅழகிبُهْجَي

பஹ்ராஃமிகைப்பவள்بَهْرَاءْ

பஹீஜாஅழகி , மகிழ்ச்சிமிக்கவள்بَهِيْجَة

பஹீராசிறப்புக்குரியவள்بَهِيْرَة

பஹிய்யாஅழகிبَهِيَّة

பூனாவிளக்கமுள்ளவள்بُوْنَي

பய்தாஃபாலைவனம்بَيْدَاءْ

பய்லாஃவெண்மைநிறமுடையவள்بَيْضَاءْ

பேகம்கண்ணியமானவள் , மனைவிبَيْكَمْ

பய்லசான்அழகுச்செடிبَيْلَسَانْ

பய்யினாதெளிவானவள், ஆதாரம்بَيِّنَة

தாயிபாதிருந்துபவள்تَائِبَة

தாயிஜாகிரீடம் அணிந்தவள்تَائِجَة

தாயிகாநேசிப்பவள்تَائِقَة

தாபிஆதொண்டுசெய்பவள், (சரியானதை)تَابِعَة

பின்பற்றுபவள்

தாபினாகூர்மையான அறிவுள்ளவள்تَابِنَة

தாஜன்னிஸாபெண்களின் கிரீடம்تَاجُ النِّسَاءْ

தாஜ்கிரீடம்تَاجْ

தாரிபாதோழிتَارِبَة

தாசிமாநெருக்கமானவள்تَاسِمَة

தாலாசிறிய பேரித்தமரம்تَالَة

தாலிதாஅசல்تَالِدَة

தாலிஆகட்டுப்படுபவள்تَالِعَة

தாலியாகட்டுப்படுபவள்تَالِيَة

தாமிராமதிப்புமிக்கவள்تَامِرَة

தாம்மாபூரணமானவள்تَامَّة

தபாரக்அருள் , பாக்கியம்تَبَارَكْ

தப்ஹிய்யாபலநிற மலரைக் கொண்ட செடிتَبْغِيَّة

தப்ஆகீழ்படிபவள்تَبْعَة

தபீஆ(நல்லதை) பின்பற்றுபவள்تَبِيْعَة

துஹ்ஃபாவிலைமதிப்புள்ளபொருள்,تُحْفَة

அன்பளிப்பு

தஹ்யாசாந்திتَحْيَة

தரீஃபாஇன்பமாக வாழ்பவள்تَرِيْفَة

தஸ்கிய்யாதூய்மை செய்பவள்تَزْكِيَّة

தஸ்கீன்அமைதி , நிம்மதிتَسْكِيْن

தஸ்லீம்கட்டுப்படுபவள்تَسْلِيْم

தஸ்லீமாசாந்திபெற்றவள், பணிவானவள்تَسْلِيْمَة

தஸ்னீம்சொர்க்கத்தின் ஊற்றுتَسْنِيْم

துஃப்ஃபாஹாஆப்பிள்تُفَّاحَة

தகிய்யா(அல்லாஹ்வை) அஞ்சுபவள்تَقِيِّة

தில்ஜாவெண்மைநிறமானவள்تِلْجَة

தலீதாசங்கைக்குரியவள்تَلِيْدَة

தமாமாபூரணமானவள்تَمَامَة

தமீமாபூரணமானவள்تَمِيْمَة

தமீனாவிலைமதிப்பற்றவள்تَمِيْنَة

தன்சீம்தென்றல்تَنْسِيْم

தவ்ஹீதாஏகத்துவக்கொள்கை உள்ளவள்تَوْحِيْدَة

தவ்ஃபீகாகிருபையளிக்கப்பட்டவள்تَوْفِيْقَة

தவ்ஃபிய்யாவாக்கை நிறைவேற்றுபவள்تَوْفِيَّة

தீஜான்கிரீடம்تِيْجَانْ

தய்சீரா(இறைவனின்) அருள், கிருபைتَيْسِيْرَة

சாபிதாஉறுதிமிக்கவள்ثَابِتَة

சாபிகாவிரைந்தோடும் ஊற்றுثَابِقَة

சாஹிமாநேசிப்பவள்ثَاغِمَة

சாகிபாகூர்மையான அறிவுள்ளவள்,ثَاقِبَة

ஓளிருபவள்

சாமிராபணக்காரிثَامِرَة

சாமிலாஉதவுபவள்ثَامِلَة

சாமினாவிலைமதிப்புள்ளவள்ثَامِنَة

சபிதாஉறுதிமிக்கவள்ثَبِتَة

சபிய்யாபுகழுக்குரியவள்ثَبِيَّة

சஜ்லாஃமகத்துவமிக்கவள்ثَجْلَاءْ

சராஃவிசாலமான பொருள் பெற்றவள்ثَرَاء

சர்வாபணக்காரிثَرْوَي

சராமழைத்துளிثَرَي

சரிய்யாபணக்காரிثَرِيَّة

சுரைய்யாஅலங்கார விளக்குثُرَيَّة

சஃபாஃபாஅறிவுள்ளவள்ثَفَافَة

சகாபாஒளிபொருந்தியவள்ثَقَابَة

சிகாநம்பகமானவள்ثِقَة

சகீஃபாஅறிவாளிثَقِيْفَة

சுக்னாபூமாலைثُكْنَة

சல்ஜாஆலங்கட்டிثَلْجَة

சம்ராஃபழம்தரும் மரம்ثَمْرَاءْ

சமராகனிثَمَرَة

சமீராபிரயோஜனமானவள்ثَمِيْرَة

சமீனாவிலைமதிப்புமிக்கவள்ثَمِيْنَة

சனிய்யாகண்ணியமானவள்ثَنِيَّة

சவ்பியாஆடைவியாபாரம் செய்பவள்ثَوْبِيَّة

ஜாயிதாவென்றவள்جَائِدَة

ஜாயிசாபரிசுجَائِزَة

ஜாயிஷாஉயர்ந்தவள்جَائِشَة

ஜாபிராஉடைந்ததை சரிசெய்பவள்جَابِرَة

ஜாசியா(இறைவன் முன்) மண்டியிட்டவள்جَاثِيَة

ஜாத்தாமுயற்சிப்பவள்جَادَّة

ஜாதிபாஅழகால் கவர்பவள்جَاذِبَة

ஜாதிலாமகிழ்ச்சிமிக்கவள்جَاذِلَة

ஜாரியத்துன்னிசாபெண்களின் சூரியன்جَارِيَةُ النِّسَاءْ

ஜாசிஹாகொடைவள்ளல்جَازِحَة

ஜாசிலாசிறந்த சிந்தனையுள்ளவள்جَازِلَة

ஜாசிமாஉறுதிமிக்கவள்جَازِمَة

ஜாசியாபரிகாரம் செய்பவள்جَازِيَة

ஜாசிராவீரமானவள்جَاسِرَة

ஜாசிமாபருத்தவள்جَاسِمَة

ஜாஃபினாதீமையிலிருந்து மனதைجَافِنَة

பாதுகாப்பவள்

ஜானிசாஇரக்கமுள்ளவள்جَانِثَة

ஜானிசா(நல்லோரைப்) போன்றவள்جَانِسَة

ஜாஹிதாபோராடுபவள், முயற்சிப்பவள்جَاهِدَة

ஜாஹிராமகத்துவமிக்கவள்جَاهِرَة

ஜாஹிலாவெற்றிபெற்றவள்جَاهِلَة

ஜப்ராவீரமிக்கவள், வலிமையுள்ளவள்جَبْرَة

ஜப்ஹாஃஅழகிய நெற்றியுடையவள்جَبْهَاءْ

ஜத்வாபிரயோஜனமானவள்جَدْوَي

ஜதீதாவசதியுள்ளவள், புதியவள்جَدِيْدَة

ஜதிய்யாகொடைவள்ளல்جَدِيَّة

ஜத்பிய்யாஅழகால் ஈர்ப்பவள்جَذْبِيَّة

ஜத்லாமகிழ்ச்சிமிக்கவள்جَذْلَة

ர்ஆவீரமானவள்جُرْأَة

ஜரீஆவீரமானவள்جَرِيْئَة

ஜரீன்தானியக்கிடங்குجَرِيْن

ஜஸ்லாகொடைவள்ளல்جَزْلَة

ஸ்லாஅள்ளிக்கொடுப்பவள்جُزْلَي

ஜசீராதீவுجَزِيْرَة

ஜசீலாமகத்துவமிக்கவள்جَزِيْلَة

ஜசீமாஅழகிய தோற்றமுள்ளவள்جَسِيْمَة

ஜஃப்னாசங்கைமிக்கவள்جَفْنَة

ஜலாலாமகத்துவமிக்கவள்جَلَالَة

ல்லநார்மாதுளைப் பூجُلَّنَارْ

ஜல்வாஅழகிய முகமுள்ளவள்جَلْوَاءْ

ஜலீதாபொறுமையும் வலிமையும்جَلِيْدَة

உள்ளவள்

ஜலீலாமகத்துவமிக்கவள்جَلِيْلَة

மான்முத்துجُمَانْ

மானாமுத்துجُمَانَة

ஜம்லாஅழகிய குணம் மற்றும்جَمْلَاءْ

தோற்றம்உள்ளவள்

ம்லாஅழகிجُمْلَي

ஜமீலாஅழகிய குணம் மற்றும்جَمِيْلَة

தோற்றம் உள்ளவள்

ஜன்னத்சொர்க்கம்جَنَّة

ஜனாகனிجَنَي

ஜஹ்பர்பெண்சிங்கம்جَهْبَرْ

ஜஹ்ராஃஅழகிجَهْرَاءْ

ஜஹீராஅழகிجَهِيْرَة

ஜவாத்கொடைவள்ளல்جَوَادْ

ஜவ்ஹாஃவிசாலமானவள்جَوْحَاءْ

ஜவ்தாஃகொடைவள்ளல்جَوْدَاءْ

வ்தாகொடைவள்ளல்جُوْدَي

ஜவ்ரிய்யாமலர்جَوْرِيَّة

ஜவ்சாநட்சத்திரக் கூட்டம்جَوْزَاءْ

லியாநட்சத்திரம்جُوْلِيَا

ஜவ்னாஃசூரியன்جَوْنَاءْ

ஜவ்ஹருன்னிசாபெண்களின் வைரம்جوْهَرُالنِّسَاءْ

ஜவ்ஹராவிலைமதிப்புள்ள முத்துجَوْهَرَة

ஜவிய்யாஅதிநேசமுள்ளவள்جَوِيَّة

ஜய்தாநீண்ட அழகிய கழுத்துடையவள்جَيْدَاءْ

ஜீரீநீதிவழங்குபவள்جِيْرِيْ

