512. திருடனின் கையை எந்த அளவு வெட்ட வேண்டும்?

512. திருடனின் கையை எந்த அளவு வெட்ட வேண்டும்?

திருடுவோரின் கைகள் வெட்டப்பட வேண்டும் என்று இவ்வசனத்தில் (5:38) சொல்லப்படுகிறது. மணிக்கட்டு வரைக்குமா? முழங்கை வரைக்குமா? தோள்புஜம் வரைக்குமா? என்று விளக்கப்படவில்லை.

தொடர்ந்து படிக்க October 12, 2016, 12:16 AM

511. அர்ஷில் அமர்ந்தான் என்று கூறலாமா?

511. அர்ஷில் அமர்ந்தான் என்று கூறலாமா?

இவ்வசனங்களில் (7:54, 10:3, 13:2, 20:5, 25:59, 32:4, 57:4) அல்லாஹ் அர்ஷின் மீது ஆட்சியை அமைத்தான் என்ற கருத்தில் மற்றவர்கள் தமிழாக்கம் செய்திருக்கும் போது அர்ஷின் மீது அமர்ந்தான் என்று ஏன் நாம் தமிழாக்கம் செய்துள்ளோம் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

தொடர்ந்து படிக்க October 12, 2016, 12:14 AM

510. நாவு பேசும் என்றும், பேசாது என்றும் குர்ஆன் முரண்படுவது ஏன்?

510. நாவு பேசும் என்றும், பேசாது என்றும் குர்ஆன் முரண்படுவது ஏன்?

இவ்விரு வசனங்களும் (24:24, 36:65) ஒன்றுக்கொன்று முரணாக உள்ளது போல் தோன்றலாம்.

தொடர்ந்து படிக்க October 12, 2016, 12:11 AM

509. இப்லீஸ் என்பவன் யார்?

509. இப்லீஸ் என்பவன் யார்?

ஆதம் (அலை) அவர்களைப் படைத்து அவருக்குப் பணியுமாறு அல்லாஹ் வானவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டான். அந்தக் கட்டளைப்படி வானவர்கள் பணிந்தனர். ஆனால் இப்லீஸ் மட்டும் பணிய மறுத்து விட்டான் என்று இவ்வசனங்கள் (2:34, 7:11, 15:31, 17:61, 18:50, 20:116, 38:74) கூறுகின்றன.

தொடர்ந்து படிக்க October 12, 2016, 12:10 AM

395. மீன் வயிற்றில் மனிதன் உயிருடன் இருக்க முடியுமா?

395. மீன் வயிற்றில் மனிதன் உயிருடன் இருக்க முடியுமா?

இவ்வசனங்கள் (37:142, 21:87, 68:48) யூனுஸ் நபி அவர்கள் சில நாட்கள் மீன் வயிற்றில் சிறைவைக்கப்பட்டதாகக் கூறுகின்றன.

தொடர்ந்து படிக்க October 2, 2016, 7:52 AM

507. வானம் என்பது என்ன?

507. வானம் என்பது என்ன?

வானம் என்ற சொல் திருக்குர்ஆனில் இரு அர்த்தங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலே தென்படும் வெட்டவெளி என்பது ஒரு அர்த்தமாகும்.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 12:08 PM

506. மனிதன் படைக்கப்பட்டது பற்றி முரண்பட்டு பேசுவது ஏன்?

506. மனிதன் படைக்கப்பட்டது பற்றி முரண்பட்டு பேசுவது ஏன்?

இவ்வசனங்களில் (2:117, 3:47, 3:59, 16:40, 36:82, 40:68) அல்லாஹ் ஆகு என்று கட்டளையிட்டு மனிதனைப் படைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 12:06 PM

505. மீன்களை அறுக்காமல் உண்பது ஏன்?

505. மீன்களை அறுக்காமல் உண்பது ஏன்?

