சூனியக்காரர்களுக்கு சூடான பதில்!

சூனியக்காரர்களுக்கு சூடான பதில்!

சூனியத்தின் மூலம் மனிதர்களுக்கு நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியும் என்று நம்புவது இணைவைப்பு என்ற நமது வாதத்திற்கு பதிலளிக்க திராணியற்ற சூனியக்காரக் கூட்டம் அதை நியாயப்படுத்த சில குறுக்கு கேள்விகளை கேட்டுள்ளது. அத்தகையோரின் முதுகெலும்பை முறிக்கும் பதிலடி!

பாகம் - 1

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 2

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோவீடியோசிறிய உரைகள்சூனியம்நபிகள் நாயகம்மன பாதிப்புவானவர்கள்பித்தலாட்டம்

Published on: July 11, 2013, 8:27 PM Views: 18776

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top