ஜீல்நீதிவழங்குபவள்جِيْل

ஜய்லம்பவுர்ணமிநிலவுجَيْلَمْ

ஜீம்பட்டுجِيْم

ஜீனாநீதிவழங்குபவள்جِيْنَا

ஜய்யிதாமதிப்புமிக்கவள்جَيِّدَة

ஹாபிஸாஅல்லாஹ்விற்காகحَابِسَة

அற்பணிக்கப்பட்டவள்

ஹாபியாபாதுகாவளி, பரிகாரமின்றிحَابِيَة

கொடுப்பவள்

ஹாதிமாநீதிவழங்குபவள்حَاتِمَة

ஹாஜிஆமகிழ்பவள்حَاجِئَة

ஹாஜிபாசூரியன்حَاجِبَة

ஹாஜியாநல்லது நினைப்பவள்حَاجِيَة

ஹாதிஆஉதவுபவள்حَادِئَة

ஹாதிபாஇரக்கமுள்ளவள்حَادِبَة

ஹாதிஸாபுதியவள்حَادِثَة

ஹாதிராபருத்த அழகிحَادِرَة

ஹாதிகாஅறிவாளிحَاذِقَة

ஹாதிரா(தீமையை) எச்சரிப்பவள்حَاذِرَة

ஹாரிசாபாதுகாப்பவள், பத்தினிحَارِزَة

ஹாரிசாபாதுகாப்பவள்حَارِسَة

ஹாசிபாவலிமையுள்ளவள்حَازِبَة

ஹாசிமாநிர்வகிப்பவள்حَازِمَة

ஹாஸ்ஸாஇரக்கமுள்ளவள்حَاسَّة

ஹாஷிமாநாணமுள்ளவள்حَاشِمَة

ஹாஸிஃபாசிறந்த சிந்தனையாளிحاَصِفَة

ஹாசினாபாதுகாப்பவள், பத்தினிப்பெண்حَاصِنَة

ஹாலினாபாதுகாப்பவள்حَاضِنَة

ஹாஃபிதாஉதவுபவள்حَافِدَة

ஹாஃபிராபூரணமாக அறிந்தவள்حَافِرَة

ஹாஃபிஷாமுயற்சிப்பவள்حَافِشَة

ஹாஃபிலாமணனமிக்கவள், பாதுகாவளிحَافِظَة

ஹாக்காபூரணமானவள், உண்மையானவள்حَاقَّة

ஹாகிமாதீர்ப்புவழங்குபவள்حَاكِمَة

ஹாலிஆகொடைவள்ளல்حَالِئَة

ஹாலிமாசகிப்புத்தன்மை மிகுந்தவள்حَالِمَة

ஹாலியாபழம்தரும் மரம்حَالِيَة

ஹாமிதாபுகழ்பவள், நன்றி செலுத்துபவள்حَامِدَة

ஹாமிசாநற்குணமுள்ளவள்حَامِزَة

ஹாமியாபாதுகாப்பவள்حَامِيَة

ஹாவியாதிறமை வாய்ந்தவள்حَاوِيَة

ஹிபாஅன்பளிப்புحِبَاءْ

ஹப்பாபாநேசிப்பவள்حَبَّابَة

ஹப்பூபாநேசத்திற்குரியவள்حَبُّوْبَة

ஹப்ராமகிழ்ச்சி, அருட்கொடைحَبْرَة

ஹப்காநறுமணச் செடிحَبْقَة

ஹபலாதிராட்சைக் கொடிحَبَلَة

பூராதலைவிحُبُوْرَة

ஹபீபாநேசிப்பவள், நேசமானவள்حَبِيْبَة

ஹபீஸாஅல்லாஹ்வின் பிரியத்தில்حَبِيْسَة

திளைத்தவள்

ஹிஜ்சாபத்தினிحِجْزَة

ஹஜலாஓருவகைப் பறவைحَجَلَة

ஹஜீஜாவாதத்தில் வெல்பவள்حَجِيْجَة

ஹத்பாஇரக்கமுள்ளவள்حَدْبَاءْ

ஹதீஸாபுதியவள்حَدِيْثَة

ஹதீதாகூர்மையான அறிவுள்ளவள்حَدِيْدَة

ஹதீகாதோட்டம்حَدِيْقَة

ஹித்காதிறமைமிக்கவள்حِذْقَة

தைய்யாஅன்பளிப்புحُذَيَّا

ர்ராகண்ணியமிக்கவள்حُرَّة

ஹரீராபட்டுحَرِيْرَة

ஹரிய்யாதகுதியுள்ளவள்حَرِيَّة

ஹசீராசிறந்தவள்حَزِيْرَة

சாமா(வீர) வாள்حُسَامَة

ஹிசான்அழகிحِسَانْ

ஸ்பாமதிப்பிற்குரியவள்حُسْبَي

ஹஸ்ஸானாஅழகானவள்حَسَّانَة

ஹஸ்ஃபாமென்மையான மேகம்حَسْفَة

ஹஸ்னாஅழகானவள்حَسْنَاءْ

ஹஸனாஅழகிحَسَنَة

ஸ்னாஅழகிحُسْنَي

ஹஸனிய்யாஅழகானவள்حَسَنِيَّة

ஹஸீபாசிறப்பிற்குரியவள்حَسِيْبَة

ஹஸீனாஅழகானவள்حَسِيْنَة

ஷ்மாநாணமுள்ளவள்حُشْمَاءْ

ஹஷ்மாவெட்கமுள்ளவள்حَشْمَة

ஹஸீஃபாசிறந்த அறிவாளிحَصِيْفَة

ஹஸீனாபத்தினிحَصِيْنَة

ஹஸிய்யாபூரண அறிவுள்ளவள்حَصِيَّة

ஹலீலாசிறப்பிற்குரியவள்حَظِيْظَة

ஹலிய்யாமக்களிடத்தில் பிரியத்திற்குரியவள்حَظِيَّة

ஹஃப்ஸாசிங்கத்தின் பெண்குட்டிحَفْصَة

ஹஃபீளாபாதுகாப்பவள்حَفِيْظَة

ஹஃபிய்யாஅதிகம் நன்மை செய்பவள்,حَفِيَّة

மலர்ந்தமுகமுடையவள், பிரியமானவள்

ஹகீகாஉண்மையானவள்حَقِيْقَة

ஹிக்மாஞானமிக்கவள்حِكْمَة

ஹகீமாஞானமிக்கவள்حَكِيْمَة

ஹலாவாஇனிமை, இன்பம்حَلَاوَة

ஹலிசாவீரமானவள்حَلِسَة

ஹில்மிய்யாசகித்துக்கொள்பவள்حِلْمِيَّة

ஹலீஃபாதோழிحَلِيْفة

ஹலீலாமனைவிحَلِيْلَة

ஹலீமாசகிப்புத்தன்மை மிக்கவள்حَلِيْمَة

ஹமாமாபுறாحَمَامَة

ஹம்தாநன்றி புகழ்حَمْدَة

ஹம்தூனாஅதிகம் புகழ்பவள்حَمْدُوْنَة

.ம்தாபுகழுக்குரியவள்حُمْدَى

ஹம்ராஃசிவந்தவள்حَمْرَاءْ

ஹம்மாதாஅதிகம் புகழ்பவள்حَمَّادَة

ஹமீதாபுகழுக்குரியவள்حَمِيْدَة

ஹமீதாபுத்திசாலிحَمِيْذَة

மைராசிவப்பு நிறமானவள்حُمَيْرَا

ஹமீலாபொறுப்பேற்பவள்حَمِيْلَة

ஹமீமாதோழி, உறவுக்காரிحَمِيْمَة

ஹமிய்யாபாதகாப்பவள்حَمِيَّة

ஹன்னாஅருட்கொடைحَنَّة

ஹன்னூனாஅன்புள்ளவள்حَنُّوْنَة

ஹனீஃபாதீமையைவிட்டுவிலகியவள்,حَنِيْفَة

சத்தியத்தின் பால் சாய்ந்தவள்

ர்அழகிحُوْر

ஹவ்ராஃவெண்மையானவள்حَوْرَاءْ

ஹவ்ரிய்யாஅழகானவள்حَوْرِيَّة

ஹாதிமாமுடிவுخَاتِمَة

ஹாதிமதுன்னிஸாபெண்களின் முத்திரைخَاتِمةُالنِسَاء

காத்தூன்மதிப்புமிக்கவள்خَاتُوْن

ஹாதிமாதொண்டு செய்பவள்خَادِمَة

ஹாசினாபாதுகாப்பவள்خَازِنَة

ஹாஷிஆபணிவுள்ளவள்خَاشِعَة

ஹாஷியாஇறையச்சமுள்ளவள்خَاشِيَة

ஹாதிராசிந்தனைசெய்பவள்خَاطِرَة

ஹாலிதாநிலைத்திருப்பவள்خَالِدَة

ஹாலிதிய்யாநிலைத்திருப்பவள்خَالِدِيَّة

ஹாலிஸாதூயவள்خَالِصَة

ஹபீராஅறிந்தவள்خَبِيْرَة

.ஜ்லாநாணமுள்ளவள்خُجْلَي

ஹதீஜாகுறைமாதத்தில் பிறந்தவள்خَدِيْجَة

ஹரீதாதுளையிடப்படாத முத்து,خَرِيْدَة

கண்ணிப்பெண்

ஹசானாகருவூலம், பொக்கிஷம்خَزَانَة

ஹஸீபாஅதிக நலவுள்ளவள்,خَصِيْبَة

செழிப்பானவள்

ஹள்ராஃபசுமையானவள்خَضْرَاءْ

ஹதீபாஉபதேசம் செய்பவள்خَطِيْبَة

ஹதீராஉற்சாகமானவள்,ஆற்றல்மிக்கவள்خَطِيْرَة

ஹஃப்ராஃஉயர்வானவள்خَفْرَاءْ

ஹஃபீஃபாமென்மையானவள்خَفِيْفَة

ஹபீஃராபாதுகாவளிخَفِيْرَة

ஹலதாநிலைத்திருப்பவள்خَلَدَة

ஹல்லாபாஅழகில் மிகைத்தவள்خَلَّابَة

ஹலீகாநற்குணமுள்ளவள்خَلِيْقَة

ஹலீலாஉற்றத்தோழிخَلِيْلَة

ஹமீலாமரம்நிறைந்தப் பகுதிخَمِيْلَة

ஹூனாசாமென்மையானவள்خُنَاثَة

ஹவ்லாபெண்மான்خَوْلَة

ஹைராஅதிகநலவு உள்ளவள்خَيْرَة

ஹைதுல் அப்யள்காலை ஒளிخَيْطُ الأَبْيَضْ

தாயிபா(நல்லவற்றை) வழமையாகدَائِبَة

செய்பவள்

தாயிமாநீடித்துநிற்பவள்دَائِمَة

