மன்சூருக்கு மறுப்பு

மன்சூருக்கு மறுப்பு. பீஜேயின் தமிழாக்கம் பற்றி இலங்கை உஸ்தாத் மன்சூர் என்பவர் செய்த விமர்சனங்களுக்கு மறுப்பும் விளக்கமும். ஏழு பாகங்கள்.
பாகம்-1

Play Without Downloading Download To your computer

 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம்-2

Play Without Downloading  Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம்-3

Play Without Downloading  Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம்-4

Play Without Downloading  Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம்-5

Play Without Downloading  Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம்-6

Play Without Downloading  Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம்-7

Play Without Downloading  Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோவீடியோவிவாதங்கள்சலபிகள்மன்சூர்பி.ஜே. தமிழாக்கம்விமர்சனம்மறுப்பு

Published on: September 3, 2009, 2:32 AM Views: 3916

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top