விவாதம்: இறைவனுக்கு உருவம் உண்டா

சென்னையில் கடந்த 17-7-2010 மற்றும் 18-7-2010 ஆகிய தேதிகளில் சுன்னத் ஜமாஅத் ஐக்கிய பேரவையுடன் இறைவனுக்கு உருவம் உண்டா என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற விவாதம்.

சென்னை விவாதத்தின் பின்னனி என்ன? முழுமையானவிபரங்கள்:
விவாத ஒப்பந்தத்தை காணஇங்கே கிளிக்செய்யவும்

பாகம் -1

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -2

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -3

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -4

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -5

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -6

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -7

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -8

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -9

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -10

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -11

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -12

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -13

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

 பாகம் -14

Play Without DownloadingDownload To your computer
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோவீடியோவிவாதங்கள்பரலேவிகள்இறைவன்உருவம்காண முடியுமாமறுமை

Published on: July 22, 2010, 5:02 AM Views: 16655

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top