தாஜினாபாசத்திற்குரியவள்دَاجِنَة

தாரிஜாமுன்னேறுபவள்دَارِجَة

தாரியாஅறிந்தவள்دَارِيَة

தாஇயாநல்லதின்பால் அழைப்பவள்دَاعِيَة

தால்லாவழிகாட்டுபவள்دَالَّة

தாலியாதிராட்சைக் கொடிدَالِيَة

தானாவிலைமதிப்புள்ள கல்دَانَة

தானியாநெருக்கமானவள்دَانِيَة

தாமிலாபணிவானவள்دَامِلَة

தஜானாகடும்மழைدَجَانَة

தஜ்வாசெழிப்பான வாழ்வுள்ளவள்دَجْوَي

துரர்முத்துக்கள்دُرَرْ

துர்ராமுத்துدُرَّة

துர்ரிய்யாமுத்து, மின்னும் நட்சத்திரம்دُرِّيَّة

தஃஜாஃஅடர்ந்த கருவிழிகொண்டவள்دَعْجَاءْ

தலாலாவழிகாட்டுபவள்دَلاَلَة

தலீலாவழிகாட்டுபவள்دَلِيْلَة

தம்ஸாஃஅழகிய குணமுள்ளவள்دَمْثَاءْ

தியானாமார்க்கப்பற்றுள்ளவள்دِيَانَة

தீபாஜ்பட்டுدِيْبَاجْ

தைமாநீடிப்பவள்دَيْمَة

தீமாமென்மழைدِيْمَة

தீனாகட்டுப்படுபவள்دِيْنَة

தாயிதாகாப்பவள்ذَائِدَة

தாயிஆபிரபலியமானவள்ذَائِعَة

தாபிராஅறிவாளிذَابِرَة

தாஹிராபெருமைக்குரியவள்ذَاخِرَة

தாகிராமனனசக்திமிக்கவள்ذَاكِرَة

தாகியாதூயவள், புத்திசாலிذَاكِيَة

தர்வாஉயர்வானவள் , உச்சிذَرْوَة

தகீராஅதிகம்(இறைவனை)நினைப்பவள்ذَكِيْرَة

தகிய்யாபுத்திசாலிذَكِيَّة

தல்ஃபாசிறியமூக்கு உள்ளவள்ذَلْفَاءْ

திஹ்னிய்யாசிந்தனையுடையவள்ذِهْنِيَّة

தவ்கிய்யாசுவைமிகுந்தவள்ذَوْقِيَّّة

ரஊஃபாஇரக்கமுள்ளவள்رَؤُوْفَة

ரயீசாதலைவிرَئِيْسَة

ரயீஃபாஇரக்கமுள்ளவள்رَئيْفَة

ராயிஹாநறுமனமிக்கவள்رَائِحَة

ராயிதாதலைவிرَائِدَة

ராயிசாதலைவி, அந்தஸ்திற்குரியவள்رَائِسَة

ராயிஆமிக அழகானவள்رَائِعَة

ராயிஃபாகருணையுள்ளவள்رَائِفَة

ராயிகாஆச்சரியமூட்டுபவள்رَائِقَة

ராபிஹாஇலாபமடைபவள்رَابِحَة

ராபிஆபசுமையானவள்رَابِعَة

ராபியாசிறுகுன்றுرَابِيَة

ராதிபாநிலையானவள்رَاتِبَة

ராதிஆசெழிப்பானவள்رَاتِعَة

ராஜிஹாமேலோங்கியவள்رَاجِحَة

ராஜிஆ(அல்லாஹ்வின்பால்) திரும்புபவள்رَاجِعَة

ராஜியாஆசைகொள்பவள்رَاجِيَة

ராஹிபாவிசாலமான உள்ளமுள்ளவள்رَاحِبَة

ராஹாநிம்மதி, உற்சாகம்رَاحَة

ராஹிமாஇரக்கமுள்ளவள்رَاحِمَة

ரஃதாஅழகிய கண்ணிப்பெண்رَأْدَة

ராத்தாகாற்றுرَادَّة

ராதிஆதீமையை தடுப்பவள்رَادِعَة

ராதிஹாஉதவுபவள்رَادِهَة

ராசிகாஉணவளிப்பவள்رَازِقَة

ராசிஹாஉறுதிமிக்கவள்رَاسِخَة

ராசியாஉறுதியானவள்رَاسِيَة

ராஷிதாநேர்வழிபெற்றவள்رَاشِدَة

ராளியாதிருப்திகொள்பவள்رَاضِيَة

ராஇனாஅழகிرَاعِنَة

ராஇயாபாதுகாப்பவள்رَاعِيَة

ராஹிபாநன்மையை நாடுபவள்رَاغِبَة

ராஹிதாசெழிப்பானவள்رَاغِدَة

ராஃபிதாஉதவுபவள்رَافِدَة

ரஃபிஆஉயர்ந்தவள்رَافِعَة

ரஃபிகாமென்மையானவள்رَافِقَة

ராஃபிலாபெருமைக்குரியவள்رَافِلَة

ராகிபாகண்காணிப்பவள்رَاقِبَة

ராமிசா(தவற்றை) சுட்டிக்காட்டுபவள்رَامِزَة

ரானியாஉற்றுப்பார்ப்பவள்رَانِيَة

ராவியா(நல்லவற்றை) அறிவிப்பவள்رَاوِيَة

ராயாகொடிرَايَة

ரபாபாவெண்மேகம்رَبَابَة

ரப்வாகுன்றுرَبْوَة

ருபாகுன்றுகள்رُبَي

ரபீஹாஇலாபமடைபவள்رَبِيْحَة

ரபீஆதோட்டம்رَبِيْعَة

ரதீபாஉறுதிமிக்கவள், சீரானவள்رَتِيْبَة

ரஜிய்யாநேசிக்கப்படுபவள்رَجِيَّة

ரிஹாப்விசாலமானவள்رِحَابْ

ரஹ்பாஅதிகநலவு பெற்றவள்,رَحْبَة

விசாலமானவள்

ரஹ்மத்அருள், பாக்கியம்رَحْمَة

ரஹிமாஇரக்கமுள்ளவள்رَحِمَة

ரஹீமாஇரக்கமுள்ளவள்رَحِيْمَة

ரஹாசெழிப்பானவாழ்வு உள்ளவள்رَخَاءْ

ரஹலாகண்ணியம் செய்பவள்رَخَلَة

ரஹீமாகுரலழகிرَخِيْمَة

ருதாத்தூரல்மழைرُذَاذْ

ரசான்அறிவாளிرَزَانْ

ரஸ்ஸாகாஅதிகம் உணவளிப்பவள்رَزَّّاقَة

ரிஸ்கிய்யாஅதிக வளம் உள்ளவள்رِزْقِيَّة

ரசீனாகம்பீரமானவள், உறுதியுள்ளவள்,رَزِيْنَة

அறிவுள்ளவள்

ரசீமாஅடையாளம்رَسِيْمَة

ரஷாமான்குட்டிرَشَا

ரஷாதாநேர்வழிرَشَادَة

ருஷ்தாநேர்வழிகாட்டுபவள்رُشْدَة

ருஷ்திய்யாஞானமுள்ளவள்رُشْدِيَّة

ரஷீதாநேர்வழிபெற்றவள்رَشِيْدَة

ரஷீகாஅழகி , உற்சாகமானவள்رَشِيْقَة

ரஸான்அறிவாளிرَصَانْ

ரஸீனாகம்பீரமானவள்رَصِيْنَة

ரிள்வானா(இறைவனது) பொறுத்தம்رِضْوَانَة

ரிளாபொருத்தம், திருப்திرِِضَي

ரளிய்யாஅதிகம் திருப்திப்படுபவள்رَضِيَّة

ரதீபாமென்மையானவள்رَطِيْبَة

ரிஆயாபாதுகாப்புرِعَايَة

ரஹ்பாபிரியம்رَغْبَة

ரஹ்தாஃநற்பாக்கியமிக்கவள்رَغْدَاءْ

ரஹ்தாசெழிப்பானவள்رَغْدَة

ரஹீதாஅனுபவிப்பவள்رَغِيْدَة

ரிஃபாஅருட்கொடைرِفَاة

ரிஃபாஹாஅருட்கொடைرِفَاهَة

ரிஃப்ஆஉயர்வு, கண்ணியம்رِفَعَة

ரஃப்காமென்மைرَفْقَة

ரஃபீதாஉதவிசெய்பவள்رَفِيْدَة

ரஃபீஆஉயர்ந்தவள், கண்ணியமானவள்رَفِيْعَة

ரஃபீகாமென்மையானவள், தோழிرَفِيْقَة

ரிக்காமென்மை, உயர்வு, இன்பம்رِقَّة

ரகீபாகண்கானிப்பவள்رَقِيْبَة

ரகீகாமென்மைமிக்கவள்رَقِيْقَة

ரகீனாஉறுதிமிக்கவள், கம்பீரமானவள்رَكِيْنَة

ரம்ஷாஃஅழகிرَمْشَاءْ

ரம்சாஅடையாளம்رَمْزَة

ரமீஷாஅழகிرَمِيْشَة

ரனாஅழகாள் கவருபவள்رَنَا

ரன்தாநறுமணமிக்க ஓருவகை மரம்رَنْدَة

ரனீம்இனிமையான ஓசைرَنِيْم

ரஹ்வாஉயர்வான இடம்رَهْوَة

ரஹீதாமிருதுவானவள்رَهِيْدَة

ரஹீஃபாமென்மைமிக்கவள்رَهِيْفَة

ரவ்ஹிய்யாதென்றல், நிம்மதிرَوْحِيَّة

ரவ்துன்னிஸாபெண்களில் மென்மையானرَوْدُالنِّسَاءْ

கண்ணிப்பெண்

ரவ்ஸ்ஓரு வகைப் பூرَوْز

ரோஜாரோஜாرُوْزَا

ரோஷ்னீபிரகாசமானவள்رُوْشنِي

ரவ்ளாதோட்டம், பூங்காرَوْضَة

ரவ்ஆஅழகுرَوْعَة

ரவ்னக்அழகுرَوْنَقْ

ரய்ஹானாநறுமணமிக்க மலர்رَيْحَانَة

ரீமாஸ்அறிவாளிرِيْمَازْ

ரீமாவெண்ணிற மான்رِيْمَة

ரய்யாபசுமையானவள் ,மணமிக்கவள்رَيَّأ

ரய்யாபொங்கிவரும் ஊற்று

சாயிராசுற்றிப்பார்ப்பவள்زَائِرَة

 

 

 

 

 

