சுன்னத் ஜமாஅத் நூல்களில் மடமை

சுன்னத் ஜமாஅத் நூல்களில் மடமை

முழுமையாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மூன்றாவது தலைப்பு 3.    பி.ஜே. தர்ஜுமாவின் அசிங்கங்கள்

(23,24.09.2010 சனி,ஞாயிறு)

சுன்னத் ஜமாஅத் ஐக்கியப் பேரவையின் நிலைபாடு :
பி.ஜே. அவர்கள் எழுதிய குர்ஆன் தர்ஜமாவிலும் அவரைச் சார்ந்த தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் மற்ற நூல்களிலும் குர்ஆனில் இல்லாத ஆபாசமான கருத்துக்களும் அசிங்கங்களும் குர்ஆன் ஹதீஸுக்கு மற்றமான கருத்துக்களும் இடம்பெற்றுள்ளது.

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் நிலைபாடு :
பி.ஜே.யின் தர்ஜுமாவிலும் தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் நூல்களிலும் ஆபாசமோ அசிங்கங்களோ குர்ஆன் ஹதீஸுக்கு மாற்றமான கருத்துக்களோ இல்லை என்பதும் ஷேக் அப்துல்லாஹ் ஜமாலி மற்றும் அவரால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டவர்களின் தப்ஸீர் நூல்களிலும், பேச்சுக்களிலும் எழுத்துக்களிலும் தாம் ஆபாசங்கள், அசிங்கங்கள், புளுகுமூட்டைகள், மூடத்தனங்கள், கயமைகள், கட்டுக்கதைகள் ஆகியவை உள்ளன என்பதும் அவை இஸ்லாத்திற்கு புறம்பானவை என்பதும் தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தின் நிலைப்பாடு.

 

பாகம் - 1Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம் - 2
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம் - 3
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம் - 4
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம் - 5
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம் - 6
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம் - 7
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம் - 8
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம் - 9
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 



வீடியோவிவாதங்கள்பரலேவிகள்சுன்னத் ஜமாத் நூல்கள்ஆபாசங்கள்புரட்டுகள்மடமைகள்புளுகு மூட்ட

Published on: October 28, 2010, 10:26 AM Views: 14721

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top