இலங்கை விவாதம்

மத்ஹபுகளப் பின்பற்றுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் இலங்கை தலை நகர் கொழும்புவில் தவ்ஹீத் உலமாக்களுக்கும் தவ்ஹீதுக்கு எதிரானவர்களுக்கும் நடை பெற்ற விவாதம். 18 பாகங்கள் அடங்கிய ஆடியோ உரையைக் கேட்கவும் பதிவிறக்கம் செய்யவும் இங்கே கிளிக் செய்யவும்

 

இலங்கை விவாதம் பாகம்-1
Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-2
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-3
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-4
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-5
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-6
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-7
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-8
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-9
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-10
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-11
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-12
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-13
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-14
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-15
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-16
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-17
 Download Play
இலங்கை விவாதம் பாகம்-18
 Download Play

Published on: August 29, 2009, 2:37 AM Views: 1834

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top