சாஹிராமதிப்பிற்குரியவள்زَاخِرَة

சாகியாதூயவள்زَاكِيَة

சாஹிதாஉலக ஆசையில் பற்றற்றவள்,زَاهِدَة

வணக்கசாலிளி

சாஹிராஓளிபொருந்தியவள், அழகிزَاهِرَة

சாஹிமாநெருக்கமானவள்زَاهِمَة

சாஹிலாநிம்மதியுள்ளவள்زَاهِلَة

சாஹிமாநெருக்கமானவன்زَاهِمَة

சாஹியாஅழகிزَاهِيَة

சவாஹிர்மலர், பிரகாசமானவள்زَوَاهِرْ

சாவிலா(நன்மையை) நாடுபவள்زَاوِلَة

சைத்தூன்ஆலிவ் எண்ணெய் மரம்زَيْتُوْن

சப்பாஃமகத்துவமிக்கவள்زَبَّاءْ

சபர்ஜத்பவளம்زَبَرْجَدْ

சுஹ்ருஃப்அலங்காரம்زُخْرُفْ

சஈமாதலைவிزَعِيْمَة

சகிய்யாதூயவள்زَكِيَّة

சுல்ஃபாநெருக்கமானவள்زُلْفَي

சுலைஹா(நன்மையில்) முந்துபவள்زُلَيْخَا

சலீஹாமுந்திச்செல்பவள்زَلِيْخَة

சுமுர்ருத்பவளம்زُمُرُّدْ

சுமுர்ருதாபவளம்زُمُرُّدَة

சம்சம்அதிகமான நீர், மக்கத்து நீரூற்றுزَمْزَمْ

சன்பக்நறுமணமிக்க மலர்زَنْبَقْ

சன்பகாநறுமணமிக்க மலர்زَنْبَقَة

சுஹாபசுமை, அழகுزُهَا

சஹாதாபற்றற்றத்தன்மைزَهَادَة

சுஹ்திய்யாபற்றற்றவள், வணகக்கசாலிளிزُهْدِيَّة

சஹ்ராஃஓளிவீசுபவள்زَهْرَاءْ

சஹ்ராமலர்زَهْرَة

சஹீதாபற்றற்றவள், வணக்கசாலிளிزَهِيْدَة

சஹீராபிரகாசமானவள்زَهِيْرَة

சுஹைராசிறுமலர்زُهَيْرَة

சஹிய்யாபசுமையானவள்زَهِيَّة

சைய்னப்நறுமணம் கமிழம் ஓருவகை மரம்زَيْنَبْ

சீனாஅலங்காரம்زِيْنَة

சைனாஅலங்காரப் பொருள்,زَيْنَة

அழகானவள்

சாயிதாதலைவிسَائِدَة

சாயிராநிலைத்திருப்பவள்سَائِرَة

சாபிஹாமதிப்புமிக்கவள், பூரணமானவள்سَابِغَة

சாபிகா(நன்மையில்) முந்துபவள்سَابِقَة

சாபியாஅறிவாளிகளை கவர்பவள்سَابِيَة

சாதிராதன் மானத்தை காப்பவள்سَاتِرَة

சாஜிதாசிரம்பணிபவள், பணிவுள்ளவள்سَاجِدَة

சாஜியாஅமைதியானவள்سَاجِيَة

சாஹிராகவருபவள்سَاحِرَة

சாரிபாதெளிவானவள்سَارِبَة

சாராநிலைத்திருப்பவள்سَارَة

சாரியாதூண், கப்பல், மேகம்سَارِيَة

சாதிஆஓளிருபவள்سَاطِعَة

சாயிதாதலைவிسَاعِدَة

சாயிஃபாஉதவிசெய்பவள்سَاعِفَة

சாகினாஅமைதியானவள்سَاكِنَة

சாலிலிஃபாமுந்துபவள்سَالِفَة

சாலிலிமாநற்பாக்கியம் பெற்றவள்سَالِمَة

சாமிதாஅமைதியாக இருப்பவள்سَامِتَة

சாமிஹாதாராளத்தன்மையுள்ளவள்سَامِحَة

சாமிராஇரவில் உரையாடுபவள்سَامِرَة

சாமிஆகீழ்படிபவள்سَامِعَة

சாமிகாநீண்டவள்سَامِقَة

சாமியாஉயர்ந்தவள்سَامِيَة

சானிஹாவலது திசையில் வருபவள்سَانِحَة

சாஹிதா(வணங்குவதற்காக) இரவில்سَاهِدَة

விழிப்பவள்

சாஹிரா(வணங்குவதற்காக) இரவில்سَاهِرَة

விழிப்பவள்

சபீலாதெளிவானப் பாதைسَبِيْلَة

சஜாஅமைதியானவள்سَجَا

சஜாயாஇயற்கைسَجَايَا

சஜ்வாஅமைதியானவள்سَجْوَي

சஜீஆசீரானவள், அமைதியானவள்سَجِيْعَة

சஜிய்யாஇயற்கைسَجِيَّة

சஹாப்மேகம்سَحَابْ

சஹாபாமேகம்سَحَابَة

சஹர்வைகரைப்பொழுதிற்குسَحَرْ

முன்புள்ள நேரம்

சஹ்லாதூய்மை செய்பவள்سَخْلَة

சஹிய்யாகொடைவள்ளல்سَخِيَّة

சதஃபாபிரகாசமானவள்سَدَفَة

சதாமழைத்துளிسَدَي

சதீதாநேரான சிந்தனையுள்ளவள்سَدِيْدَة

சரீராஉள்ளம்سَرِيْرَة

சரீஆ(நன்மையில்) விரைபவள்سَرِيْعَة

சரீமா(அல்லாஹ்வை) நினைப்பவள்سَرِيْمَة

சரிய்யாமதிப்பிற்குரியவள்سَرِيَّة

சஆதாநற்பாக்கியம்سَعَادَة

சஃதாநற்பாக்கியமிக்கவள்سَعْدَة

சஃதாநற்பாக்கியமிக்கவள்سَعْدَي

சுஃதாநற்பாக்கியமிக்கவள்سُعْدَي

சஃதிய்யாநற்பாக்கியமிக்கவள்سَعْدِيَّة

சஃஃபாஉதவுபவள்سَعْفَة

சஊதாநற்பாக்கியமிக்கவள்سَعُوْدَة

சஈதாநற்பாக்கியமிக்கவள்سَعِيْدَة

சஃபீரா(நல்லதை) நாடுபவள்سَفِيْرَة

சஃபீனாகப்பல்سَفِيْنَة

சகீனாஅமைதிமிக்கவள்سَكِيْنَة

சுலாஃபாதூயபாணம்سُلاَفَة

சலாமுன்னிஸாபெண்களின் சாந்திسَلَامُ النِّسَاءْ

சலாமாசாந்திபெற்றவள்سَلَامَة

சுல்தானாஅதிகாரமுள்ளவள்سُلْطَانَة

சுல்ஃபாமுந்துபவள்سُلْفَة

சல்மாசாந்தியுள்ளவள்سَلْمَي

சலீதாஇலக்கியமாக பேசுபவள்سَلِيْطَة

சலீமாசாந்திமிக்கவள்سَلِيْمَة

சுலைமாசாந்திபெற்றவள், நேசமானவள்سُلَيْمَي

சமாஹாதாராளத்தன்மையுள்ளவள்سَمَاحَة

சம்ஹாகொடைவள்ளல்سَمْحَة

சிம்சிமாஓருவகைச் செடிسِمْسِمَة

சமீஹாகொடைவள்ளல்سَمِيْحَة

சமீதாவீரமுள்ளவள், அழகிسَمِيْدَة

சமீராசம்பவன் கூறுபவள்سَمِيْرَة

சமீஆஅதிகம் செவியுறுபவள்سَمِيْعَة

சுமைய்யாஉயர்வானவள்سُمَيَّة

சனாஃஓளி, உயர்வுسَنَاءْ

சும்புலாகதிர்سُنْبُلَة

சுன்துஸ்பட்டுسُنْدُسْ

சனீஹாமுத்து, பாக்கியமிக்கவள்سَنِيْحَة

சனிய்யாஉயர்வானவள், ஓளிவீசுபவள்سَنِيَّة

சுஹாநட்சத்திரம்سُهَا

சஹர்விழிப்புسَهَرْ

சஹ்லாமென்மையானவள்سَهْلَة

சுஹைராஅழகிسُهَيْرَة

சுஹைலாமென்மையானவள்سُهَيْلَة

சஹீமாபங்குள்ளவள், மதிப்புள்ளவள்سَهِيْمَة

சவ்தாபெரும்பொருள், மகத்துவமிக்கவள்سَوْدَة

சூசான்நறுமணச்செடிسُوْسَانْ

சூசன்நறுமணச்செடிسُوْسَنْ

சய்ஃபானாநீண்டவாள்سَيْفَانَة

சீமாஃஅடையாளம்سِيْمَاءْ

சய்யிதாதலைவிسَيِّدَة

ஷாதின்மான்குட்டிشَادِنْ

ஷாதியாகுரலழகி , பாடகிشَادِيَة

ஷாதியாநறுமணமிக்கவள், தூயவள்شَاذِيَة

ஷாராஅழகியத் தோற்றமுள்ளவள்شَارَة

ஷாரிபாபருகுபவள்شَارِبَة

ஷாரிஹாவிளக்கமளிப்பவள்شَارِِحَة

ஷாஃபிஆபரிந்துரைப்பவள்,இரக்கமுள்ளவள்شَافِعَة

ஷாஃபியாசிகிச்சை செய்பவள்شَافِيَة

ஷாகிராநன்றிசெலுத்துபவள்شَاكِرَة

ஷாமிஹாஉயர்ந்தவள்شَامِخَة

ஷாமிலா(நற்குணத்தை) பொதிந்தவள்شَامِلَة

ஷாஹாபுத்திசாலிலிشَاهَة

ஷாஹிதாதெளிவான பார்வை உள்ளவள்شَاهِدَة

ஷாஹிராஉண்மையை வெளிப்படுத்துபவள்.شَاهِرَة

ஷாஹிகாமிக உயர்ந்தவள்شَاهِقَة

ஷப்லாஃசிங்கத்தின் பெண்குட்டிشَبْلَاءْ

ஷபீஆமாபெரும் அறிவாளிشَبِيْعَة

ஷஜீஆவீரமுள்ளவள்شَجِيْعَة

ஷதாநறுமணம்شَذَا

ஷரஃபாகண்ணியமானவள்شَرَفَة

ஷரஃபிய்யாகண்ணியமானவள்شَرَفِيَّة

ஷரீஃபாகண்ணியமிக்கவள்شَرِيْفَة

ஷீரீன்இனிமையானவள்شِرِيْن

ஷுஃலாதீச்சுடர்شُعْلَة

ஷஃபகாஇரக்கமுள்ளவள்شَفَقَة

ஷஃபூஆபரிந்துரைப்பவள்شَفُوْعَة

ஷஃபீஆஇரக்கமுள்ளவள்شَفِيْعَة

ஷஃபீஃபாஅதிகம் நேசிப்பவள்شَفِيْفَة

ஷஃபீகாஇரக்கமுள்ளவள்شَفِيْقَة

ஷகீகாசகோதரி, பெரிய மழைشَقِيْقَة

ஷகீபாசகித்துக் கொள்பவள்شَكِيْبَة

ஷகீமாஉள்ள வலிலிமையுள்ளவள்شَكِيْمَة

ஷல்பிய்யாஅழகிشَلْبِيَّة

ஷலபிய்யாஅழகிشَلَبِيَّة

ஷமாயில்உயர்ந்த குணங்கள்شَمَائِلْ

ஷிமாகாசந்தோஷம் நிறைந்தவள்شِمَاقَة

ஷம்சுன்னிஸாபெண்களின் சூரியன்شَمْسُ النِّسَاءْ

ஷம்மாஃஉயர்வுள்ளவள்شَمَّاءْ

ஷஹீதாஉயிர்நீத்த தியாகிشَهِيْدَة

ஷஹீராபிரபல்லியமானவள்شَهِيْرَة

ஸாயிபாநேர்மையாளிصَائِبَة

ஸாயிமாநோன்பாளிصَائِمَة

ஸாபிஹாதெளிவானவள்صَابِحَة

ஸாபிராபொறுமையாளிصَابِِرَة

ஸாஹிபாதோழி, மனைவிصَاحِبَة

ஸாதிகாஉண்மையாளிصَادِقَة

ஸாரிமாவீரமானவள்صَارِمَة

ஸாஇதாமுன்னேறுபவள்صَاعِدَة

ஸாஃபியாதூயவள்صَافِيَة

ஸாகிபாநெருக்கமானவள்صَاقِبَة

ஸாலிலிஹாநல்லவள்صَالِحَة

ஸபாமென்மைக்காற்றுصَبَا

ஸபாபாநேசம், பிரியம்صَبَابَة

ஸபாஹாஅழகுصَبَاحَة

ஸூப்ஹிய்யாஓளிவீசும் முகமுடையவள்صُبْحِيَّة

ஸப்ரிய்யாபொறுமையாளிصَبْرِيَّة

ஸப்வாநேசம்صَبْوَة

