சுன்னத் தொழுகை எத்தனை ரக்ஆத்களாக தொழ வேண்டும்

சுன்னத் தொழுகைகளை இரண்டு இரண்டு ரக்அத்களாக தொழவேண்டுமா? அல்லது நான்கு நான்கு ரக்அத்களாக தொழவேண்டுமா?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 7, 2013, 5:26 PM

பேங்கில் தரும் வட்டியை ஏழைகளுக்கு கொடுக்கலாமா

BANK-ல் தரப்படும் வட்டியை வாங்கி பிற மக்களுக்கு கொடுக்கலாமா SHARE MARKET-ல் செர்வதற்க்கு வட்டிதான் காரனமா? விளக்கம் தரவும்

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:48 PM

தாய்மொழியில் துஆ செய்வது சிறந்ததா?

அர்த்தம் தெரியாமல் துஆ செய்வது சிறந்ததா? அல்லது அர்த்தம் தெரிந்து தாய்மொழியில் துஆ செய்வது சிறந்ததா?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:45 PM

ஜகாத் கொடுக்கப்பட்ட பணத்தில் வாங்கும் பொருளுக்கு ஜகாத்?

என்னிடம் 10 லட்சம் பணம் இருக்கிறது அதற்கு ஜக்காத் கொடுத்து விட்டேன் அந்த பணத்தை வைத்து ஒரு வீடு வாங்கி அதன் மூலம் வருமானம் வந்தால் அதற்க்கு ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டுமா? சில பேர் சம்பளம் வந்தவுடன் ஜக்காத் கொடுத்த பிறகு தான் செலவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அந்த பணத்தில் வேறு பொருள் வாங்கினால் அதற்கு ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 3, 2013, 6:43 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top