பைபிள் இறை வேதமா? சென்னை விவாதம்

சென்னை தி நகரில் பைபிள் இறைவேதமா என்ற தலைப்பில் 2012 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 21 மற்றும் 22 ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்ற விவாதம்.
பாகம் - 1

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ
பாகம் - 2

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 3
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 4
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 5
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 6
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 7
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 8
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 9
Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோவீடியோவிவாதங்கள்கிறிஸ்தவர்கள்பைபிள் இறைவேதமாபொய்கள்ஆபாசங்கள்முரண்பாடுகள்மாறுதல்கள்

Published on: January 24, 2012, 10:46 PM Views: 26924

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top