ஸபூஹ்அழகிய முகமுள்ளவள்صَبُوْح

ஸபூஹாஅழகிய முகமுள்ளவள்صَبُوْحَة

ஸபூர்பொறுமையாலிصَبُوْر

ஸபூராபொறுமைசாலிصَبُوْرَة

ஸபீஹாஓளிபொருந்தியவள்صَبِيْحَة

ஸபீராபொறுமைவாய்ந்தவள்صَبِيْرَة

ஸஹ்வாதெளிவுصَحْوَة

ஸஹீஹாநலமுள்ளவள்صَحِيْحَة

ஸதூகாஉண்மை பேசுபவள்صَدُوْقَة

ஸித்தீகாஅதிகம் உண்மை பேசுபவள்صِدِّيْقَة

ஸதீகாதோழிصَدِيْقَة

ஸராஹாதெளிவானவள்صَرَاحَة

ஸஹீராசிறுமிصَغِيْرَة

ஸஃபாதூய்மை, தெளிவுصَفَاءْ

ஸிஃப்வாதூயவள்صِفْوَة

ஸஃப்வானாவலுவலுப்பான பாறைصَفْوَانَة

ஸஃபிய்யாநேசத்திற்குரியவள்,صَفِيَّة

தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டவள்

ஸல்ஹாநல்லவள்صَلْحَاءْ

ஸமீதாபூமியில் பதிந்த பாறைصَمِيْدَة

ஸமீமாதூயவள்

ஸமீமாதூயவள்صَمِيْمَة

ஸவ்லாவழுலிமையுள்ளவள்صَوْلَة

ஸீரான்கஸ்தூரிப்பைصِيْرَانْ

ளாஹிகாபுன்முறுபவள்ضَاحِكَة

ளாரிஆபனிவானவள்ضَارِعَة

ளாஃபிராஉதவிசெய்பவள்ضَافِرَة

ளாஃபியாஅனைத்தையும் பெற்றவள்ضَافِيَة

ளாமிராகுறுகிய இடையுடையவள்ضَامِرَة

ளாமினாபொறுப்பேற்பவள்ضَامِنَة

ளாவியாஓளிருபவள்ضَاوِيَة

ளஹ்ஹாக்காஎப்போழுதும் சிரிப்பவள்ضَحَّاكَة

ளஹூக்அதிகம் சிரிப்பவள்ضَحُوْك

ளிர்ஹாமாபெண் சிங்கம்ضِرْغَامَة

ளஃப்வாவிசாலம், பெரும்பொருள்ضَفْوَة

ளமீமாஇணைத்துக்கொள்ளப்படுபவள்ضَمِيْمَة

ளவ்உன்னிஸாபெண்களின் ஓளிضَوْءُ النِّسَاءْ

ளியாஃஒளிضِيَاءْ

ளய்ஹமாபெண் சிங்கம்ضَيْغَمَة

ளய்யிஃபாவிருந்தாளிضَيِّفَة

தாயிஆகட்டுப்பட்டவள்طَائِعَة

தாயிலாதலைவி, பணக்காரிطَائِلَة

தாலிலிபாஆர்வமுள்ளவள்طَالِبَة

தாலிஆபிரகாசமானவள்طَالِعَة

தாஹிராதூயவள்طَاهِرَة

தபீபாமருத்துவம் செய்பவள்طَبِيْبَة

தரீஃபாஅரிதானப்பழம்طَرِيْفَة

திஃப்லாஇளம்பெண்طِفْلَة

தலாலாஅழகிطَلَالَة

தலாவாஅழகுطَلَاوَة

தில்லாநறுமணமிக்கவாடைطِلَّة

திலாஇன்பம்طِلَي

தலீஹாஅருட்கொடை, அழகி ,நறுமணம்طَلِيْحَة

தஹராதூயவள்طَهُوْر

தஹீராதூயவள்طَهِيْرَة

தூபாநற்பாக்கியம்طُوْبَي

தீபாஇனிமைطِيْبَة

தய்யிபாஇனிமையானவள், சிறந்தவள்طَيِّبَة

ளாஃபிராவெற்றிபெறுபவள்ظَافِرَة

ளாஹிராவெளிப்படையானவள்,ظَاهِرَة

தெளிவானவள்

ளிபாஃமான்ظِبَاءْ

ளுபாவாளின் முனைظُبَي

ளப்யாமான்ظَبْيَة

ளரீஃபாஅழகி , நுட்பமானவள், புத்திசாலிலிظَرِيْفَة

ளஃபர்வெற்றிظَفَرْ

ளஃப்ராவெற்றி, உதவிظَفْرَة

ளிலால்நிழல்கள்ظِلَالْ

ளலீலாஅதிகமரம்கொண்ட தோட்டம்ظَلِيْلَة

ளஹீராஉதவுபவள்ظَهِيْرَة

ளவாஹிர்தெளிவானவள்ظَوَاهِرْ

ஆயிதாநோயாளியை நலம் விசாரிப்பவள்عَائِدَة

ஆயிதாஇறைவனிடம் ஓதுங்குபவள்عَائِذَة

ஆயிஷாஉயிருள்ளவள்عَائِشَة

ஆபிஸாவிளையாடுபவள்عَابِثَة

ஆபிதாவணக்கசாளிعَابِدَة

ஆபிதிய்யாஇறைவனுக்கு கீழ்படிபவள்عَابِدِيَّة

ஆபிராதீமைகளை கடந்தவள்عَابِرَة

ஆதிகாகண்ணியமானவள்,عَاتِكَة

வெண்மையானவள்

ஆதிமாபூரணமானவள்عَاتِمَة

ஆரிஃபாஅறிந்தவள்عَارِفَة

ஆசிமாஉறுதியுள்ளவள்عَازِمَة

ஆசிலாநற்காரியங்கள் செய்பவள்عَاسِلَة

ஆசிமாகாப்பவள், தீமையை விட்டுعَاصِمَة

விலகியவள்

ஆதிராநறுமணம் கமழ்பவள்عَاطِرة

ஆதிஃபாஇரக்கம்காட்டுபவள்عَاطِفَة

ஆஃபியாஆரோக்கியமானவள்عَافِيَة

ஆஃப்பாமன்னிப்பவள்عَافَّة

ஆஃபீன்தவறுகளை மன்னிப்பவள்عَافِيْن

ஆகிலாநல்லறிவு பெற்றவள்عَاقِلَة

ஆகிஃபாஇஸ்லாத்தை பற்றிப்பிடிப்பவள்عَاكِفَة

ஆலிமாஅறிந்தவள்عَالِمَة

ஆலியாஉயர்ந்தவள்عَالِيَة

ஆமிராநிர்வகிப்பவள்عَامِرَة

ஆமிலாமுயற்சிப்பவள்عَامِلَة

ஆஹிதாஓப்பந்தத்தை பாதுகாப்பவள்عَاهِدَة

அப்பாதாஅதிகம் வணங்குபவள்عَبَّادَة

அப்தாஅடிமைعَبْدَة

அப்ததுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அடிமைعَبْدَةُالله

இப்ராபடிப்பபினைعِبْرَة

அப்லாவெண்பாறைعَبْلَا

அப்லாபூரணமாக படைக்கப்பட்டவள்عَبْلَة

உபைதாசிறுஅடிமைعُبَيْدَة

அபீர்நல்ல மணம்عَبِيْر

இத்ராநறுமனப்பொடிعِتْرَة

அதீதாஆயத்தமானவள்عَتِيْدَة

அதீகாசுதந்திரமாக விடப்பட்டவள்عَتِيْقَة

அஜாயிப்அற்புதங்கள்عَجَائِبْ

அஜீபாஆச்சரியமானவள்عَجِيْبَة

அத்லாஃநீதமானவள்عَدْلَاءْ

அத்லாநீதமானவள்عَدْلَة

அதீலாநிகரானவள்عَدِيْلَة

அத்பாஇனிமையானவள்عَذْبَة

அத்ராகண்ணிப்பெண்عَذْرَاءْ

உதைபாஇனிமையானவள்عُذَيْبَة

அர்ஷ்சிம்மாசனம்عَرْش

அர்ஷிய்யாசிம்மாசத்திற்கு உரியவள்عَرْشِيَّة

இர்ஃபானாகல்விக்கடல்عِرْفَانَة

அரூப்மகிழ்ச்சிமிக்கவள்,عَرُوْب

அதிகம் நேசிப்பவள்

அரூபாமகிழ்ச்சிமிக்கவள்,عَرُوْبَة

அதிகம் நேசிப்பவள்

உர்வாவிலையுயர்ந்த பொருள்عُرْوَة

அரூஃபாஅறிவாலிعَرُوْفَة

அரீஃபாஞானமுள்ளவள்عَرِيْفَة

அஸ்ஸாமான்குட்டிعَزَّة

இஸ்ஸாகண்ணியம்عِزَّة

இஸ்ஸாகண்ணியமானவள்عِزَّي

அசீசாகண்ணியமானவள், மிகைத்தவள்عَزِيْزَة

அசீமாஉறுதியுள்ளவள்عَزِيْمَة

அசூல்நற்செயல்களை புரிபவள்عَسُوْل

அஸாஃபீர்குருவிகள்عَصَافِيْر

உஸ்ஃபூராபாடும் குருவிعُصْفُوْرَة

அஸ்மாமதிப்புமிக்கவள்,عَصْمَاءْ

பாதுகாப்புமிக்கவள்

இஸ்மாபாதுகாப்பு, குற்றங்களைعِصْمَة

விட்டு விலகியவள்

அதாஃபாநற்குணமுள்ளவள்عَطَافَة

அதாயாஅன்பளிப்புகள்عَطَايَا

இத்ர்நறுமணம்عِطْر

இத்ரிய்யாநறுமணம்عِطْرِيَّة

இத்ஃபாஇரக்கமுள்ளவள்عِطْفَة

அத்வாநெருக்கமானவள்عَطْوَة

அதூஃப்இரக்கமுள்ளவள்عَطُوْف

அதூஃபாஇரக்கமுள்ளவள்عَطُوْفَة

அதீஃபாஇரக்கமானவள்عَطِيْفَة

அதிய்யாஅன்பளிப்புعَطِيَّة

உள்மாமகத்தானவள்عُظْمَي

அளீமாமகத்தானவள்عَظِيْمَة

அஃபாதாராளமானவள்عَفَا

அஃபாஃப்ஓழுக்கமானவள்عَفَافْ

அஃப்ராஃவெண்மையானவள்عَفْرَاءْ

அஃப்பானாமன்னிப்பவள்عِفَّّانَة

இஃப்பாஓழுக்கமானவள்عِفَّة

அஃபீஃபாஓழுக்கமுள்ளவள், பத்தினிعَفِيْفَة

அகீலாஅறிவாளிعَقِيْلَة

அலாமாஅடையாளம்عَلَامَة

இல்ஃபாஓருவகை மரம்عِلْفَة

அல்லாமாஅதிகம் அறிந்தவள்عَلَّامَة

அல்வாஉயர்ந்தவள்عَلْوَة

அல்யாஉயர்ந்தவள்عَلْيَاءْ

அலீமாஅதிகம் அறிந்தவள்عَلِيْمَة

அலிய்யாஉயர்ந்தவள்عَلِيَّة

உலய்யாஉயர்ந்தவள்عُلَيَّة

அம்ராகிரீடம்عَمْرَة

அமீதாதலைவிعَمِيْدَة

அமீராநீண்டவாழ்வுள்ளவள்عَمِيْرَة

அமீமாபூரணமானவள்عَمِيْمَة

அனாதில்பாடும்பறவைعَنَادِلْ

இனாயாமுக்கியத்துவம் வாய்ந்தவள்عِنَايَة

இன்தலாபறவையின் பாடல்عِنْدَلَة

இன்தலீப்பாடும் பறவைعِنْدَلِيْب

அன்காநீண்டகழுத்துள்ளவள்عَنْقَاءْ

உனைசாநீர்பாறை, வெள்ளாட்டின் குட்டிعُنَيْزَة

அவானாநீண்ட பேரித்தமரம்عَوَانَة

ஈதாபெருநாள்عِيْدَة

ஈஷாவாழ்க்கைعِيْشَة

அய்ஃபாஉயர்ந்தவள்عَيْفَاءْ

அய்னாஃகண்ணழகிعَيْنَاءْ

அய்யூஷ்நீண்டநாள் வாழ்பவள்عَيُّوْش

ஹயிசாஉதவுபவள்غَائِثَة

ஹாதாமென்மையானவள்غَادَة

ஹாதினாமெல்லியவள்غَادِنَة

ஹாதீன்மெல்லியவள்غَادِيْن

ஹாசியா(அல்லாஹ்விற்காக) போராடுபவள்غَازِيَة

ஹாஃபிராமண்ணிப்பவள்غَافِرَة

ஹாலிபாவெல்பவள் மிகைப்பவள்غَالِبَة

ஹாலியாவிலைமதிப்புள்ளவள்غَالِيَة

ஹானிமாவெற்றிபெறுபவள்غَانِمَة

ஹானியாஅழகில் மிகைத்தவள், பாடகிغَانِيَة

ஹாயாநோக்கம், இலக்குغَايَة

ஹிப்தாசந்தோஷம்غِبْطَة

