9. திருக்குர்ஆன் வழிகெடுக்காது

9. திருக்குர்ஆன் வழிகெடுக்காது

rnrn

இவ்வசனத்தில் (2:26) "இதன் மூலம் வழிகெடுப்பான்'' என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சிலர் "இவ்வேதத்தின் மூலம்'' என்று இதற்குப் பொருள் கொண்டுள்ளனர். இது அறியாமையாகும்.

தொடர்ந்து படிக்க June 11, 2015, 1:13 AM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top