பைஅத் செய்யாதவன் காபிரா

 பைஅத் செய்யாதவன் காபிரா

Play Download 

Play Download 


தன்னிடம் பையத் செய்யாதவர்கள் காஃபிர்கள் என்று கூறி சமுதாயத்தை வழிகெடுக்க முய்ன்ற உமர் என்ற வழிகேடனுடன் நடந்த விவாதம் முழுமையாகக் கிடைக்கவில்லை. பிற்பகுதி மட்டுமே கிடைத்தது. அதை வெளியிட்டுள்ளோம். பீஜே கேட்கும் கேள்விக்கு நான் பதிலளித்தால் நான் மாட்டிக் கொள்வேன் உமர் கூறி தனது தோல்வியை ஒப்புக் கொண்டதால் அவர்டன் போய் சேர்ந்தவர்கள் அவரை விட்டு வெளியெறினார்கள். மற்ற பாகம் வைத்திருப்பவர்கள் அனுப்பி வைத்தால் அதை வெளியிடுவோம். இது பற்றி விவரம் அறிய பின்வரும் இணைப்பை பார்வையிடவும்.

உமர் அலியுடன் விவாதம் ஏன்
உமர் அலியுடன் விவாதம் 1993

உமர் அலியுடன் முபாஹலா நடைபெற்றதா?
உமர் அலி விவாதத்தின் விளைவுஆடியோவிவாதங்கள்உமர் அலிபைஅத்காஃபிர்

Published on: March 10, 2010, 10:40 AM Views: 3769

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top