ஹதீர்சிறு நதிغَدِيْر

ஹர்ராவெண்மையானவள்,غَرَّاءْ

கண்ணியமானவள்

ஹூர்ராவெண்மைغُرَّة

ஹூசாலாசூரியன், பெண்மான்غُزَالَة

ஹலாஉயர்ந்தவள்غَلَا

ஹல்ஃபாஃபசுமையானவள்غَلْفَاءْ

ஹல்வாஆரம்ப வாலிபம்غَلْوَاءْ

ஹமாமாமேகம்غََمَامَة

ஹம்ராபெரும்பொருள்غَمْرَة

ஹினாஃஇசை, பாடல்غِنَاءْ

ஹனீமாபோரில் கிடைத்தப் பொருள்غَنِيْمَة

ஹனிய்யாபணம்படைத்தவள்,غَنِيَّة

தேவையற்றவள்

ஹய்சாமழைغَيْثَاءْ

ஹய்தாஃமென்மையானவள்غَيْدَاءْ

ஃபாயிதாபிரயோஜனமானவள்فَائِدَة

ஃபாயிசாவெல்பவள்فَائِزَة

ஃபாயிகாமிகைத்தவள்فَائِقَة

ஃபாதிஹாவெல்பவள்فَاتِحَة

ஃபாதிகாதுணிவுள்ளவள், வீரமுள்ளவள்فَاتِكَة

ஃபாதின்அழகில் மேலோங்கியவள்فَاتِنْ

ஃபாதினாகவருபவள்فَاتِنَة

ஃபாஹிராவிலைமதிப்புள்ளவள்فَاخِرَة

ஃபாதியாகாப்பாற்றுபவள்فَادِيَة

ஃபாரிஸாவீரமானவள், குதிரை சவாரியில்فَارِسَة

திறமைமிக்கவள்

ஃபாரிஆஅழகியத் தோற்றம் உள்ளவள்فَارِعَة

ஃபாரிகா(உண்மையயும் பொய்யையும்)فَارِقَة

பிரிப்பவள்

ஃபாரிஹாஅழகிفَارِهَة

ஃபாளிலாசிறப்புள்ளவள்فَاضِلَة

ஃபாத்திமாபால்குடிமறக்கடிப்பவள்,فَاطِمَة

அற்பத்திலிருந்து மனதைக் காப்பவள்

ஃபாதினாபுத்திசாலிفَاطِنَة

ஃபாகிராசிந்திப்பவள்فَاكِرَة

ஃபாகிஹாகனி, மகிழ்ச்சிமிக்கவள்فَاكِهَة

ஃபாலிஹாவெற்றிபெறுபவள்فَالِحَة

ஃபாஹிராபெரும்பொருள்فَاهِرَة

ஃபாஹிமாவிளங்கிக்கொள்பவள்فَاهِمَة

ஃபாஹியாஅறிவாளி, இலக்கியமாகفَاهِيَة

பேசுபவள்

ஃபதாவாலிபப்பெண்فَتَاة

ஃபத்தாஹாஅதிகம் வெல்பவள்فَتَّاحَة

ஃபத்தானாஅதிக அழகுள்ளவள்فَتَّانَة

ஃபத்ஹிய்யாவெற்றிபெறுபவள்فَتْحِيَّة

ஃபித்னாஅழகால் மக்களை சோதிப்பவள்فِتْنَة

ஃபுதூன்ஆச்சரியம்فُتُوْن

ஃபதீஹாவெற்றிகொள்பவள்فَتِيْحَة

ஃபதிய்யாவாலிபப்பெண், ஓருவகை மலர்فَتِيَّة

ஃபஜர்அதிகாலைப்பொழுதுفَجَرْ

ஃஹீலாகண்ணியமிக்கவள்فَحِيْلَة

ஃபஹ்ரிய்யாபெருமைக்குரியவள்فَخْرِيَّة

ஃபத்வாகாப்பவள்فَدْوَي

ஃபதாகாப்பவள்فَدَي

ஃபுராத்இனிமையான நீர், கடல்فُرَات

ஃபரஹ்சந்தோஷம்فَرَحْ

ஃபர்ஹானாமகிழ்பவள்فَرْحَانَة

ஃபர்ஹாமகிழ்பவள்فَرْحَة

ஃபர்ஹாமகிழ்பவள்فَرْحَي

ஃபிர்தவ்ஸ்உயர்ந்த சொர்க்கம்فِرْدَوْس

ஃபர்ஹானாமகிழ்ச்சிமிக்கவள்فَرْحَانَة

ஃபர்ராஜாகவலையை அகற்றுபவள்فَرَّاجَة

ஃபர்யால்கழுத்தழகிفَرْيَالْ

ஃபுரைஹாமகிழ்பவள்فُرَيْحَة

ஃபரீஹாமகிழ்பவள்فَرِيْحَة

ஃபரீதாநிகரில்லாதவள்فَرِيْدَة

ஃபரீசாபகுத்தறிபவள்فَرِيْزَة

ஃபரீஆஉயர்ந்தவள்فَرِيْعَة

ஃபஸாஹாஇலக்கியநயம்فَصَاحَة

ஃபஸீஹாஇலக்கியமாக பேசுபவள்,فَصِيْحَة

தெளிவானவள்

ஃபளாலாசிறப்பிற்குரியவள்فَضَالَة

ஃபிள்ளாவெள்ளிفِضَّة

ஃபள்ல்சிறப்புفَضْل

ஃபளீலாசிறப்புமிக்கவள்فَضِيْلَة

ஃபிதானாபுத்திசாலிفِطَانَة

ஃபித்னாபுத்திசாலிفِطْنَة

ஃபதீனாபுத்திசாலிفَطِيْنَة

ஃபிக்ராசிந்தனை , அறிவுفِكْرَة

ஃபிக்ரிய்யாசிந்திப்பவள்فِكْرِيَّة

ஃபல்லாமணமிக்க மலர்فَلَّة

ஃபல்வாசிறிய பெண் குதிரைفَلْوَة

ஃபஹ்தாபெண்சிறுத்தைفَهْدَة

ஃபிஹ்மிய்யாஅதிகம் விளங்குபவள்فِهْمِيَّة

ஃபஹீமாநன்கு விளங்குபவள்فَهِيْمَة

ஃபவ்ச்வெற்றிفَوْز

ஃபவ்சாஉதவிفَوْزَة

ஃபவ்சிய்யாவெற்றிபெறுபவள்فَوْزِيَّة

ஃபவ்கிய்யாஆதிக்கமுள்ளவள்فَوْقِيَّة

ஃபய்ஹாஃமணம்கமழும் தோட்டம்فَيْحَاءْ

ஃபய்ரோஸ்மதிப்புமிக்க கல், பவளம்فَيْرُوْز

ஃபய்ரோஸாமதிப்புமிக்க கல், பவளம்فَيْرُوْزَة

ஃபய்யாஹாசங்கைக்குரியவள்فَيَّأحَة

ஃபய்யாளாசங்கைக்குரியவள்فَيَّاضَة

காயிதாதலைவிقَائِدَة

காசிமாஅள்ளிக் கொடுப்பவள்قَاثِمَة

காதிராஆற்றல் உள்ளவள்قَادِرَة

காதிரிய்யாவலிமைமிக்கவள்قَادِرِيَّة

காரிபாநெருங்கியவள்قَارِبَة

காரிஃபாநெருக்கமானவள்قَارِفَة

காசிராபொறுமைசாலிقَاسِرَة

காஸிதா(அல்லாஹ்வை) நாடிடுபவள்قَاصِدَة

காளியாநீதிபதிقَاضِيَة

கானிதாதொழுபவள்,قَانِتَةஇறைவனுக்கு கீழ்படிபவள்

கானிஆஉள்ளதைவைத்து திருப்திقَانِعَة

கொள்பவள்

கத்ரிய்யாவிதியை நம்பியவள்قَدْرِيَّة

குத்ஸிய்யாதூய்மையானவள்قُدْسِيَّة

குத்வாமுன்மாதிரிقُدْوَة

கதீராவலிமைமிக்கவள்قَدِيْرَة

குர்ராகண்குளிர்ச்சிقُرَّة

கரீபாநெருங்கியவள்قَرِيْبَة

கரீராஇனிமையானவாழ்வுள்ளவள்قَرِيْرَة

கிஸ்மாபங்கு, முகஅழகிقِسْمَة

கஸீதாபாமாலைقَصِيْدَة

கதருன்னதாமழைத்துளிقَطَرُالنَّدَي

கம்ராஃபௌர்ணமி நிலவு,قَمْرَاءْ

வெண்மையானவள்

கமருன்னிஸாபெண்களின் சந்திரன்قَمَرُالنِّسَاءْ

காயினாபடைக்கப்பட்டவள்كَائِنَة

காபிராபெரியவள், மகத்தானவள்كَابِرَة

காத்ரீன்தூய்மை, தெளிவுكَاتْرِيْن

காதிமாஇரகசியத்தை மறைப்பவள்كَاتِمَة

காரிபாநெருக்கமானவள்كَارِبَة

காரிஸாஉபதேசம் செய்பவள்كَارِزَة

காரிமாகொடைவள்ளல்كَارِمَة

காசிபா(நன்மையை) சம்பாரிப்பவள்كَاسِبَة

காஷிஃபாதெளிவாக்குபவள்كَاشِفَة

காளிமாகோபத்தை அடக்குபவள்كَاظِمَة

காஃபிலாபொறுப்பேற்றவள்كَافِلَة

காஃபியாபிறர் தேவை அற்றவள்كَافِيَة

காமிலாபூரணமானவள்كَامِلَة

காமியாபாதுகாப்பவள்كَامِيَة

காமீலியாஅழகுத்தாவரம்كَامِيْلِيَا

குப்ராபெரியவள், மகத்தானவள்كُبْرَي

கபீராபெரியவள், மகத்தானவள்كَبِيْرَة

கஹ்லாசுர்மா இடப்பட்ட கண்உள்ளவள்كَحْلَاءْ

கஹீலாசுர்மா இடப்பட்ட கண்உள்ளவள்كَحِيْلَة

கராயிஸ்அருட்கொடைكَرَايِسْ

கர்வான்அழகிய குரலுள்ளப் பறவைكَرْوَانْ

கரீமாசங்கைமிக்கவள், கொடைவள்ளல்كَرِيْمَة

கல்சம்அழகிய முகச்சாடையுள்ளவள்كَلْثَمْ

குல்சூம்கண்ணத்தில்சதை உள்ளவள்كُلْثُوْم

கமீலாபூரணமானவள்,كَمِيْلَة

பூரணகுணமுள்ளவள்

கனார்அழகிய குரலுள்ளப் பறவைكَنَارْ

கவாகிப்நட்சத்திரங்கள்كَوَاكِبْ

கவ்சர்சொர்கத்து நதிكَوْثَرْ

கவ்கபுன்னிஸாபெண்களின் நட்சத்திரம்كَوْكَبُ النِّساءْ

லாயிகாதகுதியுள்ளவள்لَائِقَة

லாசிமாநேசிப்பவள்لَاثِمَة

லுஃலுஃமுத்துلُؤْلُؤْ

லுஃலுஆமுத்துلُؤْلُؤَة

லயீகாதகுதியுள்ளவள்لَئِيْقَة

லாதினாஅழகிய குணமுள்ளلَادِنَة

கண்ணிப்பெண்

லஆலீமுத்துக்கள்لآلِيْ

லாமிஆமின்னுபவள்لَامِعَة

லுபாப்சிறந்தவள்لُبَابْ

லுபாபாஅழகிلُبَابَة

லுப்னாஓருவகை மரம்لُبْنَي

லப்வாபெண்சிங்கம்لَبْوَة

லபீபாஅறிவாலிلَبِيْبَة

லபீகாஅறிவாலிلَبِيْقَة

லஜீனாவெள்ளிلَجِيْنَة

லுஜைனாவெள்ளிلُجَيْنَة

லதீதாசுவையானவள்لَذِيْذَة

லசீராஅறிவாலிلَزِيْرَة

லதாஃபாமென்மைلَطَافَة

லுத்ஃபிய்யாமென்மையானவள்لُطْفِيّة

லதீஃபாஇரக்குமுள்ளவள்لَطِيْفَة

லம்ஹாவிரைவானப் பார்வைلَمْحَة

லம்ஆன்மின்னுபவள்لَمْعَانْ

லம்ஆஓளிلَمْعَة

லமீஸ்மென்மையானவள்لَمِيْس

லமீஆமின்னுபவள்لَمِيْعَة

லமீகாசுர்மா இடப்பட்ட கண்ணைப்لَمِيْكَة

போன்ற கண் கொண்டவன்

லயானாசெழிப்பான வாழ்வுள்ளவள்لَيَانَة

லைசாஃவீரமானவள்لَيْثَاءْ

லீஸாஅல்லாஹ்வினால்لِيْزَا

நேசிக்கப்படுபவள்

லைசாஃஅழகிய குணமுள்ளவள்لَيْسَاءْ

லய்லாஇரவுلَيْلَة

லய்யாஃபசுமையான மரம்لَيَّاءْ

முஃனிஸாநிம்மதியானவள்مُؤْنِسَة

முஅய்யதாஉதவப்படுபவள்مُؤَيَّدَة

மாயிலாஉதவிசெய்பவள்مَائِلَة

