குர்ஆன் இறை வேதமா?

குர்ஆன் இறை வேதமா?

முஹம்மது நபி தனது அனுபவ அறிவைக் கொண்டு குர் ஆனை தானே உருவாக்கி இறைவேதம் என்று வாதிட்டாரா? அல்லது அல்லாஹ்வின் புறத்தில் இருந்து வழங்கப்பட்டதா என்ற தலைப்பில் நாத்திகர்களுடன் விவாதம்

பாகம்-1
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-2

Play Without Downloading Download To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-3

Play Without Downloading Download To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-4

Play Without Downloading Download To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-5

Play Without Downloading Download To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோவீடியோவிவாதங்கள்நாத்திகர்கள்குர் ஆன்இறைவேதம்அறிவியல் சான்றுகள்

Published on: October 13, 2009, 8:39 PM Views: 13222

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top