புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்களுக்கு பயன்படும் உரைகள்

புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்களுக்கு பயன்படும் உரைகள்

March 14, 2014, 6:48 PM

ஏகத்துவ கொள்கையை புதிதாக ஏற்றவர்களுக்கு பயன்படும் உரைகள்

ஏகத்துவ கொள்கையை புதிதாக ஏற்றவர்களுக்கு பயன்படும் உரைகள்

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அமைப்பு பற்றி

March 14, 2014, 6:46 PM

வஹியோடு விளையாடும் வழிகேடர்கள்

இஸ்மாயில் ஸலபியின் பித்தலாட்டத்தையும்,  அன்சார் மவ்லவியின் அறிவின்மையையும் விளக்கி பதிலடி கொடுக்கும் பதில்கள்:

வஹியோடு விளையாடும் வழிகேடர்கள்

பாகம் - 1

Play Without Downloading Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 2

Play Without Downloading Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 3

Play Without Downloading Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 4

Play Without Downloading Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 5

Play Without Downloading Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

October 13, 2013, 2:39 PM

சூனியக்காரர்களுக்கு சூடான பதில்!


சூனியக்காரர்களுக்கு சூடான பதில்!

சூனியத்தின் மூலம் மனிதர்களுக்கு நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியும் என்று நம்புவது இணைவைப்பு என்ற நமது வாதத்திற்கு பதிலளிக்க திராணியற்ற சூனியக்காரக் கூட்டம் அதை நியாயப்படுத்த சில குறுக்கு கேள்விகளை கேட்டுள்ளது. அத்தகையோரின் முதுகெலும்பை முறிக்கும் பதிலடி!

பாகம் - 1

Play Without Downloading Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

பாகம் - 2


Play Without Downloading Download To your computer
 
மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

July 11, 2013, 8:27 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top