மாதிஆநற்குணங்களில் பூரணமானவள்مَاتِعَة

மாதிகாகண்ணியமானவள்,பூரணமானவள்مَاتِقَة

மாஜிதாகண்ணியமுள்ளவள்مَاجِدَة

மாதிஹாஇறைவனைப் புகழ்பவள்مَادِحَة

மாதிஹாகண்ணியமானவள்مَادِخَة

மாரிய்யாவெண்மையானவள்مَارِيَّة

மாசியாஉயர்ந்தவள்مَازِيَة

மாசினாஓளிபொருந்திய முகமுடையவள்مَازِنَة

மாஸாவிலைமதிப்புள்ள சுரங்கம்مَاسَة

மாஸிஃபாதூயவள், கண்ணியமானவள்مَاصِفَة

மாலிகாஅரசிمَالِكَة

மலிகாஅரசிمَلِكَة

மஃமூனாநம்பிக்கைக்குரியவள்مَأْمُوْنَة

மானிஆதீமையைத் தடுப்பவள்مَانِعَة

மாஹிராதிறமைசாளிمَاهِرَة

முபாரகாபாக்கியமிக்கவள்مُبَارَكَة

மப்ரூகாபாக்கியமிக்கவள்مَبْرُوْكَة

முபஷ்ஷிராநற்செய்தி கூறுபவள்مُبَشِّرَة

முபல்லிஹாமார்க்கத்தை எத்திவைப்பவள்مُبَلِّغَة

முபீனாதெளிவானவள்مُبِيْنَة

முபய்யினாதெளிவுபடுத்துபவள்مُبَيِّنَة

முஜாஹிதாஉண்மைக்காகப் போராடுபவள்مُجَاهِدَة

முஜீபா(உண்மைக்கு) பதிலளிப்பவள்مُجِيْبَة

மஜீதாமரியாதைக்குரியவள்مَجِيْدَة

முஜீராஅடைக்களம் அளிப்பவள்,مُجِيْرَة

உதவிசெய்பவள்

மஹாசின்அழகுمَحَاسِنْ

முஹிப்பாநேசிப்பவள்مُحِبَّة

மஹ்பூபாபாசத்திற்குரியவள்مَحْبُوْبَة

மஹ்ஜூபாபாதுகாக்கப்பட்டவள்مَحْجُوْبَة

மஹ்ரூஸாபாதுகாக்கப்பட்டவள்مَحْرُوْسَة

முஹ்சினாநல்லவற்றை செய்பவள்مُحْسِنَة

மஹ்ளூளாஅந்தஸ்துள்ளவள்مَحْظُوْظَة

மஹ்ஃபூளாபாதுகாக்கப்பட்டவள்مَحْفُوْظَة

மஹ்மூதாபுகழப்பட்டவள்مَحْمُوْدَة

முஹ்தாராதேர்வுசெய்யப்பட்டவள்مُخْتَارَة

மஹ்தூமாதலைவிمَخْدُوْمَة

முஹ்லிஸாமனத்தூய்மையுள்ளவள்مُخْلِصَة

முதாஃபிஆபாதுகாப்பவள்مُدَافِعَة

மதீஹாபுகழப்பட்டவள்مَدِيْحَة

மதீதாநீண்ட ஆயுள் உள்ளவள்مَدِيْدَة

முராதாவிருப்பத்திற்குரியவள்مُرَادَة

மர்தாதலைவிمَرْتَا

மர்ஜானாமுத்துمَرْجَانَة

மரஹ்கடும் சந்தோஷம்مَرَحْ

மர்ஹாகடும் சந்தோஷம்مَرْحَة

மர்சூக்காசெல்வம் வழங்கப்பட்டவள்مَرْزُوْقَة

மர்சிய்யாஉயர்ந்த உறுதியான மலைمَرْسِيَّة

முர்ஷிதாநேர்வழிகாட்டுபவள்مُرْشِدَة

மர்ளிய்யாஇறைவனால் பொருந்திக்مَرْضِيَّة

கொள்ளப்பட்டவள்

மர்இய்யாபாதுகாக்கப்பட்டவள்مَرْعِيَّة

மர்ஹூபாபாசத்திற்குரியவள்مَرْغُوْبَة

மர்யம்உயர்ந்தவள், கடலரசிمَريَمْ

மரீஹாமகிழ்ச்சிமிக்கவள்مَرِيْحَة

முஸ்தஹிராமின்னுபவள்مُزْدَهِرَة

முச்னாவெண்மேகம்مُزْنَة

முசைனாவெண்மேகம்مُزَيْنَة

மஸ்யூனாஅழகிمَزْيُوْنَة

முஸ்தயீனாஅல்லாஹ்விடம் உதவிதேடுபவள்مُسْتَعِيْنَة

மஸ்தூராபத்தினி, காக்கப்பட்டவள்مَسْتُوْرَة

முசிர்ராமகிழ்ச்சியுள்ளவள்مُسِرَّة

மசர்ராமகிழ்ச்சிمَسَرَّة

மஸ்ரூராமகிழ்ச்சியுள்ளவள்مَسْرُوْرَة

மஸ்ஊதாநற்பாக்கியமுள்ளவள்مَسْعُوْدَة

மிஸ்காகஸ்தூரிمِسْكَة

மஷாயில்ஓளிவிளக்குمَشَاعِلْ

முஷ்ரிஃபாகண்ணியப்படுத்துபவள்مُشْرِفَة

முஷ்ரிகாஓளிருபவள்مُشْرِقَة

மிஷ்காத்ஓளிவிளக்குمِشْكَاة

மஷ்கூராநன்றிசெலுத்தப்படுபவள்مَشْكُوْرَة

மஷ்ஹூராபிரபலியமானவள்مَشْهُوْرَة

முஷீராஅறிவிப்பவள், உபதேசிப்பவள்مُشِيْرَة

மஸாபீஹ்ஓளிவிளக்குمَصَابِيْح

மிஸ்பாஹ்ஓளிவிளக்குمِصْبَاحْ

முஸத்திகாஉண்மைபடுத்துபவள்مُصَدِّقَة

மசூனாபாதுகாக்கப்பட்டவள்مَصُوْنَة

முளீஆஓளிருபவள்مُضِيْئَة

முதஹ்ஹராதூய்மையானவள்مُطَهَّرَة

முதஹ்ஹிராதூய்மை செய்பவள்مُطَهِّرَة

முதீஆகட்டுப்படுபவள்مُطِيْعَة

முஆதாபாதுகாக்கப்பட்டவள்مُعَاذَة

மஃரூஃபாபிரபலியமானவள்مَعْرُوْفَة

முஅஸ்ஸஸாகண்ணியம்செய்யப்படுபவள்مُعَزَّزَة

மஃசூசாகண்ணியமானவள்,مَعْزُوْزَة

வலிமைமிக்கவள்

மஃஷகாவிரும்பப்படுபவள்مَعْشُوْقَة

மஃசூமாபாதுகாக்கப்பட்டவள்مَعْصُوْمَة

முஃலமாமகத்தானவள்مُعْظَمَة

மஊனாஉதவப்படுபவள்مَعُوْنَة

முஈனாஉதவுபவள்مُعِيْنَة

முஃப்ளிலாநன்மை செய்பவள்مُفْضِلَة

முஃப்லிஹாவெற்றிபெறுபவள்مُفْلِحَة

முஃபீதாபலன்மிக்கவள்مُفِيْدَة

மக்பூலாஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவள்مَقْبُوْلَة

முகத்தஸாதூய்மையானவள்مُقَدَّسَة

மக்ஸூதாநாடப்படுபவள்مَقْصُوْدَة

மகாரிம்நற்செயல்களைக் கொண்டவள்مَكَارِمْ

முக்ரமாசங்கைசெய்யப்படுபவள்مُكْرَمَة

மலாஹாஅழகுمَلَاحَة

மல்தாஃமெல்லியவள்مَلْدَاءْ

மல்ஸாஃமென்மையானவள்مَلْسَاءْ

மலிகாஆட்சியுள்ளவள், அரசிمَلِكَة

மலீஹாமுக அழகிمَلِيْحَة

முலைகாஆட்சியுள்ளவள்مُلَيْكَة

மும்தாசாதனித்தன்மை பெற்றவள்,مُمْتَازَة

மேலோங்கியவள்

மம்தூஹாபுகழப்படுபவள்مَمْدُوْحَة

மனார்வழிகாட்டும் ஓளிمَنَارْ

மன்சூராமணமுள்ளச் செடிمَنْثُوْرَة

மனிஹாஅன்பளிப்புمَنِحَة

முனஸ்ஸஹாதூயவள்مُنَزَّهَة

முனஸ்ஸிஹாதூய்மை செய்பவள்مُنَزِّهَة

முன்ஷிதாகவிதை பாடகிمُنْشِدَة

மன்ஷூதாநாடப்படுபவள்مَنْشُوْدَة

முன்ஸிஃபாநீதமானவள்مُنْصِفَة

மன்சூராஉதவிசெய்யப்படுபவள்مَنْصُوْرَة

மன்ளூராஅந்தஸ்துள்ளவள்مَنْظُوْرَة

மன்ஹஜ்தெளிவானப்பாதைمَنْهَجْ

முனவ்வராஓளியுள்ளவள்مُنَوَّرَة

முனீபாதிருந்துபவள்مُنِيْبَة

முனீராஓளிவீசுபவள்مُنِيْرَة

மனீஆபாதுகாப்பவள்مَنِيْعَة

முனீஃபாஉயர்ந்தவள்مُنِيْفَة

மஹ்திய்யாநேர்வழிகாட்டப்பட்டவள்مَهْدِيَّة

மஹ்லாஃநன்மையில் முந்துபவள்مَهْلَاءْ

மஹீபாசங்கைக்குரியவள்مَهِيْبَة

மஹீராபெரும் கொடைவள்ளல்مَهِيْرَة

முவாஃபிகாஓத்துப்போபவள்مُوَافِقَة

மவத்தாபிரியம்مَوَدَّة

முவஃப்பகாவெற்றிபெற்றவள்,مُوَفَّقَة

கிருபை வழங்கப்பட்டவள்

மவ்ஹிபாஅன்பளிப்புمَوْهِبَة

மவ்ஹூபாஅன்பளிப்புمَوْهُوْبَة

மய்சாஃமெல்லியவள்مَيْثَاءْ

மீசம்அழகுمِيْسَمْ

மய்சூராஇலகுவானவள்مَيْسُوْرَة

மீலியாநற்குணமுள்ளவள், நட்சத்திரம்مِيْلِيَا

மய்மூனாபாக்கியமுள்ளவள்مَيْمُوْنَة

நாயிஃபாஉயர்ந்தவள்نَائِفَة

நாயிலாகொடைவள்ளல்,نَائَلَة

(நாடியதை) அடைபவள்

நாபிஹாமிகைத்தவள், மேலோங்கியவள்نَابِغَة

நாபிஹாவிழிப்புணர்வுள்ளவள்نَابِهَة

நாஜிஹாஈடேற்றம் அடைபவள்نَاجِحَة

நாஜிதாவெற்றிபெற்றவள்نَاجِدَة

நாஜிலாஉயர்ந்த வம்சத்தை சார்ந்தவள்نَاجِلَة

நாஜிமாஉதிப்பவள்,வெளிப்படையானவள்نَاجِمَة

நாஜியாசாந்திபெற்றவள்,வெற்றிபெறுபவள்نَاجِيَة

நாஹிலாஉபதேசிப்பவள்نَاخِلَة

நாதியாஆசைنَادِيَا

நாதியாகொடைவள்ளல்نَادِيَة

நாஷிஆமுன்னேறுபவள்نَاشِئَة

நாஷிதா(நன்மையை) தேடுபவள்نَاشِدَة

நாஷிதாஉற்சாகமானவள்نَاشِطَة

நாஷிகாநல்லப் பெண்மனிنَاشِكَة

நாஷிஹாவழிகாட்டிنَاصِحَة

நாஸிராஉதவுபவள்نَاصِرَة

நாஸிஆதூயவள்نَاصِعَة

நாஸிஃபாநீதமானவள்نَاصِفَة

நாளிரா(நன்மையை) எதிர்பார்ப்பவள்نَاظِرَة

நாஇமாமென்மையானவள்,نَاعِمَة

செழிப்பானவள்

நாஹியாமென்மையாக பேசுபவள்نَاغِيَة

நாஃபிஜாமழைதரும் மேகம், கஸ்தூரிப்பைنَافِجَة

நஃபிஹாஅன்பளிப்பவள்نَافِحَة

நஃபிதாஅதிகாரமுள்ளவள்نَافِذَة

நாஃபிஆபிரயோஜனமானவள்نَافِعَة

நாஃபியா(தீமைசெய்ய) மறுப்பவள்نَافِيَة

நாமியாமுன்னேறுபவள்نَامِيَة

நாஹிதாபெண்சிங்கம்نَاهِدَة

நாஹிசாகூட்டத்தின் தலைவிنَاهِزَة

நாஹிளாதயாராக இருப்பவள்نَاهِضَة

நாஹியா(தீமையை) தடுப்பவள்نَاهِيَة

நாயிஃபாஉயர்ந்தவள்نَايِفَة

