இறைவன் இருக்கின்றானா

இறைவன் இருக்கின்றானா

கடந்த 11/10/2009- 12/10/2009 அன்று நாத்திகர்களுக்கும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தினருக்கும் இடையே மூன்று தலைப்புகளில் விவாதம் நடைபெற்றது. அதில் முதல் தலைப்பு இறைவன் இருக்கின்றானா? இப்பேரண்டம் தானாக உருவானதா? இறைவனால் படைக்கப்பட்டதா? என்பதாகும். இத்தலைப்பின் கீழ் நடை பெற்ற விவாதம்

பாகம்-1
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
  பாகம்-2
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
  பாகம்-3
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
  பாகம்-4
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
  பாகம்-5
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
  பாகம்-6
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
  பாகம்-7
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம்-8
]
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோவீடியோவிவாதங்கள்நாத்திகர்கள்இறைவன் இருக்கின்றானாபேரண்டம்டார்வின் தத்துவம்

Published on: October 14, 2009, 4:55 PM Views: 30606

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top