இஸ்லாத்தை ஏற்காதவர் பிரார்த்தனை செய்தால் அது ஏற்றுக் கொள்ளப்படுமா ?

இஸ்லாத்தை ஏற்காதவர் பிரார்த்தனை செய்தால் அது ஏற்றுக் கொள்ளப்படுமா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 7, 2013, 5:38 PM

தலாக் விடப்பட்ட ஒரு பெண் தன் வேளைக்காக இத்தா இருக்க முடியாத சூழ்நிலையில் என்ன பரிகாரம் செய்வது?

தலாக் விடப்பட்ட ஒரு பெண்  தன் வேளைக்காக இத்தா இருக்க முடியாத சூழ்நிலையில் என்ன பரிகாரம் செய்வது?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 7, 2013, 5:32 PM

இரவுத் தொழுகையில் கேட்கப்படும் துஆ ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என்பதால் அதை ஆர்வமூட்டலாமா ?

இரவுத் தொழுகையில் கேட்கப்படும் துஆ ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என்பதால் அதை ஆர்வமூட்டலாமா ?

 

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 7, 2013, 5:30 PM

சுன்னத் தொழுகை எத்தனை ரக்ஆத்களாக தொழ வேண்டும்

சுன்னத் தொழுகைகளை இரண்டு இரண்டு ரக்அத்களாக தொழவேண்டுமா? அல்லது நான்கு நான்கு ரக்அத்களாக தொழவேண்டுமா?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 7, 2013, 5:26 PM

பேங்கில் தரும் வட்டியை ஏழைகளுக்கு கொடுக்கலாமா

BANK-ல் தரப்படும் வட்டியை வாங்கி பிற மக்களுக்கு கொடுக்கலாமா SHARE MARKET-ல் செர்வதற்க்கு வட்டிதான் காரனமா? விளக்கம் தரவும்

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:48 PM

தாய்மொழியில் துஆ செய்வது சிறந்ததா?

அர்த்தம் தெரியாமல் துஆ செய்வது சிறந்ததா? அல்லது அர்த்தம் தெரிந்து தாய்மொழியில் துஆ செய்வது சிறந்ததா?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:45 PM

ஜகாத் கொடுத்த பணத்தில் பொருள் வாங்கினால் அதற்கு ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா ?

என்னிடம் 10 லட்சம் பணம் இருக்கிறது அதற்கு ஜக்காத் கொடுத்து விட்டேன் அந்த பணத்தை வைத்து ஒரு வீடு வாங்கி அதன் மூலம் வருமானம் வந்தால் அதற்க்கு ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டுமா? சில பேர் சம்பளம் வந்தவுடன் ஜக்காத் கொடுத்த பிறகு தான் செலவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அந்த பணத்தில் வேறு பொருள் வாங்கினால் அதற்கு ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:43 PM

தங்கத்தின் மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது அதிகரிக்கும் அளவுக்கு ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டுமா?

ஒரு பொருளுக்கு ஒரு முறை ஜக்காத் கொடுத்தால் பொதும் என்று எந்த அடிப்படையில் கூறுகிறார்கள் அதோடு தங்கத்திற்க்கு ஒரு முறை கொடுத்த பிறகு தங்கத்தின் மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது அதிகரிக்கும் அளவுக்கு ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டுமா?

 

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:41 PM

ராஜபக்ஷே வை ஆதரிக்காமல் இருக்கலாமே என்பது என்ன கருத்து?

இலங்கை முஸ்லிம்களை விடுதலைபுலிகள் கொன்று குவித்திருந்தாலும் அதே செயலை தான் ராஜபக்ஷே விடுதலைபுலிகள் மீது செய்துள்ளார்கள். ஆகையால் விடுதலைபுலிகளை எதிர்ப்பதை தள்ளிவைத்து விட்டு ராஜபக்ஷே வை ஆதரிக்காமல் இருக்கலாமே என்பது என்ன கருத்து? விளக்கம் தரவும்

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:37 PM

சிறிது ஆல்க்கஹால் கலந்துள்ள பொருளை பயன்படுத்தலாமா?

Chees-ல் சிரிதளவு ஹராமான பொருட்கள் கலந்தால் அதை சாப்பிடலாம் என்று சில மார்க்க அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் விளக்கம் தரவும் அது போல் சிறிது ஆல்க்கஹால் கலந்துள்ள பொருளை பயன்படுத்தலாமா?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:28 PM

பண்றி கொலுப்பு கழந்தவைகளை பயன்படுத்தலாமா

 

மாமிசம் இல்லாத பொருட்களிலும் சர்ச்சை வருகிறது.  உதாரனமாக Plastic-யில் பண்றி கொலுப்பு கலந்து இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். இதை கண்டுபிடிப்பதற்க்கு நிறைய நேரம் செலவிட வேண்டி உள்ளது இதை அறிய நேரம் ஒதுக்க வேண்டுமா?

 

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:25 PM

TAPE RECORD-ல் போட்டு விட்டு இயந்திரத்தில் அறுப்பது கூடுமா?

 

இரத்தத்தை வடியவிடவேண்டும் என்பது ஹலாலுக்குறிய ஒன்றாகும். அப்படி இருக்கையில் துப்பாக்கியால் சுடும் போதும் , அம்பு எரியும் போதும் இரத்தம் வடியாமல் உரைந்து விடும், இதற்க்கு விளக்கம் தரவும் அதோடு TAPE RECORD-ல் போட்டு விட்டு இயந்திரத்தில் அறுப்பது கூடுமா?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:23 PM

எந்த பெயரும் சொல்லப்படாத உணவை சாப்பிடலாமா

 

அமெரிக்காவில் உணவு விற்பனை செய்யும் இடங்களில் அல்லாஹ்வின் பெயரை சொல்லி அறுக்கப்படாத உணவுகளை விற்பனை செய்கின்றனர். அதை உண்பது தவரில்லை என்று சொல்கின்றனர். எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறார்கள் என்றால் அல்லாஹ் அல்லாதவர் பெயரை சொன்னால் தான் சப்பிடுவது தவறு எந்த பெயரையும் குறிப்பிடாமல் அறுத்த உணவை சாப்பிடலாம் என்று சொல்லுகின்றனர்...இது சரியா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:20 PM

அலுவலக வாகனத்தை வேறு வேலைக்கு தெரியாமல் பயன்படுத்தலாமா

 

ஒரு அலுவலகத்தில் பணியாற்றக்கூடியவருக்கு அலுவலக வேலைக்காக வழங்கப்பட்டுள்ள வாகனத்தை தனது சொந்த வேலைக்கோ அல்லது மற்ற வேலைக்கோ பயன்படுத்தலாமா? 

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

November 30, 2013, 7:29 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top