இவ்வசனங்களில் (5:96, 16:14) மீன்களை உணவாக உட்கொள்ளலாம் என்று கூறப்படுகிறது. மற்ற உயிரினங்களை அறுத்து உண்ண வேண்டும். ஆனால் மீன்களை அறுக்கத் தேவையில்லை: தானாகச் செத்த மீன்களையும் உண்ணலாம் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் விளக்கியுள்ளனர்.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 12:04 PM

504. ஆதமின் பிள்ளைகள் உடன்பிறப்புகளைத் திருமணம் செய்தார்களா?

504. ஆதமின் பிள்ளைகள் உடன்பிறப்புகளைத் திருமணம் செய்தார்களா?

இவ்வசனங்களில் (4:1, 7:26, 7:27, 7:31, 78:35, 7:172, 7:189, 17:70, 36:60, 39:6) இறைவன் ஒரு ஜோடி மனிதரை மட்டுமே நேரடியாகப் படைத்தான் என்றும், மனித குலம் முழுவதும் அவ்விருவரின் வழித்தோன்றல்களே என்றும் கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 12:03 PM

503. மனிதன் களிமண்ணால் படைக்கப்பட்டானா?

503. மனிதன் களிமண்ணால் படைக்கப்பட்டானா?

இவ்வசனங்கள் (6:2, 7:12, 15:26, 15:28, 15:33, 17:61, 23:12, 32:7, 37:11, 38:71, 38:76, 55:14) மனிதன் களிமண்ணால் படைக்கப்பட்டான் எனக் கூறுகின்றன.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 12:02 PM

502. பெண்ணுக்கு இரு இதயங்களா?

502. பெண்ணுக்கு இரு இதயங்களா?

எந்த மனிதருக்கும் இரு உள்ளங்களை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தவில்லை என்று இவ்வசனத்திற்கு (33:4) நாம் மொழிபெயர்த்துள்ளோம்.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 12:00 PM

501. முன்னோரைப் பின்பற்றலாமா?

501. முன்னோரைப் பின்பற்றலாமா?

ஹிஜ்ரத் செய்வதில் முந்திக் கொண்டவர்களையும், அவர்களுக்கு உதவி செய்வதில் முந்திக் கொண்டவர்களையும் பின்பற்றுமாறு இவ்வசனம் (9:100) கூறுகிறது. நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் தோழர்கள் எதைச் சொன்னாலும் அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற தவறான கொள்கை உள்ளவர்கள் இவ்வசனத்தை (9:100) தமக்குரிய ஆதாரமாகக் காட்டி மக்களை வழிகெடுக்க முயல்கின்றனர்.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 11:57 AM

500. முகத்தை மறைத்தல் நபியின் மனைவியருக்கு மட்டுமே

500. முகத்தை மறைத்தல் நபியின் மனைவியருக்கு மட்டுமே

அதிகமான முஸ்லிம்களால் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்ட வசனங்களில் இவ்வசனமும் (33:53) ஒன்றாகும். இவ்வசனத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு பெண்கள் முகத்தை மறைப்பது அவசியம் என அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 11:55 AM

499. 113, 114 ஆகிய அத்தியாயங்கள் சூனியம் குறித்து அருளப்பட்டதா?

499. 113, 114 ஆகிய அத்தியாயங்கள் சூனியம் குறித்து அருளப்பட்டதா?

திருக்குர்ஆனில் 113, 114 ஆகிய இரு அத்தியாயங்களும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குச் சூனியம் வைக்கப்பட்டபோது இறங்கியது என்றும், ஒவ்வொரு வசனத்தை ஓதியவுடன் ஒரு முடிச்சு அவிழ்ந்து நபிகள் நாயகம் (ஸல்) குணமடைந்தார்கள் என்றும் கூறி சூனியத்தால் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்பட்டது என்ற செய்தி மெய்யான செய்திதான் என்று சிலர் வாதிடுகின்றனர்.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 11:52 AM

498. முன்செய்த நல்லறங்கள் நன்மைகளாக மாறும்

498. முன்செய்த நல்லறங்கள் நன்மைகளாக மாறும்

அல்லாஹ்வையும், மறுமை நாளையும், நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் முறையாக ஒருவர் நம்பினால் மட்டுமே மறுமையில் அவருக்குச் சொர்க்கம் வழங்கப்படும். இதுதான் இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கொள்கை.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 11:50 AM

497. முஸ்லிமல்லாதவருக்காகப் பிரார்த்திக்கலாமா?