நபாலாஅறிவு, புத்திنَبَالَة

நபாஹாபுத்திசாலிنَبَاهَة

நிப்ராஸ்விளக்குنِبْرَاسْ

நபீலாகண்ணியமானவள், அறிவாலிنَبِيْلَة

நபீஹாபுத்திக்கூர்மையுள்ளவள்نَبِيْهَة

நஜாபாஅறிவுنَجَابَة

நஜாவெற்றிنَجَاة

நஜாஹ்வெற்றிنَجَاحْ

நஜ்லாஃவிசாலமான கண்கள் உடையவள்نَجْلَاءْ

நஜ்மாநட்சத்திரம்نَجْمَة

நஜ்வான்வெற்றிنَجْوَانْ

நஜ்வாஇரகசியம்نَجْوَي

நஜீபாபுத்திக்கூர்மையானவள்نَجِيْبَة

நஜீஹாவெற்றிபெற்றவள்نَجِيْحَة

நஜீதாஉதவிசெய்பவள்نَجِيْدَة

நுஜைமாசிறு நட்சத்திரம்نُجَيْمَة

நத்ராதங்கத்துண்டுنَدْرَة

நத்யாகொடைவள்ளல்نَدْيَة

நதீதாநிகரானவள்نَدِيْدَة

நதீமாதோழிنَدِيْمَة

நர்ஜஸ்மணமுள்ளச்செடிنَرْجَسْ

நர்தீன்மணமுள்ளச்செடிنَرْدِيْن

நர்மீன்மலர்نَرْمِيْن

நசாஹாதூயவள், பத்தினிنَزَاهَة

நசீஹாமதிப்புமிக்கவள்,ஓழுக்கமுள்ளவள்نَزِيْهَة

நஸ்ரீன்ஓருவகை மலர்نَسْرِيْن

நஸிமாதென்றல்نَسِمَة

நஸீபாஉறவுக்காரிنَسِيْبَة

நஸீகாதூய வெள்ளிنَسِيْكَة

நஸீம்தென்றல்نَسِيْم

நுசைமாசிறு தென்றல்نُسَيْمَة

நஷாமாவலிமைமிக்கவள்نَشَامَة

நஷ்வாசந்தோஷமுள்ளவள்نَشْوَة

நஷீதாநாடப்படுபவள்نَشِيْدَة

நஷீராபிரபலியமானவள்نَشِيْرَة

நஷீதாஉற்சாகமானவள்نَشِيْطَة

நஷீமாவீரமானவள்نَشِيْمَة

நஸீஹாஉபதேசிப்பவள்,نَصِيَحَة

நல்லதுநிப்பவள்

நஸீராஉதவுபவள்نََصِيْرَة

நுளார்தங்கம்نُضَارْ

நள்ராபசுமை, அழகுنَضْرَة

நளீராமென்மையானவள்,நுட்பமானவள்,نَضِيْرَة

பசுமையானவள்

நளீராநிகரானவள்نَظِيْرَة

நளீஃபாதூயவள்نَظِيْفَة

நிஅம்அருட்கொடைنِعَمْ

நஃமாசெழிப்பானவாழ்வுள்ளவள்نَعْمَة

நுஃமாசெழிப்பானவாழ்வுள்ளவள்نُعْمَي

நஃநாஃமணமுள்ளச்செடிنَعْنَاعْ

நஃநாஆமணமுள்ளச்செடிنَعْنَاعَة

நயீமாஅனுபவிப்பவள், நிம்மதியானவள்نَعِيْمَة

நஃப்ஹாநறுமணம், அருட்கொடைنَفْحَة

நஃப்சிய்யாவிலைமதிப்புமிக்கவள்نَفْسِيَّة

நஃபீஸாவிலைமதிப்புள்ளவள்نَفِيْسَة

நஃபீஆபிரயோஜனமிக்கவள்نَفِيْعَة

நஃபீலா(அல்லாஹ்வின்) அன்பளிப்புنَفِيْلَة

நகிய்யாதூயவள்نَقِيَّة

நஹ்ருன்னிஸாபெண்களின் நதிنَهْرُالنِّسَاءْ

நஹ்ளாவலிமைنَهْضَة

நுஹாஅறிவுنُهَي

நவால்அருட்கொடைنَوَالْ

நூராஓளிவீசும் முகமுள்ளவள்نُوْرَا

நூருன்னிஸாபெண்களின் ஓளிنُوْرُالنِّسَاءْ

நவ்ராமலர்ந்த மலர்نَوْرَة

நூராஒளிنُوْرَة

நூரிய்யாஓளிவீசுபவள்نًُوْرِيَّة

நவ்ஃபாஉயர்ந்தவள்نَوْفَة

நவ்வார்ஓளிவீசுபவள்نَوَّارْ

நய்யிராஓளிவீசுபவள்نَيِّرَة

ஹாயிலாரம்யமானவள், உயர்ந்தவள்هَائِلَة

ஹாயிமாநேசிப்பவள்هَائَِمَة

ஹாதிஃபாஇரக்கமுள்ளவள்هَاتِفَة

ஹாஜிர்இஸ்மாயில் நபியின் தாய்هَاجِرْ

ஹாதியாநேர்வழிகாட்டிهَادِيَة

ஹாசிஜாபாடகி , மகிழ்ச்சியானவள்هَازِجَة

ஹாமிஸாமெதுவாகப் பேசுபவள்هَامِسَة

ஹாம்மாமுக்கியமானவள்هَامَّة

ஹானிஆமகிழ்ச்சிமிக்கவள்هَانِئَة

ஹானிம்தலைவிهَانِمْ

ஹானியாநற்பாக்கியம்பெற்றவள்هَانِيَة

ஹிபாஅன்பளிப்புهِبَة

ஹிபதுல்லாஹ்அல்லாஹ்வின் அன்பளிப்புهِبَةُالله

ஹதூன்மழைهَتُوْن

ஹிதாயாநேர்வழிهِدَايَة

ஹூதாநேர்வழிهُدَي

ஹதீல்புறாவின் சப்தம்هَدِيْل

ஹதிய்யாஅன்பளிப்புهَدِيَّة

ஹத்பாசீர்திருத்தம்செய்பவள்هَذْبَة

ஹஃபூஃப்புன்முறுபவள்هَفُوْف

ஹிலால்பிறைهِلَالْ

ஹிம்மாஉறுதியுடையவள்هِمَّة

ஹனாஃநற்பாக்கியம்هَنَاءْ

ஹனிய்யாஇன்பமானவள்هَنِيَّة

ஹவாயாவிருப்பம், ஆசைهَوَايَا

ஹூதாஉயர்ந்தவள்هُوْدَة

ஹவ்னாநிதானமுள்ளவள்هَوْنَة

ஹூவைதாஉயர்ந்தவள்هُوَيْدَة

ஹய்பானாமகத்துவமிக்கவள்هَيْبَانَة

ஹைபாகம்பீரம்هَيْبَة

ஹைஃபாகுறுகிய இடையுள்ளவள்هَيْفَاءْ

ஹய்லானாஓளியால் நிரம்பியவள்هَيْلَانَة

ஹைலமான்அதிகமான நன்மைهَيْلَمَانْ

ஹைமானாகடுமையாக நேசிப்பவள்هَيْمَانَة

ஹயூபாகம்பீரமானவள்هَيُوْبَة

ஹய்யாஅழகியத் தோற்றமுள்ளவள்هَيَّاءْ

விஆம்சாந்திوِئَامْ

வாயிலா(இறைவனிடம்) ஓதுங்குபவள்وَائِلَة

வாசிகாஉறுதியுள்ளவள்وَاثِقَة

வாசிலாவெற்றியின்பால் விரைபவள்وَاثِلَة

வாஜிதாநாடியதை அடைபவள்,وَاجِدَة

பாசமுள்ளவள்

வாஹாபசுமையான பூமிوَاحَة

வாதிஆநிம்மதியானவள்وَادِعَة

வாரிஃபாபசுமையானவள்وَارِفَة

வாசிஆ(தீமையை) தடுப்பவள்وَازِعَة

வாசிஆவிசாலமானவள்وَاسِعَة

வாசிஃபாஉயர்ந்தவள்وَاسِفَة

வாஸிபாவிசாலமானவள்وَاصِبَة

வாஸிஃபாவர்ணிப்பவள்وَاصِفَة

வாஸிலாதன்ஆசைகளை அடைபவள்وَاصِلَة

உறவைப் பேணுபவள்

வாளிஹாதெளிவானவள்وَاضِحَة

வாயிலாஉபதேசம் செய்பவள்وَاعِظَة

வாஃபிதா(நற்காரியத்திற்கு)وَافِدَة

வருகைத்தருபவள்

வாஃபிராஅதிக நலனைக் கொண்டவள்وَافِرَة

வாஃபியாவாக்கை நிறைவேற்றுபவள்,وَافِيَة

பூரணமானவள்

வாலிஹாஅதிகம் நேசிப்பவள்وَالِهَة

வானிசாகண்குளிர்ச்சியுள்ளவள்,وَانِسَة

அமைதியானவள்

வாஹிபாகொடைவள்ளல்وَاهِبَة

வஜ்த்கடும்பிரியம்وَجْد

வஜ்னாகண்ணம்وَجْنَة

வஜீசாவட்டுச்சுருக்கமானவள்وَجِيْزَة

வஜீஹாஉயர்ந்த அந்தஸ்துள்ளவள்وَجِيْهَة

வஹீதாதனித்தவள்وَحِيْدَة

விதாத்நேசம்وِدَادْ

வதீதா(அல்லாஹ்வை) நேசிப்பவள்وَدِيْدَة

வதீஆநிம்மதியுள்ளவள்وَدِيْعَة

வர்த்சிங்கம், மலர்وَرْد

வர்தாமலர்وَرْدَة

வர்திய்யாமலரைப்போன்றவள்وَرْدِيَّة

வரீஃபாபசுமையானவள்,وَرِيْفَة

மென்மையானவள்

வசீமாஅன்பளிப்புوَزِيْمَة

வஸாதாநடுநிலையானவள்وَسَاطَة

வஸாமாஅழகின் அடையாளம்وَسَامَة

வஸ்மாஃஅழகிய முகமுள்ளவள்وَسْمَاءْ

வஸீலாஉதவிச்சாதனம்وَسِيْلَة

வஸீமாஅழகிய முகமுள்ளவள்وَسِيْمَة

வஷ்மாமழைத்துளிوَشْمَة

வஸ்ஃபா(உயர்ந்தத்) தன்மைوَصْفَة

வஸ்ஃபிய்யாஅழகால் வர்ணிக்கப்பட்டவள்وَصْفِيَّة

வஸீஃபாதொண்டுசெய்பவள்وَصِيْفَة

வளாஆபேரழகிوَضَاءَة

விளாஹ்தெளிவு, வெண்மைوِضَاحْ

வள்ஹாஃதெளிவானவள்وَضْحَاءْ

வளிஹாதெளிவானவள்وَضِحَة

வள்ளாஃஅழகிய முகமுள்ளவள்وَضَّاءْ

வள்ளாஹாஅழகிய முகமுள்ளவள்وَضَّاحَة

வளூஹ்தெளிவானவள்وَضُوْح

வளீஆஓளிருபவள்وَضِيْئَة

வத்ஃபாஃஅதிக புருவமுடியுள்ளவள்وَطْفَاءْ

வஃத்வாக்குوَعْد

வஃபீகாஓத்துப்போபவள்وَفِيْقَة

வஃபிய்யாவாக்கை நிறைவேற்றுபவள்وَفِيَّة

வகீதாஅதிக உறுதியுள்ளவள்وَكِيْدَة

வலஃகடும்பிரியம்وَلَعْ

வல்ஹானாகடுமையாக நேசிப்பவள்وَلْهَانَة

வல்ஹாகடுமையாக நேசிப்பவள்وَلْهَي

வலூஃகடும்பிரியம்وَلُوْع

வனிய்யாமுத்துوَنِيًَّة

வஹீபாஅன்பளிப்புوَهِيْبَة

வஹிய்யாமுத்துوَهِيَّة

யாசிராஇலகுவானவள்يَاسِرَة

யாஸ்மீன்மலர்يَاسْمِيْن

யாஸ்மீனாமலர்يَاسْمِيْنَة

யாஃபிஆஉயர்வானவள்يَافِعَة

யாகூத்பவளம்يَاقُوْت

யாகூதாபவளம்يَاقُوْتَة

யாமினாபாக்கியமிக்கவள்يَامِنَة

யானிஆஅதிக சிவப்பானவள் ,மின்னுபவள்يَانِعَة

யுஸ்ராபணக்காரி, இலகுவானவள்يُسْرَي

யசீராஇலகுவானவள்يَسِيْرَة

யக்ளானாகாப்பவள்يَقْظَانَة

யக்ளாகாப்பவள்يَقْظَي

யமாமாஓருவகைப் பறவைيَمَامَة

யும்ன்பாக்கியம்يُمْن

யும்னாபாக்கியமுள்ளவள்يُمْنَي

 Download this Book in PDF

Published on: March 16, 2010, 12:54 AM Views: 9050

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top