முஜாஹித் பேட்டி

முஜாஹித் பேட்டி நான்கு பாகங்கள். பீஜேயின் தமிழாக்கம் பற்றியும், பிரச்சாரம் பற்றியும் முஜீப் மற்றும் பலர் செய்து வரும் விமர்சனங்களைத் தொகுத்து வந்து முஜாஹித் என்பவர் பீஜேயிடம் அவற்றைக் கேள்விகளாகக் கேட்டார். அதற்கு பீஜே அளித்த பதில்கள்.
பாகம்-1


Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம்-2

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோவீடியோவிவாதங்கள்சலபிகள்முஜாகித்கேள்விகள்பதில்கள்

Published on: September 3, 2009, 2:46 AM Views: 5327

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top