497. முஸ்லிமல்லாதவருக்காகப் பிரார்த்திக்கலாமா?

இவ்வசனங்கள் (2:124, 2:126) முஸ்லிமல்லாதவர்களின் நன்மைக்காகப் பிரார்த்தனை செய்யலாமா? என்ற முக்கியமான கேள்விக்கான விடையாக அமைந்துள்ளன.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 11:49 AM

496. குகைவாசிகளின் எண்ணிக்கை சிலருக்குத் தெரியும் என்பதன் பொருள்

496. குகைவாசிகளின் எண்ணிக்கை சிலருக்குத் தெரியும் என்பதன் பொருள்

இவ்வசனத்தில் (18:22) குகைவாசிகள் எனப்படுவோர் எத்தனை பேர் என்பது குறித்து அன்றைய மக்கள் மத்தியில் இருந்த சில கருத்துக்களை அல்லாஹ் சொல்லிக் காட்டுகிறான்.

தொடர்ந்து படிக்க May 29, 2015, 11:47 AM

493.பாவம் செய்த முஹம்மதும், பாவம் செய்யாத இயேசுவும்

493.பாவம் செய்த முஹம்மதும், பாவம் செய்யாத இயேசுவும்

இவ்வசனங்கள் (4:106, 9:43, 23:118, 48:3, 110:3) முஹம்மது நபி பாவம் செய்தவர் என்று கூறுகின்றன. 34:36 வசனம் இயேசு ஷைத்தானால் தீண்டப்படாதவர் என்று சொல்கிறது.

தொடர்ந்து படிக்க May 1, 2015, 11:39 AM

திருக்குர்ஆன் தமிழ் ஓசை 11 வது பதிப்பு

திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கத்தின் 11 வது பதிப்பு ஆடியோ வடிவில்:

1.அல் ஃபாதிஹா

Download Mp3

2.அல் பகரா

Download Mp3

3.ஆல இம்ரான்

Download Mp3

4.அந்நிசா

Download Mp3

5.அல்மாயிதா

Download Mp3

6.அல் அன்ஆம்

Download Mp3

7.அல் அஃராஃப்

Download Mp3

8.அல் அன்ஃபால்

Download Mp3

9.அத்தவ்பா

Download Mp3

10.யூனுஸ்

Download Mp3

11.ஹூது

Download Mp3

12.யூஸுஃப்

Download Mp3

13.அர்ரஃது

Download Mp3

14.இப்ராஹீம்

Download Mp3

15.அல் ஹிஜ்ர்

Download Mp3

16.அந்நஹ்ல்

Download Mp3

17.பனூ இஸ்ராயீல்

Download Mp3

18.அல்கஹ்ஃப்

Download Mp3

19.மர்யம்

Download Mp3

20.தாஹா

Download Mp3

21.அல் அன்பியா

Download Mp3

22.அல் ஹஜ்

Download Mp3

23.அல் முஃமினூன்

Download Mp3

24.அந்நூர்

Download Mp3

25.அல் ஃபுர்கான்

Download Mp3

26.அஷ் ஷுஅரா

Download Mp3

27.அந்நம்ல்

Download Mp3

28.அல் கஸஸ்

Download Mp3

29.அல் அன்கபூத்

Download Mp3

30.அர்ரூம்

Download Mp3

31.லுக்மான்

Download Mp3

32.அஸ்ஸஜ்தா

Download Mp3

33.அல் அஹ்ஸாப்

Download Mp3

34.ஸபா

Download Mp3

35.ஃபாத்திர்

Download Mp3

36.யாஸீன்

Download Mp3

37.அஸ் ஸாஃப்பாத்

Download Mp3

38.ஸாத்

Download Mp3

39.அஸ்ஸுமர்

Download Mp3

40.அல் முஃமின்

Download Mp3

41.ஃபுஸ்ஸிலத்

Download Mp3

42.அஷ்ஷூரா

Download Mp3

43.அஸ்ஸுக்ருஃப்

Download Mp3

44.அத்துகான்

Download Mp3

45.அல் ஜாஸியா

Download Mp3

46.அல் அஹ்காஃப்

Download Mp3

47.முஹம்மத்

Download Mp3

48.அல்ஃபத்ஹ்

Download Mp3

49.அல் ஹுஜ்ராத்

Download Mp3

50.காஃப்

Download Mp3

51.அத்தாரியாத்

Download Mp3

52.அத்தூர்

Download Mp3

53.அந்நஜ்மு

Download Mp3

54.அல் கமர்

Download Mp3

55.அர்ரஹ்மான்

Download Mp3

56.அல் வாகிஆ

Download Mp3

57.அல் ஹதீத்

Download Mp3

58.அல் முஜாதலா

Download Mp3

59.அல் ஹஷ்ர்

Download Mp3

60.அல் மும்தஹினா

Download Mp3

61.அஸ்ஸஃப்

Download Mp3

62.அல் ஜும்ஆ

Download Mp3

63.அல் முனாஃபிகூன்

Download Mp3

64.அத்தகாபுன்

Download Mp3

65.அத்தலாக்

Download Mp3

66.அத்தஹ்ரீம்

Download Mp3

67.அல் முல்க்

Download Mp3

68.அல் கலம்

Download Mp3

69.அல் ஹாக்கா

Download Mp3

70.அல் மஆரிஜ்

Download Mp3

71.நூஹ்

Download Mp3

72.அல் ஜின்

Download Mp3

73.அல்முஸ்ஸம்மில்

Download Mp3

74.அல்முத்தஸிர்

Download Mp3

75.அல்கியாமா

Download Mp3

76.அத்தஹ்ர்

Download Mp3

77.அல்முர்ஸலாத்

Download Mp3

78.அந்நபா

Download Mp3

79.அந்நாஸிஆத்

Download Mp3

80.அபஸ

Download Mp3

.

81.அத்தக்வீர்

Download Mp3

82.அல்இன்ஃபிதார்

Download Mp3

83.அல்முதஃப்பிபீன்

Download Mp3

84.அல்இன்ஷிகாக்

Download Mp3

85.அல்புரூஜ்

Download Mp3

86.அத்தாரிக்

Download Mp3

87.அல்அஃலா

Download Mp3

88.அல்காஷியா

Download Mp3

89.அல்ஃபஜ்ரு

Download Mp3

90.அல்பலது

Download Mp3

91.அஷ்ஷம்ஸ்

Download Mp3

92.அல்லைல்

Download Mp3

93.அல்லுஹா

Download Mp3

94.அஷ்ஷரஹ் (அல் இன்ஷிராஹ்)

Download Mp3

95.அத்தீன்

Download Mp3

96.அல் அலக்

Download Mp3

97.அல்கத்ர்

Download Mp3

98.அல்பய்யினா

Download Mp3

99.அஸ்ஸில்ஸால்

Download Mp3

100.அல் ஆதியாத்

Download Mp3

101.அல் காரிஆ

Download Mp3

102.அத்தகாஸுர்

Download Mp3

103.அல் அஸ்ர்

Download Mp3

104.அல் ஹுமஸா

Download Mp3

105.அல் ஃபீல்

Download Mp3

106.குரைஷ்

Download Mp3

107.அல் மாவூன்

Download Mp3

108.அல் கவ்ஸர்

Download Mp3

109.அல் காஃபிரூன்

Download Mp3

110.அந்நஸ்ர்

Download Mp3

111.தப்பத்

Download Mp3

112.இஃக்லாஸ்

Download Mp3

113.அல் ஃபலக்

Download Mp3

114.அந்நாஸ்

Download Mp3

March 5, 2015, 5:43 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top