ஜகாத் விவாதம்

நூர் முஹமதுடன் விவாதம். ஒரு தடவை ஜகாத் கொடுக்கப்பட்ட பொருளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் ஜகாத கொடுக்க வேண்டுமா? என்று வாதிடுவோரை பகரங்க விவாதத்தின் மூலம் நிரூபிக்குமாறு கோரிக்கை வைத்து வந்தோம். விவாதம் நடத்தி தங்கள் நிலையை நிரூபிக்க யாரும் முன்வரவில்லை. நூர் முஹம்மது பாக்கவி மட்டுமே விவாதம் நடத்த முன் வந்தார். அவருக்கு பக்க பலமாக ஜாக், உமர் ஷரீஃப் உள்ளிட்ட பலர் இருந்தும் ஜகாத் கொடுக்கப்பட்ட் பொருளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நிரூபிக்க இயலவில்லை.

ஜகாத் விவாதம்-1

Play Without Downloading Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
ஜகாத் விவாதம்-2
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ 

ஜகாத் விவாதம்-3
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-4 

Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-5 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-6
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-7 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-8 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-9 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-10 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-11 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-12 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-13 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-14 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-15 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-16 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

ஜகாத் விவாதம்-17 
Play Without Downloading  Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

Published on: September 8, 2009, 7:06 PM Views: 4949

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top